(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i nghi̭.

Ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw da̒ iểng lẳnh da̭w UBND tính chiến khai kác Ngi̭ kwiết xổ 37, ngă̒i 24/12/2018 kuố bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l wiḙ̂c xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n va̒ xa̭; Ngi̭ kwiết xổ 653, ngă̒i 12/3/2019 kuố Wí ban Thươ̒ng vṷ Kuốc hô̭i wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ zai dwa̭n 2019 – 2021; Ngi̭ kwiết xổ 32, ngă̒i 14/5/2019 kuố Chỉnh fú ban hă̒nh Kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ zai dwa̭n 2019 – 2021; Ngi̭ di̭nh xổ 54, ngă̒i 16/4/2018 kuố Chỉnh fú hưởng zâ̭n wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi wê̒l thă̒nh lâ̭p, zái thế, chiê, diê̒w chính diḙ̂ zởi hă̒nh chỉnh; Hưởng zâ̭n xổ 2115 ngă̒i 16/5/2019 kuố Bô̭ Nô̭i vṷ wê̒l wiḙ̂c hưởng zâ̭n mâ̭w hô̒ xơ. Dê̒ ản xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thư̭c hiḙ̂n tloong zai dwa̭n 2019 – 2021; Ngi̭ kwiết xổ 21, ngă̒i 27/2/2018 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l thư̭c hiḙ̂n xắp xếp, tố chức la̭i dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭, tính Hwa̒ Bi̒nh.

Thew kể hwă̭ch zo UBND tính zư̭ tháw wiḙ̂c xắp xếp, tố chức la̭i dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong năm 2019 xḙ chấn bi̭ kác nô̭i zung dḙ̂ chi̒nh xắp xếp la̭i kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ tloong tính dổi vởi 31 dơn vi̭ chươ da̭t 50% tiêw chwấn kwi mô zân xổ, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên; 6 dơn vi̭ chươ da̭t 30% tiêw chwấn kwi mô zân xổ, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên; 18 dơn vi̭ chươ da̭t 20% tiêw chwấn ziḙ̂n tích tư̭ nhiên. Khâw khi thư̭c hiḙ̂n xong, tính Hwa̒ Bi̒nh ko̒n 151 dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, zám 59 dơn vi̭. Nhâ̭p va̒ diê̒w chính to̒n bô̭ hi̭en tla̭ng va̒ zân xổ, ziḙ̂n tích tư nhiên, dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ thuô̭c hwiḙ̂n Ki̒ Xơn baw TF Hwa̒ Bi̒nh. Thew rỉ, TF Hwa̒ Bi̒NH xḙ kỏ 19 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭, gô̒m 9 fươ̒ng, 1 thi̭ chẩn va̒ 9 xa̭. Khâw khi thư̭c hiḙ̂n xong, tính Hwa̒ Bi̒nh ko̒n 10 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, zám 1 hwiḙ̂n. Kể hwă̭ch da̒ zư̭ kiển kác nhiḙ̂m vṷ, kôông wiḙ̂c va̒ thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n kṷ thế cho tư̒ng kấp, tư̒ng ngă̒nh dám báw cho wiḙ̂c chiến khai to̒n ziḙ̂n va̒ dôô̒ng bô̭, thôổng nhất tl diḙ̂ ba̒n to̒n tính.

Fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh; Thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông wiḙ̂c xắp xếp kác dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thew kể hwă̭ch, tính ha xḙ kỏ bô̭ mẳi hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tinh go̭n. Dớ thư̭c hiḙ̂n thă̒nh kôông kâ̒n dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng dêểnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, thwiết fṷc dớ ta̭w ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố kác kứ chi, nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n. Thế hiḙ̂n ro̭ kwiết tâm chỉnh tli̭ kuố dô̭i ngṷ dáng viên, kản bô̭ lẳnh da̭w kwán lỉ kác kấp chú dôô̭ng, xảng ta̭w, do̒n kết, ó dớ kác dổi tươ̭ng thu̒ di̭ch lơ̭i zṷng, xwiên ta̭c gâi vát do̒n kết. Wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi fái dám báw dủng kwi di̭nh kuố kấp tlêênh, ni iểw tổ kwiết di̭nh xư̭ thee̒nh kôông kuố Dê̒ ản. Chú chương ta̭m zư̒ng wiḙ̂c bâ̒w, bố nhiḙ̂m kản bô̭ lẳnh da̭w, kwán lỉ, diê̒w dôô̭ng, tiếp nhâ̭n kản bô̭, kôông chức, viêc chức wê̒l kác hwiḙ̂n, kác xa̭, thi̭ chẩn dang kỏ kể hwă̭ch xáp nhâ̭p, xắp xếp kâ̒n thư̭c hiḙ̂n dê̒w, dám báw dô̭i ngṷ kản bô̭ tinh, go̭n, hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá.

Thwỉ Hă̒ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh Dối mởi xinh hwa̭t chi bô̭

(HBDT) – Dáng bô̭ xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 196 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 10 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c. Tloong rỉ kỏ 6 chi bô̭ nôông thôn, 2 cho bô̭ tlươ̒ng hoo̭c, 1 chi bô̭ tla̭m i tể va̒ 1 chi bô̭ Kôông an. Nhiḙ̂m ki̒ vươ̒ kwa, Dáng bô̭ xa̭ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng tlêênh tất ká kác lỉnh vư̭c, nương kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t di̭nh ki̒ chwiên dê̒.