HBDT) – Chi̒ ni̒, 100% xa̭ fươ̒ng, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c tố chức Da̭i hô̭i LHTN ku̒ng kấp. Wí ban Hô̭i LHTN tính dê̒ tha mṷc tiêw, tloong khảng kwi̭ III năm 2019 hwa̒n thă̒nh da̭i hô̭i kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tiển tởi tố chức Da̭i hô̭i Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam tính tloong khảng 10 năm năi.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Kuốc Hwa̒n, Fỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n, Chú ti̭ch Hô̭i LHTN tính cho mắt: Tloong khảng 1/2019, 100% kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c tố chức da̭i hô̭i diếm kấp kơ xớ va̒ thư̭c hiḙ̂n rút kinh ngiḙ̂m. Ni la̒ tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng, kóp fâ̒n zúp kác kơ xớ Hô̭i tố chức thee̒nh kôông Da̭i hô̭i kấp mêê̒nh.

Môô̭ch xổ ha̭n chể da̒ ản thắng thẳn tló Tha kwa wiḙ̂c tố chứ Da̭i hô̭i diếm, dỏ la̒: kôông tác chấn bi̭ bảw kảw tôống kết nhiḙ̂m ki̒ kuố môô̭ch xổ dơn vi̭ chươ kỏ xư̭ dâ̒w tư, chươ deẻnh zả dâ̒i dú hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i tloong ká nhiḙ̂m ki̒, xổ liḙ̂w ít, chươ kỏ xư̭ xo xảnh, dổi chiểw vởi nhiḙ̂m ki̒ tlước dớ deẻnh zả xư̭ fát chiến kuố foong tla̒w, kác mô hi̒nh kṷ thế ko̒n ít. Chắch nhiḙ̂m kuố hô̭i viên khi zư̭ da̭i hô̭i chươ kaw, dă̭c biḙ̂t tloong tham za ỉ kiển thaw lwâ̭n.Ka̭ ni̒ 100% kác xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn da̒ hwa̒n thă̒nh tố chức da̭i hô̭i Hô̭i LHTN. Tloong ánh: Wí ban Hô̭i LHTN fươ̒ng Tân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tha mă̭t da̭i hô̭i. Ni la̒ dơn vi̭ ản cho̭n la̒ tố chức da̭i hô̭i diếm kuố tha̒nh fổ

Khác fṷc nhửng ha̭n chể da̒ tló tha, Wí viên Hô̭i LHTN kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ da̒ dê̒ kaw tinh thâ̒n, chắch nhiḙ̂m tloong wiḙ̂c zwiḙ̂t kác văn kiḙ̂n kuố kác kơ xớ Hô̭i; iêw kâ̒w kác da̭i biếw zư̭ da̭i hô̭i nẳm vưng kwi di̭nh, kwi chể la̒ wiḙ̂c, fát hwi tinh thâ̒n, chỉ twḙ̂, tham za doỏng kóp ỉ kiển kỏ chất lươ̭ng cho da̭i hô̭i. Hwiḙ̂n La̭c Thwí la̒ diḙ̂ fương dâ̒w tiên kuố tính hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c tố chức da̭i hô̭i kấp kơ xớ. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thanh Tâm, Bỉ thư Hwiḙ̂n Dwa̒n, Chú ti̭ch Hô̭i LHTN hwiḙ̂n deẻnh zả: Nhi̒n chung, Wí ban Hô̭i kác xa̭, thi̭ chẩn ản tố chức Da̭i hô̭i dám báw dủng diê̒w lḙ̂ Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam. Khâw khi zư̭, rút kinh ngiḙ̂m bớ da̭i hô̭i diếm, kác dơn vi̭ da̒ khă̒cṷc nhửng tô̒n ta̭i, chấn bi̭ tốt hơn wê̒l mo̭i mă̭t. Ản sư̭ kwan tâm, chí da̭w kuố lẳnh da̭w kấp wí, chỉnh kwiê̒n, xư̭ fổi hơ̭p ta̭w diê̒w kiḙ̂n kuố kác ban, ngă̒nh, do̒n thế, vai tlo̒ noo̒ng kốt kuố Dwa̒n thanh niên, ni la̒ dơ̭t xinh hwa̭t khu rôô̭ng, ngă̒i hô̭i kuố thanh niên khắp kác xa̭, thi̭ chẩn tloong to̒n hwiḙ̂n. 100% kác dơn vi̭ tố chức dủng thơ̒i zan kwi di̭nh, nô̭i zung thiết thư̭c, kṷ thế. Nhân xư̭ tham za Wí ban Hô̭i khwả mởi da za̭ng, da̭i ziḙ̂n rôô̭ng ra̭i cho kác thơ̒ng lớp thanh niên...

