(HBDT) – Ku̒ng kác kản bô̭ Hô̭i LHFN, dâ̒n tôi deẻnh thăm ngôi nha̒ "Mải ẩm ti̒nh thương” kuố za di̒nh hô̭i viên Bu̒i Thi̭ Fương, xỏm Tlảng, xa̭ Bi̒nh Thanh. Tloong ngôi nha̒ mởi ko̒n vương mu̒i bôl vươ̭. Chi̭ Fương xúc dôô̭ng chiê xé: "Tôi la̒ mḙ dơn thân, môô̭ch mêê̒nh ruôi 3 kon rất vất vá. Ớ tloong ngôi nha̒ thuổng kấp, za di̒nh chăng kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ xướ chươ̭ hăi la̒ mởi”.
Hô̭i LHFN hwiḙ̂n kaw Fong tlaw hổ chơ̭ xâi nha̒ "Mải ẩm ti̒nh thương” cho za di̒nh hô̭i viên Bu̒i Thi̭ Fương, xỏm Tlảng, xa̭ Bi̒nh Thanh. 

Ản hổ chơ̭ 20 tliḙ̂w dôô̒ng kuố Hô̭i LHFN hwiḙ̂n, xư̭ zúp dơ̭ ngă̒i kôông, thiê̒n mă̭t kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, hô̭i viên  fṷ nư̭ tl chi hô̭i, tôi wăl maa̭nh thêm kwiết tâm dớ la̒ nha̒. Kwả chi̒nh la̒ nha̒, lẳnh da̭w thôn, kản bô̭ fṷ nư̭ kúo thôn thươ̒ng xwiên, xâw xát zúp dơ̭ tôi xâi zư̭ng ngôi nha̒ dủng tiển dô̭. Nha̒ xâi xong, rôô̭ng 70m2, tli̭ zả tlêênh 120 tliḙ̂w dôô̒ng la̒ mơ ước tlước ni tôi ó rẳm ngi̭ dêểnh. Ka̭ ni̒ khôổng tloong kăn nha̒ kiên kổ, ẩm áp, mḙ̂ kon tôi iên tâm la̒ ăn, xâi zư̭ng kuô̭c khôổng mởi

Chi̭ Bu̒i Thi̭ Fương, xỏm Ru̒ Khươ, xa̭ Xwân Fong ku̒ng la̒ hô̭i viên nge̒w, ản Kwi̭ " Mải ẩm ti̒nh thương” hổ chơ̭ 10 tliḙ̂w dôô̒ng va̒ ngă̒i kôô̒ng dớ xướ chươ̭ ngôi nha̒ da̒ thuổng kấp nhê̒w năm năi. Ka̭ ni̒ za di̒nh chi̭ da̒ hwa̒n thiḙ̂n wiḙ̂c xướ chươ̭, da̒ iên tâm kinh khôổng, fát chiến kinh tể, ngôi nha̒ chăng lo mươ zó khi̒ mươ xỏ.

Dôô̒ng chỉ Lê Thi̭ Thanh Thwí, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Kaw Fong cho mắt: Nhửng năm kwa, kác kuô̭c vâ̭n dôô̭ng (KVD) xâi zư̭ng nha̒ "Mải ẩm ti̒nh thương” zúp fṷ nư̭ nge̒w, kỏ ha̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn zo Tlung ương Hô̭i LHFN Viḙ̂t Nam fát dôô̭ng ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n kwan tâm, chí da̭w dươ baw chí tiêw, kể hwă̭ch hwa̭t dôô̭ng kṷ thế ha̒ng năm. 100% kơ xớ hô̭i, kác zwanh ngiḙ̂p, kác nha̒ háw tâm tham za úng hô̭ Kwi̭ mải ẩm ti̒nh thương fát hwi hiḙ̂w kwá.

Mức vâ̭n dôô̭ng mối kản bô̭, hô̭i viên fṷ nư̭ úng hô̭ tổi thiếw 5.000 dôô̒ng/ ngươ̒i va̒ vâ̭n dôô̭ng xư̭ hổ chơ̭ kuố kác zwanh ngiḙ̂p, kác nha̒ háw tâm tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tloong 10 năm 2009 – 2019, to̒n Hô̭i da̒ zúp xâi zư̭ng 19 nha̒ mởi, xướ chươ̭ 13 nha̒ kỏ tôống zả tli̭ tlêênh 279 tliḙ̂w dôô̒ng.

Dớ kỏ kết kwá tlêênh, Hô̭i chí da̭w kác kơ xớ ra̒ xwát, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh kṷ thế, hwa̒n kắnh kuố tư̒ng fṷ nưk nge̒w kỏ khỏ khăn wê̒l nha̒ ớ, fân kôông kản bô̭ di thấm di̭nh xem xét khá năng dổi ửng va̒ nhu kâ̒w thâ̭t xư̭ kuố za di̒nh tlêênh kơ xớ dê̒ ngi̭ kuố Hô̭i LHFN kác xa̭, thi̭ chẩn. Tlêênh kơ xớ rỉ, Ban Thươ̒ng vṷ Hô̭i LHFN hwiḙ̂n xem xét thử tư̭ ưw tiên, bảw kảw kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương wê̒l chú chương va̒ tha kwiết di̭nh hổ chơ̭, tiển hă̒nh chiến khai xâi zư̭ng nha̒ "Mải ẩm ti̒nh thương” dám báw zân chú, kôông khai, minh bă̭ch.

Dôô̒ng chỉ Lê Thi̭ Thanh Thwí cho mắt thêm:Wiḙ̂c hổ chơ̭ twi zả tli̭ vâ̭t chất chăng nhê̒w, nhưng la̒ nguô̒n dô̭ng viên tinh thâ̒n zúp chi̭ em vươn lêênh tloong kuô̭c khôổng. Tloong 10 năm, to̒n hwiḙ̂n da̒ zúp ản tlêênh 1,8 tí dôô̒ng thiê̒n mă̭t, 50.849 ngă̒i kôông, 13.760 kg lo̭, kảw, 73 kon zôổng. Tlêênh 34.690 lươ̭t hô̭i viên tham za zúp 3.330 lươ̭t hô̭i viên nge̒w. Tloong rỉ zúp 1.193 lươ̭t hô̭ nge̒w zo fṷ nư̭ la̒ chú hô̭ va̒ 401 hô̭ thwát nge̒w. Tloong thơ̒i zan dêểnh, kác kấp hô̭i Fṷ nư̭ tloong hwiḙ̂n tiếp tṷc fát dôô̭ng khu, rôô̭ng KVD tloong kản bô̭, hô̭i viên, dớ ngă̒i ka̭ng kỏ thêm nhê̒w fṷ nư̭ nge̒w ản ớ tloong nhửng ngôi nha̒ ẩm áp ti̒nh thương


Hô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC