(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân


Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i dang thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho n zân xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn)

Tlước rỉ ti̒nh hi̒nh thu muô miể ngwiên liḙ̂w vṷ 2019 – 2020 kuố tính khỏ khăn. Kṷ thế, ziḙ̂n tích zân tư̭ tlôông va̒ va̒ ziḙ̂n tích tlôông thew hơ̭p dôô̒ng khwáng 552,75ha, chiểm 55,8% tôống ziḙ̂n tích ká tính, xán lươ̭ng 25.900 tẩn, chiểm 55,1% xán lươ̭ng ka stính, kă̭p khỏ khăn wê̒l tiêw thṷ zo Kôông ti KF miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh ó thu muô.

Hal hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ , La̭c Xơn tích fổi hơ̭p, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n dớ zwănh ngiḙ̂p thu muô xán fấm ki̭p thơ̒i vṷ cho nôông zân. Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, dang chiến khai thu muô ta̭i vu̒ng tloo̭ng diếm vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w ớ kác xa̭ Tân Mi̭, Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) vởi mức zả 650 dôô̒ng/kg. Mô̭ch fâ̒n ziḙ̂n tích ản Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh thu muô la̒ thức ăn cho za xúc.

Vởi xư̭ baw kuô̭c kwiết liḙ̂t bớ UBNZ tính, Xớ NN&FCNT, kác diḙ̂ fương vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w va̒ zwănh ngiḙ̂p thu muô, ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w zư̭ kiển xḙ ản zái foỏng tiêw thṷ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ.

Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Kaw Xơn fát chiến tlôông rư̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, tâ̭n zṷng tiê̒m năng, thể meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích dất dô̒l rôô̭ng, ngươ̒i zân xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tâ̭p chung fát chiến tlôông rư̒ng. Hưởng di ni̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể khả, zúp ba̒ kon nơơng haw thu nhâ̭p va̒ kóp fâ̒n fú xeenh dất dá ró, dô̒l lo̭l.

Ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ diê̒w hă̒nh va̒ záng ră̭i

(HBDT) – Năm ho̭c 2019 – 2020, ngă̒nh ZZ&DT tính hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ wê̒l kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT). Diếm nối bâ̭t tloong năm ho̭c la̒ da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến khai chái ngiḙ̂m xảng ta̭w khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ tlêênh nê̒n táng Micro:bit va̒ zảw zṷc STEM dêểnh 47 tlươ̒ng tiếw hoo̭c, THKX, TH&THKX. Da̒ kỏ nhê̒w xán fấm xảng ta̭w tham za kác kuô̭c thi, kỏ 1 xán fấm da̭t zái khwiển khích kuô̭c thi xảng ta̭w khwa hoo̭c cho thănh, thiểw niên to̒n kwuốc

Xa̭ Tứ Nê Fát chiến tlôông rư̒ng kâl to

(HBDT) - Xa̭ Tứ Nê (Tân La̭c) kỏ 669 ha rư̒ng xán xwất va̒ 146 ha rư̒ng foo̒ng hô̭. Mă̭c zu̒ ziḙ̂n tích rư̒ng kuố xa̭ ó nhê̒w, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn chú dôô̭ng fát hwi hiḙ̂w kwá bớ tlôông rư̒ng, tích kư̭c báw vḙ̂ rư̒ng. Thew chú chương kuố kác kấp, ngă̒nh, nhửng năm khânh ni, ngươ̒i zân xa̭ Tứ Nê kỏ ỉ thức kẻw za̒i chu ki̒ xán xwất, chwiến hwả rư̒ng tlôông kâl kon la̭i kinh zwănh kâl to.

Nôông zân xa̭ An Bi̒nh thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, khỉ thể xán xwất ta̭i xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) ziḙ̂n tha xôi nối, foong tla̒w thi duô "Nôông zân xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) zói” da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c, khai thác tiê̒m năng kuố diḙ̂ fương, xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fát chiến kinh tể nối bâ̭t, vươn l la̒ zâ̒w.