(HBDT) – Ngă̒i 8/4, ta̭i hô̭i tlươ̒ng Tính wí da̒ ziḙ̂n tha Hô̭i nghi̭ Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 16, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Hô̭i ngi̭ da̒ tâ̭p chung tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kển wê̒l: Bảw kảw kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kwỉ I, nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kwi̭ II năm 2019; Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l zư̭ thaw Bảw kảw xơ kết 5 năm va̒ kết lwâ̭n tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 23-Ctr/TU ngă̒i 23/1/2014 kuố Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Hô̭i ngi̭ lâ̒n thử 8, Ban Chấp hă̒nh T.Ư khwả XI wê̒l dối mởi kăn bán, to̒n ziḙ̂n zảw zṷc va̒ da̒w ta̭w, dáp ửng iêw kâ̒w Kôông ngiḙ̂p hwả – Hiḙ̂n da̭i hwả (KNH-HDH) tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN va̒ hô̭i nhâ̭p kuố tể; Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l zư̭ tháw xướ dối, bố xung Kwi chể la̒ wiḙ̂c kuố Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Thươ̒ng chư̭c Tính wí khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng thơ̒i tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển wê̒l môô̭ch xổ nô̭i zung kwan tloo̭ng khác.

Kwỉ I năm 2019, Dáng bô̭ va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính da̒ kwản chiḙ̂t va̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán chí da̭w kuố T.Ư fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể va̒ da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c. Kṷ thế wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Ngi̭ kwiết T.Ư 4 gẳn ku̒ng Chí thi̭ xổ 05-CT-TW. Tâ̭p cung la̒ tốt kôông tác deẻnh zả, xếp lo̭i tố chức Dáng, dang viên va̒ tâ̭p thế, kả nhân lẳnh da̭w, kwán lỉ kác dơn vi̭ kấp tính, kấp hwiḙ̂n. Lẳnh da̭w MTTQ va̒ kác dwa̒n thế CH-XH tố chức tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng dwa̒n viên, hô̭i viên va̒ nhân zân hướng ửng kác foong tla̒w thi duô iêw nước. Kinh tể tiếp tṷc tăng tlướng khả, da̭t 8,63%. Zả tli̭ xán xwất kác ngă̒nh nôông – lâm ngiḙ̂p, thwí xán, kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng, zi̭ch vṷ dê̒w tăng xo ku̒ng ki̒. Môi tlươ̒ng kinh zwanh kuố tính da̒ kỏ tiển bô̭ ro̭ nét. Năm 2018, chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính vươn lêênh 4 bơ̭c xon năm 2017. Xâi zư̭ng NTM da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c. Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh dơn vi dâ̒w tiên da̭t chwấn NTM va̒ la̒ tính dâ̒w tiên kuố vu̒ng Tâi Bắc kỏ hwiḙ̂n da̭t NTM. Văn hwả, xa̭ hô̭i ản zwi chi̒, QP-AN ản zư̭ vưng. Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản vớ rôô̭ng. 

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí kết lwâ̭n hô̭i ngi̭

 

Dổi vở Bảw kảw xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fát chiến GD&ĐT, hô̭i ngi̭ da̒ da̒ tháw lwâ̭n va̒ thôổng nhất cho ră̒ng: Kác ấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ tăng kươ̒ng kôông tác lẳnh da̭w, chí da̭w bổ chỉ nguô̒n lư̭c va̒ chiến khai nhê̒w zái fáp fát chiến GD&ĐT. Thew rỉ 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ tlươ̒ng, lớp bớ mâ̒m non dêểnh THCS. Tí lḙ̂ tlươ̒ng mâ̒m non, fố thôông da̭t chwấn kuốc za da̭t 46%. Tí lḙ̂ hwi dôô̭ng hoo̭c xinh dô̭ thuối baw kác kấp hoo̭c da̭t tí lḙ̂ kaw. Kôông tác zảw zṷc zân tôô̭c ản kwan tâm... Mă̭c zu̒ rỉ, vẩn chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi kăn bán GD&ĐT. Vi̒ thể kâ̒ tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 23-CT/TU.

Dổi vởi xung Kwi chể la̒ wiḙ̂c kuố Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Thươ̒ng chư̭c Tính wí , Hô̭i ngi̭ da̒ thôổng nhất xướ dôi, bố xung thăi thể Kwi chể 03/QC/TU va̒ khắng di̭nh: Kwi chể xḙ kóp fâ̒n fát hwi hơn nươ̭ zân chú tloong xinh hwa̭t Tính wí, Ban Thươ̒ng chư̭c Tính wí. Dôô̒ng thơ̒i zư̭ ngiêm kí lwâ̭t, kí kương tloong Dáng, báw dám ngwiên tắc tâ̭p chung zân chú, chể dô̭ tâ̭p thế lẳnh da̭w, tăng kươ̒ng chắch nhiḙ̂m kuố kả nhân, nhất la̒ ngươ̒i dửng dâ̒w, nơng kaw chất lươ̭ng lẳnh da̭w kuố Dáng, fát hwi vai tlo̒ tỉnh chú dôô̭ng xảng ta̭w kuố kác tố chức tloong hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, tăng kươ̒ng khức meḙnh kuố tâ̭p thế, xư̭ do̒n kếtổnh nhất dớ lẳnh da̭w chiến khai dôô̒ng bô̭, to̒n ziḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ dê̒ tha cho ká nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020. 

