(HBDT) – Thew thôông tin bớ Xớ NN&FCNT, kác zwănh ngiḙ̂p, baw gô̒m Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh dang chú dôô̭ng thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho nôông zân


Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i dang thu muô miể ngwiên liḙ̂w cho n zân xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn)

Tlước rỉ ti̒nh hi̒nh thu muô miể ngwiên liḙ̂w vṷ 2019 – 2020 kuố tính khỏ khăn. Kṷ thế, ziḙ̂n tích zân tư̭ tlôông va̒ va̒ ziḙ̂n tích tlôông thew hơ̭p dôô̒ng khwáng 552,75ha, chiểm 55,8% tôống ziḙ̂n tích ká tính, xán lươ̭ng 25.900 tẩn, chiểm 55,1% xán lươ̭ng ka stính, kă̭p khỏ khăn wê̒l tiêw thṷ zo Kôông ti KF miể dươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh ó thu muô.

Hal hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ , La̭c Xơn tích fổi hơ̭p, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n dớ zwănh ngiḙ̂p thu muô xán fấm ki̭p thơ̒i vṷ cho nôông zân. Kôông ti KF dươ̒ng miể Viḙ̂t – Da̒i, dang chiến khai thu muô ta̭i vu̒ng tloo̭ng diếm vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w ớ kác xa̭ Tân Mi̭, Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) vởi mức zả 650 dôô̒ng/kg. Mô̭ch fâ̒n ziḙ̂n tích ản Kôông ti KF T&T 159 chi nhẳnh Hwa̒ Bi̒nh thu muô la̒ thức ăn cho za xúc.

Vởi xư̭ baw kuô̭c kwiết liḙ̂t bớ UBNZ tính, Xớ NN&FCNT, kác diḙ̂ fương vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w va̒ zwănh ngiḙ̂p thu muô, ziḙ̂n tích miể ngwiên liḙ̂w zư̭ kiển xḙ ản zái foỏng tiêw thṷ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ.

Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Fong fẩn dẩw dươxán fấm OCOP vươn xa

(HBDT) – Năm 2019, hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 5 xán fấm ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn OCOP, tloong ri 2 xán fấm da̭t 4 khaw, gô̒m: Kam kwa̒ tăng kaw kấp kuố HTX Ha̒ Fong; 3 xán fấm da̭t 3 khaw gô̒m: Dác kam thươi lêênh men kuố HTX Ha̒ Fong. Thew deẻnh zả, xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chất lươ̭ng tốt, hi̒nh thức, mâ̭w ma̭ dḙp, kỏ khức kă̭nh chănh kaw. Năm 2020, hwiḙ̂n dê̒ tha mṷc tiêw nêơng ha̭ng tiêw chấn, fẩn dẩw 2 xán fấm tiê̒m năng dê̒ ngi̭ Tlung ương deẻnh zả kôông nhâ̭n xán fấm da̭t 5 khaw; kác xán fấm ản kôông nhâ̭n 3 khaw nơơng lêênh 4 khaw va̒ kỏ thêm 3 xán fấm da̭t OCOP kấp tính.

Chú dôô̭ng diê̒w tiết tác hơ̭p lỉ, dám báw fṷc vṷ xán xwất vṷ xwân

(HBDT) – Thwe xổ liḙ̂w kuố Xớ NN&FCNT, dêểnh thơ̒i diếm ni̒, to̒n tính muôl kẩl ản tlêênh 15.400 ha lo̭ (da̭t 100% kể hwă̭ch), la̒ kó lâ̒n 1 tlêênh 1.700ha, khwáng tlêênh 11% ziḙ̂n tích. Kác diḙ̂ fương muôl tlêênh 7.600 ha rố da̭t 42% kể hwă̭ch, tlêênh 2.500 ha la̭c, da̭t tlêênh 80% kể hwă̭ch. Ka̭ ni̒ lươ̭c tác tích tlêênh kác hô̒ kaw hơn xo ku̒ng ki̒, dám báw fṷc vṷ thưởi tlêênh 90% ziḙ̂n tích zew tlôô̒ng lo̭ vṷ xwân.