Môô̭ch diếm mởi tloong kôông tác tố chức Da̭i hô̭i LHTN kấp kơ xớ nhiḙ̂m ki̒ ni̒, dỏ la̒ Wí ban Hô̭i kấp tính chí da̭w 100% da̭i hô̭i kấp xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hiḙ̂p thương bâ̒w chư̭c tiếp Chú ti̭ch Hô̭i ta̭i da̭i hô̭i. Dôô̒ng thơ̒i di̭nh hưởng Bỉ thư Dwa̒n xa̭ dôô̒ng thơ̒i la̒ Chú ti̭ch Hô̭i LHTN. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Kuốc Hwa̒n, Fỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n, Chú ti̭ch Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam tính lỉ zái: Xư̭ di̭nh hưởng ni̒ nhă̒m tăng kươ̒ng vai tlo̒ tham mưw kuố Hô̭i dổi vởi kấp wí wê̒l hwa̭t dôô̭ng thanh niên tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dwa̒n kết, tâ̭p hơ̭p dôông dáw hô̭i viên, thanh niên baw tố chức la̒ iêw kâ̒w kwan tloo̭ng va̒ thươ̒ng xwiên dổi vởi kác kơ xớ Hô̭i. Haw la̒ tốt kôông tác ni̒, Hô̭i kâ̒n hco̭n ản ngươ̒i thú li̭nh dú wi tỉn, tinh thâ̒n, chắch nhiḙ̂m, kỏ ki̭ năng va̒ nhiḙ̂t hwiết. 

Tloong thơ̒i zan ni̒, Ban Thư kỉ Wí ban Hô̭i LHTN tính dang tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Hô̭i LHTN kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vởi mṷc tiêw la̒ thôông kwa da̭i hô̭i bâ̒w tha Wí ban Hô̭i khwả mởi dú năng lư̭c, bán li̭nh chỉnh tli̭, wi tỉn, tâm hwiết. Dôô̒ng thơ̒i dê̒ tha chương chi̒nh kôông tác Hô̭i nhiḙ̂m ki̒  2019 – 2024 xát thư̭c tể, kwa rỉ xâi zư̭ng tố chức Hô̭i ngă̒i ka̭ng vưng meḙnh, vớ rôô̭ng mă̭t tlâ̭n tâ̭p hơ̭p, dwa̒n kết thanh niên, kóp fâ̒n xâi zư̭ng lớp thanh niên kỏ ước  mơ, hwa̒i ba̭w, khát voo̭ng vươn lêênh... "Dớ kṷ thế hwả mṷc tiêw rỉ, Wí ban Hô̭i iêw kâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh Hô̭i kâ̒n chú dôô̭ng xâi zư̭ng kể hwă̭ch, chwấn bi̭ tốt văn kiḙ̂n. Wa̒i tha kâ̒n kháw xát, deẻnh zả ti̒nh hi̒nh thanh niên dớ kỏ kẳi nhi̒n khwa hoo̭c, bớ rỉ dươ tha zái fáp fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w thư̭c tiển kuố thanh niên, dớ Da̭i hô̭i thư̭c xư̭ la̒ Da̭i hô̭i kuố thanh niên” - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Kuốc Hwa̒n cho mắt thêm


H.Y


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.