(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


Chăng kỏ dất na̒ dớ hwang

Thew lổi kác kṷ khi̒ hơ, nha̒ nge̒w tlướ tiên kứ fái dú kảw ăn, nhê̒w năm za di̒nh eenh Bu̒i Văn Ước, xỏm Ba̭i Tlang, xa̭ Dông La̭i dê̒w tlôông lo̭ tlêênh dất na̒ ká 2 vṷ tlong năm, hiḙ̂w kwá kinh tể thấp. Năm 2015, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020, la̒ Bỉ thư Chi bô̭, eenh Ước kwiết di̭nh chiến la̭i chiến dối môô̭ch fâ̒n dất na̒ kẻm năng xwất la̭i tlôông miể tỉm. Ngăi vṷ dâ̒w tiên, ku̒ng tlêênh kon na̒ rỉ, zả tli̭ kinh tể zoong la̭i káp 1,5 lâ̒n, eenh Ước thu hơn 14 tliḙ̂w dôô̒ng vṷ miể dâ̒w tiên.Thă̒nh kwá bước dâ̒w thâ̭t tốt,  eenh  Ước kwiết di̭nh chiến tếp ziḙ̂n tích dất năng xwất kẻm la̭i tlôông khiḙ̂. Thanh loong...

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kín, Fỏ Bỉ thư TC Dáng wí xa̭ Dông Lai cho mắt: khâwn 5 năm chiến khai n Ngi̭ kwiết xổ 12 kuố Hwiḙ̂n wí Tân La̭c, da̒ ta̭w bước dô̭t fả meḙnh tloong wiêch chiến dối kâl tlôô̒ng. Tlước ni dất lo̭ muô̒ chí kẩl môô̭ch vṷ rơ̒i dá ró, ka̭ ni̒ ngươ̒i zân chăng cho dất ngí, bâ̭w cho tlôông thâw, dâ̭w, miể... nơng zả tli̭ kănh tác bớ 40 tliḙ̂w dôô̒ng tlôông lo̭ lêênh 150 – 180 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm khi̒ tlôông mâ̒w. Kwa rỉ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, dươ mức thu nhâ̭p bi̒nh kwân kuố xa̭ lêênh 32 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm

Ó chí ớ Dông Lai, nhê̒w xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ tích kư̭c chiến dối dất kẻm hiḙ̂w kwá dươ kâl kỏ hiḙ̂w kwá kinh tể kaw ba tlôông. Thew thôổng kê bớ năm 2013 – 2015, to̒n hwiḙ̂n chiến dối ản 1.527 ha, bớ năm 2016 – 5/2019, tôống ziḙ̂n tích chiến dối da̭t 2.881 ha,tăng 1.354 ha. Hi̒nh thức chiến dối chú iểw lwân kănh lo̭ - mâ̒w –lo̭.Mô hi̒nh tlôông miể tỉm tlêênh dất 1 vṷ kuố za di̒nh dáng viên Bu̒i Văn Ước, Chi bô̭ Ba̭i Tlang, xa̭ Thanh Hổi

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thương, Tlướng Ban Twiên zảw Hwi̭ḙ̂n wí cho mắt: Ngi̭ kwiết xổ 12 ản ban hă̒nh, BTV  Hwiḙ̂n wí Tân La̭c chí da̭w Ban Twiên zảw tố chức tiên chiê̒n, fố biển nô̭i zung Ngi̭ kwiết; chí da̭w MTTQ va̒ kác tố chức dwa̒n thế dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n dr dwa̒n viên, hô̭i viên va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân. Fát hwi vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuô kác dôô̒n g chỉ Wí viên BTV Hwiḙ̂n wí fṷ chắch kác kṷm, vu̒ng, Wí viên BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n fṷ chắch kác xa̭, thi̭ chẩn chí da̭w thew hưởng zâ̭n fân kông fṷ chắch dớ kṷ thế dớ kṷ thế hwả nô̭i zung kuố ngi̭ kwiết vâ̭n zṷng baw tư̒ng diḙ̂ fương. Tlêênh kơ xớ Ngi̭ kwiết, UBND hwiḙ̂n da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 26 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 12.

