(HBDT) – Năm ho̭c 2019 – 2020, ngă̒nh ZZ&DT tính hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ wê̒l kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT). Diếm nối bâ̭t tloong năm ho̭c la̒ da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến khai chái ngiḙ̂m xảng ta̭w khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ tlêênh nê̒n táng Micro:bit va̒ zảw zṷc STEM dêểnh 47 tlươ̒ng tiếw hoo̭c, THKX, TH&THKX. Da̒ kỏ nhê̒w xán fấm xảng ta̭w tham za kác kuô̭c thi, kỏ 1 xán fấm da̭t zái khwiển khích kuô̭c thi xảng ta̭w khwa hoo̭c cho thănh, thiểw niên to̒n kwuốc


100% tiết hoo̭c tin hoo̭c kuố hoo̭c xinh tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ (TF Hwa̒ Bi̒nh) dê̒w thư̭c hă̒nh tlêênh mẳi tỉnh

Nhê̒w năm năi, tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ luôn la̒ dơn vi̭ di dâ̒w tloong wiḙ̂c ửng zṷng KNTT baw kwán lỉ va̒ hwa̭t dôô̭ng záng ră̭i. Zoong dâ̒n tôidi ngỏ foo̒ng tinhoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng kỏ 120 mẳi tỉnh nổl ma̭ng, dáp ửng tốt nhu kâ̒w kuố hoo̭c xinh thư̭c hă̒nh môn tin hoo̭c. Ửng zṷng tin hoo̭c tloong hwa̭t dôô̭ng kwán lỉ, nha̒ tlươ̒ng da̒ va̒ dang chiến khai thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c ră̭i va̒ hoo̭c, ho̭p tlư̭c tiển tlêênh fâ̒n mê̒m Microsoft. Wiḙc ửng zṷng KNTT baw hwa̭t dôô̭ng záng ră̭i ản zảw viên tích kư̭c hướng ửng, khânh 90% tiết záng kỏ xứ zṷng mẳi chiểw, zảw viên kác tố xwa̭n zảw ản diḙ̂n tứ thew nhỏm. Riêng bô̭ môn tin hoo̭c xứ zṷng mẳi chú chẩm ba̒i thi online miḙ̂n fỉ la̒ kôông kṷ ră̭i hoo̭c va̒ deẻnh zả hoo̭c xinh bớ xa. Nha̒ tlươ̒ng tiển hă̒nh záng ră̭i lôô̒ng kép, dêểnh chi̒ ni̒ da̒ kỏ hơn 700 hoo̭c xinh tha tlươ̒ng va̒ thi dô̭ kỏ chửng chí tin hoo̭c văn foo̒ng chwấn kwuốc tể MOS.

Tlước tiên la̒ thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c xứ zṷng xó xắch diḙ̂n tứ tloong kác nha̒ tlươ̒ng, Xớ ZZ&DT da̒ chí da̭w kác nha̒ tlươ̒ng chiến khai hḙ̂ thôổng: Kơ xớ zử liḙ̂w (KXZL) to̒n ngă̒nh wê̒l ZZ&DT, kwán lỉ nha̒ tlươ̒ng (SMAS, VnEdu), kwán lỉ thư viḙ̂n, kwán lỉ ta̒i chỉnh… Kết kwá chi̒ ni̒, kác lo̭i xố xắch nhơ xố diếm, xố fố kâ̭p, xố dăng bô̭, hô̒ xơ zảw viên… dê̒w da̒ ản xổ hwả. Fâ̒n mê̒m SMAS kuố Viettel va̒ VnEdu kuố VNPT da̒ ản chiến khai dêểnh 100% kơ xớ zảw zṷc, hổ chơ̭ tốt cho wiḙ̂c kwán lỉ.

Ti̒nh hi̒nh kới va̒ nhâ̭n văn bán diḙ̂n tứ cho thẩi 98% văn bán kuố Xớ thư̭c hiḙ̂n kwa hi̒nh thức diḙ̂n tứ, 2% văn bán ó kwa la̒ zo tỉnh mâ̭t hwă̭c liên kwan dêểnh kôông tác thanh tla, khiểw tổ, văn bán ó ản fép kôông khai. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Oanh, Chẳnh văn foo̒ng Xớ ZZ&DT cho mắt: khi̒ chiến khai nhâ̭n văn bán diḙ̂n tứ da̒ tiết kiḙ̂m chi fỉ bưw diḙ̂n, in ẩn, tleẻnh thất la̭c, ki̭p thơ̒i fṷc vṷ k tác tlaw dối thôông tin tloong chí da̭w, diê̒w hă̒nh. Kác lo̭i xố xắch diḙ̂n tứ ản lưw chư̭ khi̒ kâ̒n thi̒m la̭i tiển hă̒nh leenh choỏng va̒ chỉnh xác.

Nhă̒m tiết kiḙ̂m chi fỉ tloong ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, Xớ ZZ&DT da̒ tố chứ nhê̒w khwả tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng kwa ma̭ng. Ửng zṷng wiḙ̂c zư̭ zơ̒, thi zảw viên zói kwa hḙ̂ thôổng ho̭p tlư̭c tiển ản chiến khai. Tloong năm 2019 -–2020 da̒ thư̭c hiḙ̂n zư̭ zơ̒ 58 zơ̒ deẻnh zả zảw viên. Wiḙ̂c tlang bi̭ thiết bi̭ fuvj vṷ ho̭p kwa ma̭ng ản kwan tâm, ka̭ ni̒ to̒n ngă̒nh kỏ 72 foo̒ng ho̭p, fawd ta̭w tlư̭c tiển ản dâ̒w tư lắo dă̭ch dôô̒ng bô̭, tloong rỉ 22 foo̒ng lắp dă̭ch thew mô hi̒nh foo̒ng hô̭i tháw, 50 foo̒ng lắp dă̭ch thew mô hi̒nh foo̒ng da̒w ta̭w.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Zảm dôốc xớ ZZ&DT cho mắt: Tloong năm 2019 – 2020 da̒ thăi dối ản kơ bán nhâ̭n thức kuố zảw viên wê̒l ửng zṷng KNTT tloong kác zơ̒ lêênh lớp. Ngă̒nh da̒ kỏ nhê̒w zái fáp dớ khwiển khích nểw xứ zṷng KNTT tloong zơ̒ záng ră̭i. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng KNTT , dêểnh chi̒ ni̒ da̒ lắp dă̭ch dươ̒ng chiê̒n internet dêểnh tất ká kác kơ xớ zảw zṷc. Tloong năm hoo̭c 2019 -–2020 da̒ dâ̒w tư, thăi thể 30 foo̒ng mẳi tỉnh dôô̒ng bô̭ tổi thiếw 20 mẳi. Dâ̒w tư 35 foo̒ng hoo̭c kỏ ửng zṷng KNTT. Twi nhiên wiḙ̂c dâ̒w tư cho KNTT tloong nhửng năm tiếp thew la̒ rất lởn, zo fâ̒n nhê̒w kác ff mẳi tỉnh ản dâ̒w tư rái rác bớ năm 2006 dêểnh chi̒ ni̒ nhê̒w foo̒ng da̒ thuổng kấp kâ̒n fái thăi thể, nhu kâ̒w tlang bi̭ mởi cho kác tlươ̒ng hoo̭c rất kaw dớ dám báw kôông bă̒ng tloong tiếp kâ̭n zảw zṷc

 

Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.

Dấi meḙnh chiến dối xổ to̒n ziḙ̂n

(HBDT) -–Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒n năm 2021 wê̒l "Chiến dối xổ (CDX) tloong Tâ̭p dwa̒n Diḙ̂n lư̭c Kwuốc za Viḙ̂t Nam” , Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) da̒, daang chiến khai hiḙ̂n da̭i hwả kuung kấp zi̭ch vṷ diḙ̂n thew hưởng xổ hwả to̒n bô̭ hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh va̒ zi̭ch vṷ kheéch haa̒ng.

Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.