(HBDT) – Thew Xớ NN&FCNT dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính da̒ thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n, dối thướ ản khânh 5.000ha, chiểm 6% ziḙ̂n tích dất tlôô̒ng tlo̭tZán ti̒nh tla̭ng dất mănh mủn, nôông zân xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) thwâ̭n lơ̭i vớ rôô̭ng vu̒ng tlôông xâw an twa̒n thư̭c fấm 

Kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ da̒ chiến khai ớ tất ká kác diḙ̂ fương vởi 32% tôống xổ xa̭ tloong ti̒nh thư̭c hiḙ̂n, chú iểw tlêênh ziḙ̂n tích dất tlôông lo̭.

Bớ rỉ tác dôô̭ng tích kư̭c dêểnh xán xwất tlôô̒ng tlo̭t, bước dâ̒w khắc fṷc ti̒nh tla̭ng mănh mủn ruô̭ng dất, xổ thướ dất bi̒nh kwân /hô̭ bớ 7-9 thướ zám thuổng ko̒n 1 – 3 thướ/ hô̭. Wiḙ̂c tố chức xán xwất, zew tlôô̒ng tlêênh thướ dất mởi thwâ̭n lơ̭i, ta̭w dôô̭ng lư̭c thúc dấi kơ zởi hwả, zám chư̒ kác chi fỉ nhân kôông, dôô̒ng thơ̒i nơơng kaw nhâ̭n thức ngươ̒i zân tloong tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho hwa̭t dôô̭ng vu̒ng xán xwất hư̭w kơ, VietGAP, an twa̒n thư̭c fấm. 

* Chiến dối 3.800ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá xang kâl tlôô̒ng zả tli̭ 

Vởi mṷc tiêw fát chiến ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, tâ̭p chung fát chiến kác xán fấm lơ̭i thể, tính ha da̒ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nôông zân chiến dối ziḙ̂n tích dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá xang kâl tlôô̒ng khác zả tli̭ kaw hơn

Bớ năm 2016 dêểnh ka̭ ni̒, to̒n tính da̒ chiến dối ản 3.800ha, vởi tôống nguô̒n kinh fỉ chiến khai 11,3 tí dôô̒ng. Kác diḙ̂ fương chiến dối meḙnh nhơ Kim Bôi, Iên Thwí, La̭c Xơn. Bên keḙnh kác ziḙ̂n tích da̒ chiến dối xang tlôông rố, nôông zân chiến xang tlôông kác lo̭i thâw, mâ̒w kỏ zả tli̭ kaw nhơ bỉl xeenh, bỉl dó, zươ hẩw, zươ chuô̭t, lă̭c lă̒i. Bớ rỉ hi̒nh thă̒nh vu̒ng xán xwất tâ̭p chung, vu̒ng kâl ha̒ng hwả kỏ zả tli̭ thu nhâ̭p kaw, bi̒nh kwân bớ 120 – 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ha dất kănh tác


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.