(HBDT) – Khởm 22/10, dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí ku̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính và lẳnh da̭w kác Xớ: KH&DT, VH-TT&ZL, Xâi zư̭ng, Liên minh HTX tính, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, Chi kṷc Thwí xán da̒ tiển hă̒nh kháw xát ti̒nh hi̒nh fát chiến zu li̭ch va̒ ruôi tlôô̒ng thwí xán tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.Dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí ku̒ng do̒n kôông tác iểng Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh bảw kảw ti̒nh hi̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n Zư̭ ản khu zu li̭ch thiên nhiên Robínon ta̭i Dáw Xung, Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc).

Tloong khuôn khố chương chi̒nh la̒ wiḙ̂c, doa̒n kôông tác tính da̒ kháw xát ti̒nh hi̒nh XX-KZ ta̭i Tlung tâm Ruôi tlôô̒ng thwí xán xwất khấw kuố Kôông ti TNHH Thwí xán Mavin Hwa̒ Bi̒nh, xa̭ Hiê̒n Lương va̒ tiển dô̭ chiến khai dâ̒w tư zư̭ ản Khu zu li̭ch thiên nhiên Robinson ta̭i Dáw Xung, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc)
Thew bảw kảw kuố Xớ NN&FTNT, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 12, năm 2014 kuố Tính wí wê̒l fát chiến ruôi kả lôô̒ng be̒ vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2014 – 2020, dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính kỏ 4.250 lôô̒ng ruôi, tăng 1.933 lôô̒ng xo ku̒ng năm 2015, vươ̭t 750 lôô̒ng xo mṷc tiêw ngi̭ kwiết dêểnh năm 2020. Tloong rỉ kỏ 2 zwanh ngiḙ̂p dâ̒w tư ruôi hơn 200 lôô̒ng ruôi thew kôô̒ng ngḙ̂ tiên tiển, 7 zănh ngiḙ̂p kỉ kết liên zwanh vởi kác hô̭ ruôi kả lôô̒ng hơ̭p kwi chấn thew tiêw chấn VietGAP. Xán fấm kả, thôm vu̒ng hô̒ da̒ tlớ thee̒nh thương hiḙ̂w kwen thuô̭c kuố kheéch haa̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Dơ̒i khôổng kác hô̭ ruôi tlôô̒ng thwí xán ngă̒i kaa̭ng ốn di̭nh va̒ tư̒ng nơng kaw.
Thew bảw kảw kuố Xớ KH&DT, tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác hwiḙ̂n Kaw Fong, Da̒ Bắc ka̭ ni̒ kỏ 12 zư̭ ản ản kấp fép dâ̒w tư baw kác lỉnh vư̭c zu li̭ch, tlôông zươ̭c liḙ̂w, tlôông rư̒ng, ruôi tlôô̒ng thwí xán. Tloong rỉ khu zu li̭ch thiên nhiên Robinson ta̭i Dáw Xung zo Kôông ti zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh la̒ chú dâ̒w tư kỏ ziḙ̂n tích tlêênh 43 ha, tôống mức dâ̒w tư ban dâ̒w tlêênh 279 tí dôô̒ng, da̒ diê̒w chính nơng lêênh 400 tí dôô̒ng, gô̒m kác ha̭ng mṷc chỉnh nhơ: nha̒ diê̒w hă̒nh dỏn tiếp, biḙ̂t thư̭, bungalow, kheéch xa̭n... tâ̒m kơ̭ 5 khaw. Zư̭ kiển kwỉ IV năm 2020 hwa̒n thă̒nh zai dwa̭n 1, kwỉ IV năm 2021 bắt dâ̒w khai thác xứ zṷng, kwỉ IV năm 2022 hwa̒n thă̒nh to̒n bô̭ zư̭ ản, kóp fâ̒n ta̭w diếm nhẩn dớ tuiếp tṷc thu hút kác nha̒ dâ̒w tư tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh


 
Dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí kháw xát ti̒nh hi̒nh XX-KZ ta̭i Kôông ti TNHH Thwí xán Mavin Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc).

Fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Nha̒ mẳi thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh va̒ vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ vi̭ chỉ dă̭c biḙ̂t kwan tloo̭ng tloong fát chiến KT-XH, dám báw KF-AN kuố dất nước. Thew rỉ, kwả chi̒nh chiến khai dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản, ku̒ng nhơ khi hwa̒n thă̒nh di baw hwa̭t dôô̭ng, fái dă̭ch nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ môi tlươ̒ng lêênh ha̒ng dâ̒w, nhất la̒ dám báw môi tlươ̒ng dác. Dôô̒ng thơ̒i twân thú ngiêm kwi hwă̭ch tôống thế. Riêng dổi vởi zư̭ ản  khu zu li̭ch thiên nhiên Robinson ta̭i Dáw Xung, tính kam kết ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho zwanh ngiḙ̂p chiến khai dâ̒w tư tlêênh kơ xớ kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t nhă̒m xâi zư̭ng khu ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw dớ thu hút kheéch zu li̭ch tloong va̒ wa̒i nước dêểnh kôô̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC