(HBDT) – Thew Xớ NN&FCNT dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính da̒ thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n, dối thướ ản khânh 5.000ha, chiểm 6% ziḙ̂n tích dất tlôô̒ng tlo̭tZán ti̒nh tla̭ng dất mănh mủn, nôông zân xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) thwâ̭n lơ̭i vớ rôô̭ng vu̒ng tlôông xâw an twa̒n thư̭c fấm 

Kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ da̒ chiến khai ớ tất ká kác diḙ̂ fương vởi 32% tôống xổ xa̭ tloong ti̒nh thư̭c hiḙ̂n, chú iểw tlêênh ziḙ̂n tích dất tlôông lo̭.

Bớ rỉ tác dôô̭ng tích kư̭c dêểnh xán xwất tlôô̒ng tlo̭t, bước dâ̒w khắc fṷc ti̒nh tla̭ng mănh mủn ruô̭ng dất, xổ thướ dất bi̒nh kwân /hô̭ bớ 7-9 thướ zám thuổng ko̒n 1 – 3 thướ/ hô̭. Wiḙ̂c tố chức xán xwất, zew tlôô̒ng tlêênh thướ dất mởi thwâ̭n lơ̭i, ta̭w dôô̭ng lư̭c thúc dấi kơ zởi hwả, zám chư̒ kác chi fỉ nhân kôông, dôô̒ng thơ̒i nơơng kaw nhâ̭n thức ngươ̒i zân tloong tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho hwa̭t dôô̭ng vu̒ng xán xwất hư̭w kơ, VietGAP, an twa̒n thư̭c fấm. 

* Chiến dối 3.800ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá xang kâl tlôô̒ng zả tli̭ 

Vởi mṷc tiêw fát chiến ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, tâ̭p chung fát chiến kác xán fấm lơ̭i thể, tính ha da̒ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nôông zân chiến dối ziḙ̂n tích dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá xang kâl tlôô̒ng khác zả tli̭ kaw hơn

Bớ năm 2016 dêểnh ka̭ ni̒, to̒n tính da̒ chiến dối ản 3.800ha, vởi tôống nguô̒n kinh fỉ chiến khai 11,3 tí dôô̒ng. Kác diḙ̂ fương chiến dối meḙnh nhơ Kim Bôi, Iên Thwí, La̭c Xơn. Bên keḙnh kác ziḙ̂n tích da̒ chiến dối xang tlôông rố, nôông zân chiến xang tlôông kác lo̭i thâw, mâ̒w kỏ zả tli̭ kaw nhơ bỉl xeenh, bỉl dó, zươ hẩw, zươ chuô̭t, lă̭c lă̒i. Bớ rỉ hi̒nh thă̒nh vu̒ng xán xwất tâ̭p chung, vu̒ng kâl ha̒ng hwả kỏ zả tli̭ thu nhâ̭p kaw, bi̒nh kwân bớ 120 – 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ha dất kănh tác


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Fong fẩn dẩw dươxán fấm OCOP vươn xa

(HBDT) – Năm 2019, hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 5 xán fấm ản kôông nhâ̭n da̭t tiêw chấn OCOP, tloong ri 2 xán fấm da̭t 4 khaw, gô̒m: Kam kwa̒ tăng kaw kấp kuố HTX Ha̒ Fong; 3 xán fấm da̭t 3 khaw gô̒m: Dác kam thươi lêênh men kuố HTX Ha̒ Fong. Thew deẻnh zả, xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chất lươ̭ng tốt, hi̒nh thức, mâ̭w ma̭ dḙp, kỏ khức kă̭nh chănh kaw. Năm 2020, hwiḙ̂n dê̒ tha mṷc tiêw nêơng ha̭ng tiêw chấn, fẩn dẩw 2 xán fấm tiê̒m năng dê̒ ngi̭ Tlung ương deẻnh zả kôông nhâ̭n xán fấm da̭t 5 khaw; kác xán fấm ản kôông nhâ̭n 3 khaw nơơng lêênh 4 khaw va̒ kỏ thêm 3 xán fấm da̭t OCOP kấp tính.

Chú dôô̭ng diê̒w tiết tác hơ̭p lỉ, dám báw fṷc vṷ xán xwất vṷ xwân

(HBDT) – Thwe xổ liḙ̂w kuố Xớ NN&FCNT, dêểnh thơ̒i diếm ni̒, to̒n tính muôl kẩl ản tlêênh 15.400 ha lo̭ (da̭t 100% kể hwă̭ch), la̒ kó lâ̒n 1 tlêênh 1.700ha, khwáng tlêênh 11% ziḙ̂n tích. Kác diḙ̂ fương muôl tlêênh 7.600 ha rố da̭t 42% kể hwă̭ch, tlêênh 2.500 ha la̭c, da̭t tlêênh 80% kể hwă̭ch. Ka̭ ni̒ lươ̭c tác tích tlêênh kác hô̒ kaw hơn xo ku̒ng ki̒, dám báw fṷc vṷ thưởi tlêênh 90% ziḙ̂n tích zew tlôô̒ng lo̭ vṷ xwân.