Lôô̒ng gép kác chương chi̒nh fổi hơ̭p

Nhân zân dôô̒ng ti̒nh úng hô̭, thư̭c hiḙ̂n, Tân La̭c da̒ chú dôô̭ng fỏi hơ̭p, lôô̒ng gép kác chương hci̒nh, zư̭ ản dớ hổ chơ̭ ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng. UBND hwiḙ̂n chí da̭w kác kơ kwan chiên môn kái ta̭w, nơng kấp hḙ̂ thôổng zaw thôông nô̭i dôông, áp zṷng kơ zởi hwả baw xán xwất, ngiên kửw kác mô hi̒nh fu̒ hơ̭p vởi tư̒ng vu̒ng, tăng kươ̒ng chiến zaw KHKT. Nhơ̒ rỉ nơng ka whiḙ̂w kwá xứ zṷng dất.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thương, Tlướng Ban Twiên zảw Hwi̭ḙ̂n wí cho mắt thêm: Tlước ni, zả tli̭ 1ha kănh tác dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá khwáng 35 ta̭/ha, chiến la̭i tlôông miể cho thu nhâ̭p 140 – 150 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Kâl lể hô̭t zả tli̭ bớ 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ ha/ năm; tlôông bỉl xeenh, bỉl dó, xu xu cho thu nhâ̭p 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm.

Dớ kỏ nguô̒n hổ chơ̭ nhân zân chiến dối, hwiḙ̂n da̒ lôô̒ng gép ku̒ng ckác chương chi̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi, chương chi̒nh zám nge̒w bê̒n vưng va̒ kác chương chi̒nh, zư̭ ản khác. Tỉnh dêểnh kác ni̒, tôống nguô̒n kinh fỉ bớ kác chương chi̒nh la̒ hơn 3.684 tliḙ̂w dôông. Tloong rỉ nhê̒w chương chi̒nh hổ chư̭c chư̭c tiếp cho nôông zân zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw nhơ; mô hi̒nh xán xwất thâw an twa̒n gẳn vởi tiêw thṷ xán fấm thew chuô̭i zả tli̭, mô hi̒nh tl la̭c, mô hi̒nh tlôông zươ baw tứ; zư̭ ản chiến dối dất lo̭ xang tlôông khâ̭w thew Kwiết di̭nh xổ 951 kuố Thú tưởng Chỉnh fú. Wa̒i tha hwiḙ̂n fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n hổ chơ̭ fân bỏn NPK cho ziḙ̂n tích kâl tlôông ha̒ng năm  baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá va̒ mô hi̒nh foo̒ng tlư̒ khu bêḙ̂nh. Hwiḙ̂n wí TâN La̭C chí da̭w fát hwi vai tlo̒ kuố zwanh ngiḙ̂p tloong wiḙ̂c hổ chơ̭ nôông zân tố chức xán xwất thew hi̒nh thức liên kết, hưởng zâ̭n KHKT, baw tiêw xán fấm. Ka̭ ni̒ kỏ 6 zwanh ngiḙ̂p va̒ 4 HTX tham za liên kết xán xwất tlêênh dất lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá.

Ngi̭ kwiết xổ 12 da̒ kóp fâ̒n nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân tloong wiḙ̂c chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng. Twi nhiên wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n tloong thư̭c tể cho thẩi, kẳi khỏ ka̭ ni̒ chính la̒ ti̒nh tla̭ng dất manh mủn, chươ ta̭w  tha nhửng xán fấm nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng.  Thơ̒i zan dêểnh kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Tân La̭c xác di̭nh tiếp tṷc vâ̭n dôô̭ng nhân zân thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n, dối thướ, kwi hwă̭ch xán xwất dớ tâ̭n zṷng tổi da dất kănh tác, dôô̒ng thơ̒i xâi zư̭ng kác chuô̭i xán fấm nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng kaw.


Dinh Hwa̒


KÁC TIN KHÁC