(HBDT)- Khâw khi ti̒m hiếw, ngiên kửw, chi̭ Fan Twiết nga, hwiḙ̂n Chương Mi̭ (Ha̒ Nô̭i) da̒ zoong zôổng kâl văng tâi lêênh tl vu̒ng dất khỏ, thôn Bển Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) Ản khânh r5 năm fát chiến, mô hi̒nh tlôông văng tâi kuố chi̭ Nga zoong la̭i hiḙ̂w kwá, cho thu nhâ̭p khả, tư̒ng bước ản nhân rôô̭ng ta̭i kác vu̒ng deenh kweenh.


Mô hi̒nh tlôông văng tâi kuố chi̭ Fan Twiết Nga ớ thôn Bển Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) fát chiến hiḙ̂w kwá, cho lơ̭i nhwâ̭n kinh tể kaw.

Dươ văng tâi wê̒l La̭c Thwí

Chi̭ Nga chiê xé: "Khâw thơ̒i zan hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m tlôông, chăm xoóc văng tâi ta̭i Ninh Thwâ̭n, thi̒m kiểm, kháw xát thư̭c diḙ̂, tôi cho̭n dă̭ch diḙ̂ diếm vươ̒n ta̭i xa̭ Fủ Ngiḙ̂. Ớ ni hô̭i tṷ dâ̒i dú diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, khỉ hâ̭w fu̒ hơ̭p; nguuô̒n tác thưởi zô̒i za̒w chớ khôông Bôi; hḙ̂ thôổng ảng khả zaw thôông thwâ̭n tiḙ̂n di dêểnh kác tính khác nhơ: Ha̒ nô̭i, Ha̒ Nam, Nam Di̭nh, Thanh Hwả. Tôi bắt thăi baw tlôông 24.000 kô̭ văng tâi tlêênh ziḙ̂n tích khwáng 1,5ha. Twi nhiên kwả chi̒nh xán xwất, tôi chươ kỏ nhê̒w kinh ngiḙ̂m, kă̭p nhê̒w khỏ khăn zo fát xinh chi fỉ ban dâ̒w lêênh dêểnh hơn 1 tí dôô̒ng. Vươ̒ thiết kể ha̭ thơơ̒ng xoong, thuổng zôổng xoong, tla̭n mươ lṷt năm 2016 kuổn tlô̒i hết fâ̒n lởn ziḙ̂n tích vươ̒n kâl văng tâi, la̒ cho tôi bi̭ thiḙ̂t ha̭i nă̭ng nê̒ wê̒l kinh tể”

Ó nán chỉ tkước khỏ khăn, chi̭ Nga tiếp tṷc wăl maa̭nh vổn kuố za di̒nh, ngươ̒i thân dớ dâ̒w tư, kái ta̭w vươ̒n văng tâi va̒ đax cho kết kwá.

Tlung bi̒nh mối ngă̒i, vươ̒n văng tâi kuố chi̭ Nga thu khwáng 70kg, kỏ ngă̒i dêểnh 180kg. Xán lươ̭ng tlêênh 1ha, da̭t 16 tẩn văng tâi, chu ki̒ thu hwă̭ch kứ 3 khảng ngí 1 khảng. Ka̭ ni̒ văng tâi kỏ zả khwáng 70.000 dôô̒ng/kg, lo̭i 2 la̒ 60.000 dôô̒ng/kg. Xán fấm luôn tloong ti̒nh tla̭ng chẳl ha̒ng, ó dú kung ửng cho tư thương, nha̒ ha̒ng khu vực Hà Nội va̒ deenh kweenh. Tôống thu ha̒ng năm ước tỉnh ản khwáng 1,3 tí dôô̒ng, lơ̭i nhwâ̭n da̭t tlêênh 300 tliḙ̂w dôô̒ng. Wa̒i tha chi̭ Nga ko̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 15 law dôô̭ng diḙ̂ fương, mức thu nhâ̭p khwáng 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng

Vớ rôô̭ng liên kết, baw tiêw xán fấm cho kác hô̭ tlôông văng tâi

 

Ấp ú mong muổn vớ rôô̭ng, fát chiến hiḙ̂w kwá mô hi̒nh tlôông kâl văng tâi, dêểnh chi̒ ni̒ ziḙ̂n tích vươ̒n nha̒ chi Nga vớ rôô̭ng lêênh hơn 3 ha, tlôông ản dủng tiêw chấn vởi tôống mức dâ̒w tư khwáng 2 tí dôô̒ng. Chi̭ thươ̒ng xwiên hưởng zâ̭n kôông nhân law dôô̭ng thew ro̭i kwả chi̒nh xinh tlướng kuố kâl dớ ki̭p thơ̒i kỏ zái fáp dám báw xán fấm da̭t tiêw chấn, chất lươ̭ng

Dớ tiếp tṷc vớ rôô̭ngkwi mô vươ̒n va̒ hổ chơ̭ za di̒nh kỏ nhu kâ̒w fát chiến mô hi̒nh tlôông văng tâi, chi Nga nhâ̭n tư vẩn ki̭ thwâ̭t cho kác nha̒ vươ̒n ớ khu vư̭c tính Hwa̒ Bi̒nh, Vỉnh Fúc, Ha̒ Nô̭i vởi chi fỉ 10 tliḙ̂w dôô̒ng/ vươ̒n. Wa̒i tha chi̭ ko̒n hổ chơ̭ baw tiêw xán fấm kuố kác nha̒ vươ̒n. Thew thôổng kê, bi̒nh kwân mối ngă̒i, za di̒nh chi̭ baw tiêw ản khwáng 150kg văng tâi cho kác nha̒ vươ̒n. Dớ chú dôô̭ng nguô̒n zôổng, chi̭ Nga lươ̭ cho̭n muô zôổng bơ̒ bên Mi̭, tlung bi̒nh mối năm chi̭ xwất baảnh tha thi̭ tlươ̒ng khwáng 2 va̭n kâl zôổng, mức zả bi̒nh kwân bớ 5.000 – 7.000 dôô̒ng/ kâl

Chi̭ Nga cho mắt thêm: "Văng tâi la̒ lo̭i thâw ản ngươ̒i zân va̒ kác nha̒ ha̒ng rất ươ chuô̭ng, vi̒ zâ̒w chất zinh zươ̭ng, rḙ̂ chể biển, rḙ̂ ăn. Zo nguô̒n kung kấp ó dú cho rêênh xán fấm kuố za di̒nh tôi luôn tloong ti̒nh tla̭ng chẳl ha̒ng. Bới thể, tôi luôn nung nẩw ỉ di̭nh liên kết vởi kác nha̒ vươ̒n dớ vớ rôô̭ng kwi mô, dám báw nguô̒n kung ửng cho ngươ̒i zân, kác xiêw thi̭, nha̒ ha̒ng kỏ nhu kâ̒w”

Dức Anh


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.