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính nhẩn meḙnh va̒ la̒ ro̭ thêm môô̭ch xổ vẩn dê̒ thôổng nhất tloong tố chức chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh. Dớ hwa̒n thă̒nh tốt mṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ kwỉ II va̒ ká năm 2019, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭: To̒n Dáng bô̭ tính tiếp tṷc meḙnh za̭n dô̭t fả, thi̒m tha kác zái fáp hửw hiḙ̂w dớ tâ̭p chung zái kwiết kác vẩn dê̒ iểw kẻm, bức thiết dă̭ch tha. Kác dôô̒ng chỉ tloong Tính wí ngiêm túc hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tẩm kương, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh, kương mâ̭w zư̭ zi̒n fấm chất da̭w dức, lổi khôổng, kiên kwiết chẩn chính nhửng lêḙ̂ch la̭c, re̒n liḙ̂n, fẩn đẩw, ta̭w xư̭ dôô̒ng thwâ̭n tloong xa̭ hô̭i...Chiến khai ngiêm túc Ngi̭ kwiết xổ 37-NQ/TW ngă̒i 24/12/2018 wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh, hwi dôô̭ng tốt kác nguô̒n lư̭c dớ dâ̒w tư fát chiến, tinh zám bo̭ mẳi, báw dám hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá. Chủ tloo̭ng fát chiến kác lỉnh vư̭c VHXH, thăi dối tư zwi, chẩn chính iểw kẻm tloong zảw zṷc, i tẻ. Dă̭c biết kwan tâm báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Dổi vởi 5 chí tiêw kuố Ngi̭ kwiết Da̭i ho̭i Dang bô̭ tính lâ̒n thử XVI khỏ hwa̒n thă̒nh, ác kơ kwan tham mưw chú dôô̭ng xâi zư̭ng kể hwă̭ch, zái fáp kṷ thế, tâ̭p chung chí da̭w kwiết liḙ̂t dớ da̭t ản kết kwá kaw nhất. Zaw chí tiêw cho kấp wí kác kấp, lể wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác chí tiêw ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dớ deẻnh zả năng lư̭c, chắch nhiḙ̂m ngươ̒i dửng dâ̒w. Ban kản xư̭ Dáng UBND tính dê̒ xwất wiḙ̂c zaw chắch nhiḙ̂m kṷ thế cho kác kả nhân, tâ̭p thế liên kwan dôn dôốc chiến khai thư̭c hiḙ̂n.

Wê̒l chương chi̒nh fát chiến GD&ĐT, Bỉ thư Tính wí iêw kâ̒w hwi dôô̭ng khức meḙnh kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 23-CTr/TU kuố Tính wí. Tloong rỉ chủ tloo̭ng xắp xếp kwi mô, ma̭ng lưởi tlươ̒ng, lớp hoo̭c. Tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c. Dối mởi tư zwi tloong kwán lỉ zảw zṷc, tăng kwiê̒n tư̭ chú, tư̭ chiḙ̂w chắch nhiḙ̂m kuố kác dơn vi̭. La̒ tốt kôông tác fân luô̒ng hoo̭c xinh khâw tốt ngiḙ̂p THPT. Chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp nơng kaw chất lươ̭ng nguô̒n nhân lư̭c chất lư̭ng kaw. Koi tlo̭ng kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i. Nơng kaw nhaanj thức kuố to̒n ân wê̒l xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p, koi ni la̒ nê̒n táng dớ xâi zư̭ng kwê hương, dất nước.

Dổi vởi Kwi chể la̒ wiḙ̂c kuố Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Thươ̒ng chư̭c Tính wí, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí dê̒ ngi̭: Kác dôô̒ng cỉ wí wiên Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ tính fát hwi meḙnh vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m nổ lư̭c fẩn dẩw ku̒ng tâ̭p thế kấp wí lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhửng mṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ da̒ dê̒ tha.

Hô̭i ngi̭ da̒ kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Ban Bỉ thư T.Ư Dáng wê̒l wiḙ̂c chấn i Wí viên Ban Thư̒ng vṷ Tính wí Hwa̒ Bi̒nh khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 dổi vởi dô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, TUV, Zảm dôốc Xớ KH&ĐT. Hô̭i nghi̭ ku̒ng da̒ bâ̒w va̒ thôông kwa kết kwá bâ̒w bố xung Wí viên Wí Ban Kiếm tla Tính wí, dôô̒ng chỉ Dinh Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xn tlủng kứ Wí viên Wi ban Kiếm tla Tính wí, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 vởi 44/49 fiểw, da̭t tí lḙ̂ 89%

LC

 


KÁC TIN KHÁC


UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.