(HBDT) – Khuô̭ng 3/7, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kwiết di̭nh wê̒l kôông tác kản bô̭. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương; Ngwiḙ̂n Thanh Bi̒nh, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Fỏ Tlươ̒ng Ban TC Ban Tố chức Tlung ương; Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; da̭i ziḙ̂n kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương; kác dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND, UBND tính, UB MTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh va̒ diḙ̂ fương tloong tính.


Dô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương tlaw kwiết di̭nh cho dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn zư̭ chức Fỏ Bỉ thư Tính wí.

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 26 – NQ/TW ngă̒i 19/5/2018 kuố Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng khwả XII wê̒l tâ̭p chung xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, nhất la̒ kấp chiển lươ̭c dú fấm chất, năng lư̭c va̒ wi tỉn ngang tâ̒m nhiḙ̂m vu, ta̭i hô̭i ngi̭ ngă̒i 19/5/2019, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ thôổng nhất dê̒ ngi̭ Ban Bỉ thư cho chú chương dớ tính Ho̒a Bi̒nh bố xung thêm 1 Fỏ Bỉ thư Tính wí, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 bớ nguô̒n nhân xư̭ xo Tlung ương kwi hwa̭ch, lwân chiến. Ta̭i hô̭i ngi̭ ngă̒i 19/6/2019 Ban Bỉ thư da̒ dôô̒ng ỉ vởi dê̒ ngi̭ kuố Ban Tố chức Tlung ương va̒ Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí Hwa̒ Bi̒nh.


Kác dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tă̭ng hwa chúc mư̒ng dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí

Ta̭i hô̭i, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thanh Bi̒nh, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Fỏ Tlươ̒ng Ban TC Ban Tố chức Tlung ương da̒ kôông bỏ Kwiết di̭nh xổ 1295 – QĐNS/TW ngă̒i 21/6/2019 kuố Ban Bỉ thư. Thew rỉ dôô̒ng chỉ Ngô Văn twẩn, Fỏ Tlươ̒ng Ban kinh tể Tlung ương thôi zư̭ chức Fỏ Tlươ̒ng Ban Kinh tể Tlung ơng, lwân chiến, chí di̭nh doo̒ng chỉ tham za Ban Chấp ha̒nh, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ zư̭ chức FỏBỉ thư Tính wí Hwa̒ Bi̒nh, nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Tlướng Ban Kinh tể Tlung ương tlaw kwiết di̭nh kuố Ban Bỉ thư cho dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twân va̒ tin tướng, tlêênh kương vi̭ mởi dôô̒ng chỉ xḙ ku̒ng tâ̭p thế Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Ban Thươ̒ng vṷ, Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính tiếp tṷc fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, tâ̭p chung lảnh da̭w thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp va̒ Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Da̭i biếw to̒n kuốc lâ̒n thử XII kuố Dáng.

LC


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Kôông tác nhân xư̭ gẳn kôô̒ng dám báw tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Nhẩn meḙnh kwiết tâm tố chứ da̭i hô̭i (DH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ mởi, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Ha̒nh, Bỉ thư hwiḙ̂n wí La̭c Xơn khắng di̭nh: Dáng bô̭ hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, khấn chương, hiḙ̂w kwá kôông tác chấn bi̭ DH. Dêểnh ka̭ ni̒, tiển dô̭ tố chức DH ká chi, dáng bô̭ kơ xớ dang ản dám báw, ta̭w da̒ thwâ̭n lơ̭i dớ to̒n hwiḙ̂n tâ̭p chung hưởng dêểnh DH Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, zư̭ kiẻn ản tố chức tloong kwi̭ III/2020.