(HBDT) – Kuô̭ng 16/6/, Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức kă̭p mă̭t kí niḙ̂m 94 năm Ngă̒i Bảw chỉ kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam (21/6/1925 – 21/6/2019); tôống kết tlaw zái kuô̭c thi viết chú dê̒ "Khới ngiḙ̂p va̒ Khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” tlêênh bảw Ho̒a Bi̒nh năm 2018 – 2019. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng do̒n da̭i biếw kuốc hô̭i tính; Bu̒i Văn Kứw Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế; lẳnh da̭w Dáng wí, Ban biên tâ̭p va̒ kản bô̭, foỏng viên Bảw hwa̒ Bi̒nh.  

Ta̭i lḙ̂ kí niḙ̂m dôô̒ng chỉ Dinh Văn Ốn, Tôống biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Chú ti̭ch Hô̭i Nha̒ bảw tính da̒ ôn la̭i chiê̒n thôổng 94 năm Bảw chỉ kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam. Dôô̒ng chỉ khắng di̭nh: Hwa̒ chung zoo̒ng chắi bảw chỉ ká nước, thơ̒i zan kwa Bảw Hwa̒ Bi̒nh luôn thư̭c hiḙ̂n dủng tôn chí, mṷc dích, la̒ tốt chức năng la̒ thiểng nỏi kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ ziḙ̂n da̒n kuố nhân zân. Tloong nhê̒w năm kwa, Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ ta̭w ản bước di vưng chắc, dáp ửng ản iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ kuố môô̭ch tơ̒ bảw Dáng bô̭ diḙ̂ fương. Bảw hwa̒ Bi̒nh in 8chang, xwất bán môô̭ch twâ̒n 6 ki̒ xổ lươ̭ng hơn 7.000 tơ̒/ki̒, riêng xổ Chú nhâ̭t in 12 chang. Bảw hwa̒ Bi̒nh diḙ̂n tứ la̒ môô̭ch kêênh thôông tin dổi ngwa̭i kwan tloo̭ng da khắc ziḙ̂n va̒ tiḙ̂n ích dớ ba̭n doo̭c tloong nước va̒ kuốc tể thi̒m hiếw wê̒l Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ khwáng khânh 170 tliḙ̂w lươ̭t ba̭n doo̭c tloong nước va̒ hơn 175 kuốc za va̒ vu̒ng lẳnh thố chwi kâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh diḙ̂n tứ. Kác chang thiểng Anh va̒ thiểng Mươ̒ng va̒ chwiê̒n hi̒nh diḙ̂n tứ da̒ kỏ nhửng dối mởi dáp ửng xu thể bảw chỉ diḙ̂n tứ chi̒ ni̒. Bảw da̒ tố chức xán xwất 1 twâ̒n 2 bán tin chwiê̒n hi̒nh. Ku̒ng vởi dô̭i nfṷ foỏng viên, Bảw hwa̒ Bi̒nh ko̒n kỏ hơn 200 Kôô̭ng tác viên tloong va̒ wa̒i tính tích kư̭c kôô̭ng tác kới tin, ba̒i, ánh cho bảw.

 
Kác dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng do̒n da̭i biếw kuốc hô̭i tính; Bu̒i Văn Kứw Fỏ Chú Ti̭ch UBND tính tă̭ng hwa chúc mư̒ng kản bô̭, foỏng viên Bảw hwa̒ Bi̒nh nhân zi̭p kí niḙ̂m 94 năm Ngă̒i Bảw chỉ kắch ma̭ng Viḙ̂t NamDôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng do̒n da̭i biếw kuốc hô̭i tính tlaw zái dă̭c biḙ̂t kuô̭c thi "Khới ngiḙ̂p va̒ Khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” tlêênh Bảw hwa̒ Bi̒nh


 
Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw Fỏ Chú Ti̭ch UBND tính va̒ da̭i ziḙ̂n Kôông ti KF dâ̒w tư fát chiến Anh Ky̒ tlaw zái nhất kuô̭c thi thi "Khới ngiḙ̂p va̒ Khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” tlêênh Bảw hwa̒ Bi̒nh cho 2 tác zá


