(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Tố chức Chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ Ngi̭ kwiết xổ 759 ngă̒i 15/5/2015 kuố Wí ban Thươ̒ng vṷ Kuốc hô̭i kwi di̭nh wê̒l hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân kuố Kuốc hô̭i, da̭i biếw Kuốc hô̭i, HĐND kác kấp, Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n tloong hwa̭t dôô̭ng, kwa rỉ dươ hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, xứ lỉ dơn, thư khiểw na̭i, tổ kảw (KN-TC) ngă̒i ka̭ng di baw nê̒ nếp, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.
HĐND hiwiḙ̂n La̭c Xơn tiếp xúc kứ chi xa̭ Fúc Twi nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố nhân zân
 
Dôô̒ng chỉ Kwách Văn Chúc, Fỏ Chú ti̭ch HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt: Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn chăng tố chức tiếp kôông zân riêng ma̒ fổi hơ̭p vởi lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n tiếp kôông zân ta̭i chṷ xớ tiếp kôông zân kuố hwiḙ̂n baw ngă̒i 10 va̒ 25 ha̒ng khảng. Khâw buối tiếp kôông zân dê̒w kỏ văn bán wê̒l kết kwá tiếp kôông zân, nô̭i zung KN-TC kuố kôông zân va̒ zaw chắch nhiḙ̂m cho kơ kwan chức năng xem xét, zái kwiết. Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n thươ̒ng xwiên nhâ̭n, fân lo̭i, chwiến dơn va̒ thew ro̭i, dôn dôốc kác kơ kwan chức năng tố chức zái kwiết va̒ tlá lơ̒i kôông zân. Bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, ta̭i Ban tiếp kôông zân kuố hwiḙ̂n da̒ tiếp 40 do̒n kôông zân, 106 ngươ̒i; tiếp nhâ̭n 64 dơn, thư KN-TC kuố kôông zân. Tloong 3 khảng dâ̒w năm tiếp nhâ̭n 15 dơn thư khiểw na̭i, fán ánh kuố kôông zân chú iểw liên kwan dêểnh lỉnh vư̭c dất dai, zái foỏng mă̭t bă̒ng, tư fáp va̒ môô̭ch xổ nô̭i zung hă̒nh chỉnh khác.

Thôông kwa tiếp kôông zân va̒ zái kwiết dơn thư, HĐND hwiḙ̂n la̒ kă kử xâi zư̭ng kác chương chi̒nh zảm xát thew chwiên dê̒ ta̭i kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Dớ kóp fâ̒n zái kwiết zứt diếm nhửng vẩn dê̒ bức xúc bớ kơ xớ, năm 2018, Ban Fáp chể - HĐND hwiḙ̂n da̒ lươ̭ cho̭n nhửng vẩn dê̒ KN-TC dớ zảm xát chwiên dê̒ ta̭i 10 xa̭. Kwa kwan xát tló tha nhửng ưw diếm, khwiết diếm, ngwiên nhân, tô̒n ta̭i va̒ dươ tha kác zái fáp, kiển ngi̭ nhă̒m thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác zái kwiết KN-TC bớ kơ xớ. Tlước mổi ki̒ ho̭p, Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n chí da̭w Ban Fáp chể thấm tla kác bảw kảw kuố UBND hwiḙ̂n, Viḙ̂n KSND, TAND va̒ Chi kṷc Thi hă̒nh ản zân xư̭ wê̒l kôông tác tiếp kôông zân, KN-TC. Kwa rỉ, nhâ̭n thẩi nhân zân bức xúc wê̒l vẩn dê̒ chi xḙ tiển hă̒nh xem xét, chất vẩn kác vẩn dê̒ rỉ ta̭i ki̒ ho̭p HĐND hwiḙ̂n. Năm 2018, HĐND hwiḙ̂n da̒ cho̭n chú dê̒ "Kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l dất dai, ta̒i ngwiên, môi tlươ̒ng” dớ da̭i biếw chất vẩn ta̭i ki̒ ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 6. Ni la̒ vẩn dê̒ kôông zân kới dơn, thư khiểw na̭i, fán ánh nhê̒w nhất dêểnh lẳnh da̭w hwiḙ̂n. Ta̭i ki̒ ho̭p ni̒, nhê̒w kiển ngi̭ kuố ngươ̒i zân da̒ ản tlá lơ̒i va̒ zái kwiết kôông khai, minh bă̭ch ta̭w ản zư lwâ̭n tốt tloong nhân zân.

Dôô̒ng chỉ Kwách Văn Chúc, Fỏ Chú ti̭ch HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt thêm: Dớ tư̒ng bước nơng kaw hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, xứ lỉ dơn thư KN-TC kuố HĐND va̒ da̭i biếw HĐND tloong tiếp kôông zân, zái kwiết KN-TC kuố kôông zân. Hưởng zẩn da̭i biêw HĐND hwiḙ̂n tloong tiếp kôông zân, zái kwiết KN-TC kuố kôông zân. Hưởng zẩn da̭i biếw HĐND hwiḙ̂n tiếp kôông zân ta̭i nơi kư chủ. Thư̭c tể ở ta̭i diḙ̂ fương, chăng kỏ nhê̒w da̭i biếw HĐND chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n kôông tác tiếp kôông zân, lẳng nge ỉ kiển ngươ̒i zân, tloong khi̒ rỉ nhê̒w vẩn dê̒ bức xúc, ngươ̒i zân nga̭i dêểnh kác kơ xớ tiếp zân. Hwiḙ̂n tăng kươ̒ng zảm xát wiḙ̂c thi hă̒nh fáp lwâ̭t KN-TC ta̭i kấp xa̭ thôông kwa kác kuô̭c zảm xát kuốc kác Ban HĐND hwiḙ̂n. Dă̭c biḙ̂t tiếp tṷc tiển hă̒nh zảm xát kác kơ kwan hă̒nh chỉnh, tư fáp wê̒l thư̭c thi fáp lwâ̭t wê̒l KN-TC. Thươ̒ng xwiên thew ro̭i, dôn dôốc kác kơ kwan chức năng thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác kwi di̭nh wê̒l tiếp kôông zân va̒ zái kwiết TC-KN kuố HĐND va̒ da̭i biêw HĐND.Dinh Hwa̒


KÁC TIN KHÁC


Nhức nhổi na̭n bó bải fả ta̒i xán nôông ngiḙ̂p

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ kwa. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính liên tiếp xắi tha kác vṷ kổ ỉ bó bải, fá hwí ta̒i xán la̒ kâl nôông ngiḙ̂p kúo kác hô̭ zân va̒ zwanh ngiḙ̂p. Vẩn na̭n ni̒ dang tlớ thee̒nh môô̭ch thư̭c tla̭ng nhức nhổi chươ ản zái kwiết zứt diếm.

Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn khâw ki̒ ho̭p thử 7

(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Kôông bổ zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Ngă̒i 16/4, Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i tính xác nhâ̭n da̒ xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Thew rỉ ku̒ng ngă̒i, UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôông bổ ZTKCF tă̭i xỏm Tă̒i Măng, xa̭ Tu Lỉ

Xa̭ Zân Hwa̒ xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi

Khi Ngi̭ kwiết bắt nguô̒n bớ thư̭c tể

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n

Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng “Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”

(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh