(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Da̭i biếw Ngwiḙ̂n Thanh Hái da̒ bảw kaw dêểnh kứ chihửng kết kwá kwan tloo̭ng kuố ki̒ ho̭p KH vươ̒ kwa. Khâw 20 ngăig ho̭p, KH da̒ hwa̒n thă̒nh to̒n bô̭ chương chi̒nh la̒ wiḙ̂c ki̒ ho̭p. KH dax xem xét thôông kwa 7 lwâ̭t, 10 ngi̭ kwiết, cho ỉ kiển 9 zư̭ ản lwâ̭t, zảm xát tổi kaw chwiên dê̒ "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch, fáp lwâ̭t wê̒l kwi hwă̭ch, kwán lỉ xứ zṷng dất dai ta̭i dô thi̭ bớ khi̒ Lwâ̭t Dất dai năm 2013 kỏ hiḙ̂w lư̭c dêểnh hết năm 2018”, tiển hă̒nh chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất dổi vởi 4 nhỏm vẩn dê̒ liên kwan dêểnh lỉnh vư̭c ZTVT, xâi zư̭ng, ANCT, ATXH, VH-TT&ZL; xem xét kác bảw kảw wê̒l KT-XH, NXNN va̒ nhê̒w bảw kảw kwan tloo̭ng khác, fê chấn nhân xư̭...

 
Dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính kă̭p, chiḙ̂n tlo̒, nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn

Kứ chi bắi tó xư̭ fẩn khới tlước nhửng kết kwá da̭t ản ta̭i ki̒ ho̭p thử bắi, KH kwả XIV, dôô̒ng thơ̒i bắi tó nhê̒w ỉ kiển, kiển ngi̭ dêểnh Dwa̒n DBKH va̒ kác ngă̒nh liên kwan. Tloong rỉ nhê̒w vẩn dê̒ noỏng , bất kâ̭p nhơ zaw dất cho zwanh ngiḙ̂p ớ xa̭ Mông Hwả dêểnh chi̒ ni̒ hwa̭t dôô̭ng chăng hiḙ̂w kwá, ngươ̒i zân da̒ kiển ngi̭ kác kấp thấm kwiê̒n thu hô̒i, nhưng chươ kỏ kết kwá. Vâne dê̒ dê̒n bu̒ zái foỏng mă̭t bă̒ng KKN ko̒n nhê̒w bất kâ̭p vi̒ kỏ 2 mức dê̒n bu̒ khác kha̒ cho dất 1 vṷ lo va̒ 2 vṷ lo̭, dê̒ ngi̭ thôổng nhất dê̒n bu̒ chung. Liên kwan dêểnh KKN Mông Hwả da̒ kỏ 10 zwanh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng, wiḙ̂c xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng xứ lỉ chất thái chi̒ ni̒ chươ dám báw. Kứ chi xỏm Tân Lâ̭p, xa̭ Zân Hwa̒ dê̒ ngi̭ kác kấp chỉnh kwiê̒n xem xetá kwi hwă̭ch dất ngiḙ̂ chang cho xỏm va̒ zái kwiết thư̭c tla̭ng ngươ̒i zân thiểw dất xán xwất vi̒ đf zaw cho kác zwanh ngiḙ̂p. Wa̒i tha tha kứ chi ko̒n dê̒ ngi̭ ngă̒nh chức năng kwan tâm xướ chươ̭ dươ̒ng tính lô̭ 446 thuổng kấp zo thi kôông dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh; khơi thôông reḙnh thwát dác tlêênh kuốc lô̭ 6 va̒ mô̭ch xổ tiển dươ̒ng khác dớ zái kwiết ti̒nh tla̭ng ngâ̭p ủng baw muô̒ mươ. Kứ chi rất kwan tâm dêểnh vẩn dê̒ kôông bổ thên ngươ̒i, kản bô̭ va̒ xứ lỉ ngiêm nhửng ngươ̒i liên kwan dêểnh tiêw kư̭c thi tốt ngiḙ̂p THPT năm 2018.
Lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, Xớ TN&MT da̒ zái chi̒nh, la̒ ro̭ môô̭ch xổ vẩn dê̒ ma̒ kứ chi kiển ngi̭.
Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính da̒ tiếp thu nhửng ỉ kiển, kiển ngi̭ kuố kứ chi. Dôô̒ng chỉ thôông tin, la̒ ro̭ thêm nhửng ỉ kiển ma̒ kứ chi kwan tâm, diến hi̒nh la̒ wiḙ̂c kôông bổ zanh xắch va̒ xứ lỉ nhửng kản bô̭ liên kwan dêểnh tiêw kư̭c ta̭i ki̒ thi tốt ngiḙ̂p THPT kuốc za năm 2018. Dổi vởi vẩn dê̒ chănh chấp dất dai zươ̭ zwanh ngiḙ̂p va̒ ngươ̒i zân ko̒n bất kâ̭p, dôô̒ng chỉ iêw kâ̒w UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kác ngă̒nh chức năng ra̒ xwát va̒ zái kwiết thew thấm kwiê̒n.

Viết Da̒w

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.