 

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Ốn, Tôống biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh, va̒ lẳnh da̭w Ban Twiên zảw Tính wí tlaw zái nhi̒ cho kác tác zá


 
 Lẳnh da̭w Hô̭i Nha̒ bảw tính va̒ Tín Dwa̒n tlaw zái ba cho kác tác zá


 
Ban lẳnh da̭w Bảw hwa̒ Bi̒nh tlaw zái khwiển khích cho kác tác zá 

Dớ fu̒ hơ̭p vởi xu thể fát chiến kuố bảw chỉ hiḙ̂n da̭i, Bảw Hwa̒ Bi̒nh xḙ tiếp tṷc dối mởi ká wê̒l nô̭i zung va̒ hi̒nh thức xán fấm dớ dáp ửng nhiḙ̂m vṷ tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Kwan tâm bô̒i zươ̭ng nơng kaw bán li̭nh chỉnh tli̭, ỉ thức chắch nhiḙ̂m, năng lư̭c, chỉnh dô̭ tiếp kâ̭n kác lo̭i hi̒nh bảw chỉ hiḙ̂n da̭i, da fương tiḙ̂n, tlước hết xâi zư̭ng thee̒nh kôông twa̒ xwa̭n diḙ̂n tứ tích hơ̭p. Xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭ tinh thôông ngiḙ̂p vṷ, vư̒n va̒ng bán li̭nh chỉnh tli̭, zư̭ fấm chất, da̭w dức ngươ̒i la̒ bảw Dáng.
Khảng 6/2018, Bảw Hwa̒ Bi̒nh tiếp tṷc fát dôô̭ng Kuô̭c thi wê̒l "Khới ngiḙ̂p va̒ Khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” tlêênh bảw Ho̒a Bi̒nh năm 2018 – 2019. Khâw hơn 1 năm chiến khai, Ban tốc chức da̒ nhâ̭n ản khânh 300 ba̒i zư̭ thi, tloong rỉ da̒ lươ̭ cho̭n, biên tâ̭p, dăng tái hơn 100 tác fấm kỏ chất lươ̭ng tốt, cho thẩi kuô̭c thi da̒ thu hút ản dôông ngươ̒i tham za, kóp fâ̒n fán ánh da za̭ng, nhe̒w biê̒l thư̭c tể xinh dôô̭ng, thúc dấi tinh thâ̒n khới ngiḙ̂p kuố tố chức, kả nhân, thiết thư̭c hướng ửng chú chương kuốChỉnh fú. Tính wí, UBND tính wê̒l fát dôô̭ng foong tla̒w khới ngiḙ̂p xảng ta̭w, thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản khới ngiḙ̂p kuố tính.
Ban Zảm khaw da̒ lươ̭ cho̭n 61 tác fấm baw woo̒ng chung kháw dớ tố chức chẩm zái va̒ da̒ lươ̭ cho̭n ản 21 tác fấm kỏ chất lươ̭ng kaw dớ tố chức tlaw zái. Tloong rỉ kỏ môô̭ch xổ tác fấm da̭t zái kaw nhơ: "Pớ Úch Ha̭nh dêểnh zwanh nhân Hwi̒nh Châw Ha̭nh” kuố átc zá Zương Liḙ̂w da̒ ản BTC cho̭n tlaw zái dă̭c biḙ̂t; 2 tác fấm da̭t zái nhất: "Nư̭ zwanh nhân khới ngiḙ̂p xảng ta̭w pơ̭i kâl Sachi”, tác zá Bu̒i Minh pơ̭i "Cha̒ng thanh niên kỏ khát voo̭ng dươ nôông xán tha thể zởi” kuố tác zá Dức Anh...
Zái kỏ xư̭ dôô̒ng hă̒nh kuố, hổ chơ̭ wê̒l zái thướng kuố Kôông ti kố fâ̒n dâ̒w tư Anh Ky̒

Thwỉ Hă̒ng

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.