(HBDT) – Nhửng năm kwa, tâ̭n zṷng tiê̒m năng, thể meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích dất dô̒l rôô̭ng, ngươ̒i zân xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tâ̭p chung fát chiến tlôông rư̒ng. Hưởng di ni̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể khả, zúp ba̒ kon nơơng haw thu nhâ̭p va̒ kóp fâ̒n fú xeenh dất dá ró, dô̒l lo̭l.


Ngươ̒i zân xỏm Bai, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) fát chiến tlôông rư̒ng nơơng kaw thu nhâ̭p, fú xenh dất dá ró, dô̒l khṷ lo̭l

Xa̭ Kaw Xơn kắch thi̭ chẩn Da̒ Bắc hơn 10km, ản koi la̒ kướ ngo̭ kuố kác xa̭ vu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n. Nhửng năm tlớ la̭i ni, Kaw Xơn kỏ xư̭ chiến mêê̒nh meḙnh tloong chiến dối kơ kẩw kinh tể, nhất la̒ wiḙ̂c kái ta̭w vươ̒n ta̭p dớ tlôông kâl kỏ mủi va̒ môô̭ch xổ lo̭i kâl tlôô̒ng khác kỏ zả tli̭ kaw hơn. Tlôông rư̒ng la̒ môô̭ch hưởng fát chiến kinh tể ản xa̭ rất chủ tloo̭ng, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể thiết thư̭c, thu nhâ̭p bớ tlôông rư̒ng chiểm dêểnh 45% tôống thu nhâ̭p kuố ká xa̭.

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Thṷ, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: Kỏ diḙ̂ hi̒nh chú iểw la̒ dô̒l, khṷ, bớ lô Kaw Xơn da̒ chủ tloo̭ng fát chiến tlôông rư̒ng, tlôông kác lo̭i nhơ: kew, bô̒ dê̒, tlấw, mơ, thâ̒w dâw lai. Ha̒ng năm, ớ kác rư̒ng da̒ khai thác, ba̒ kon tlôông gổi, mối năm 75 – 100ha. Dêểnh chi̒ ni̒, tôống ziḙ̂n tích rư̒ng kuố xa̭ la̒ 2.974,24ha. Bớ tlôông rư̒ng, nhê̒w hô̭ kỏ thu nhâ̭p ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng nhơ kác hô̭ ôông: Lỉ Văn Xưng, Lỉ Văn Hêê̒nh – xóm Xưng, Dinh Tiển Xinh – xỏm Răng, Xa Văn Hu̒ng – xỏm Lanh.

Xỏm Bai la̒ 1 tloong 4 xỏm kỏ ziḙ̂n tích tlôông rư̒ng nhê̒w nhất xa̭. Ka̭ ni̒, môô̭ch xổ ziḙ̂n tích dất tlôông mâ̒w ản nhê̒w hô̭ chiến xang tlôông kác kâl lể gô̭ nhơ: lát, xwan, xươ. Tlêênh kác chiê̒n dô̒l, nhê̒w rư̒ng mơ, bô̒ dê̒, kew, tlấw da̒ kaw, to tlêênh chṷc năm thuối. Dươ dâ̒n tôi di thăm dô̒l rư̒ng kuố za di̒nh, ôông Hái cho mắt: Tlước khi chiến la̭i tlôông kâl bô̒ dê̒, ni la̒ khu rư̒ng rươ̒m few, lảw, cho rêênh hiḙ̂w kwá kinh tể chươ kaw. Ka̭ ni̒ rư̒ng bô̒ dê̒ da̒ kaw, to, ôông Hái mong dêểnh thuối khai thác xḙ zoong la̭i khwán thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh. Chơ̒ tản kâl bô̒ dê̒, za di̒nh ôông tân zṷng dớ thá tlu.

Nhửng năm kwa, nhê̒w hô̭ ớ xỏm Bai ku̒ng nhơ kác xỏm khác tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ fát chiến chăn ruôi zoong la̭ihiḙ̂w kwá kinh tể kaw bên chơ̒ tản rư̒ng. Di bớ xỏm bai lêênh xỏm Xưng, nhửng chiê̒n dô̒l, khu rư̒ng ản fú xắc xeenh kuố bô̒ dê̒, kew lai, ta̭w kôông khỉ tloong lee̒nh, ta̭w rêênh kắnh kwan thu hút kheéch zu li̭ch dêểnh tham kwan.

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Thṷ, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt thêm: Tí lḙ̂ che fú rư̒ng kuố xa̭ da̭t khwáng 75%, xa̭ ko̒n nhê̒w tiê̒m năng wê̒l tlôông rư̒ng. Nhửng năm kwa, ba̒ kon tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ nhâ̭n ản hổ chơ̭ wê̒l kâl zôổng bớ zư̭ ản 30a, xa̭ ku̒ng da̒ tích kư̭c tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t cho ba̒ kon. Tlôông rư̒ng kóp fâ̒n fú xeenh dất tlôổng, dô̒l khṷ lo̭l, zúp nơơng kaw thu nhâ̭p, zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w, dỏng kóp thiết thư̭c cho kôông kuô̭c xâi zưng NTM. Dêểnh chi̒ ni̒, Kaw Xơn da̒ hwa̒n thă̒nh 19/19 tiêw chỉ nôông thôn mởi, dêểnh hết năm năi thu nhâ̭p dâ̒w mo̭l bi̒nh kwân kuố xa̭ zư̭ kiển da̭t khwáng 36 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm

Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Chiến dối tlêênh 1.500ha dất tlôông lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá

(HBDT) – Thơ̒i zan vươ̒ rô̒i, ngă̒nh NN&FCNT da̒ dôn dôốc kác diḙ̂ fương tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá xán xwất. Tloong zai dwa̭n 2018 - 2020, to̒n tính da̒ zô̒n dối ản 2.057,5 ha, bước dâ̒w khắc fṷc ản tính tlaa̭ng mănh mủn wê̒l dôô̒ng na̒ kuố kác hô̭i viên.

Tòn tính ước kỏ 260 zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ thă̒nh lâ̭p mởi

(HBDT) - Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, UBNZ tính da̒ chí da̭w kác xớ, ngă̒nh chức năng, UBVNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tiếp tṷc dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư; dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh va̒ hổ chơ̭ thảw gơ̭ khỏ khăn cho zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư.

Nơơng kaw năng lư̭c thích ửng cho hơ̭p tác xa̭ tlước zi̭ch bêḙ̂nh va̒ biển dối khỉ hâ̭w

(HBDT) – Biển dối khỉ hâ̭w va̒ da̭i zi̭ch Covid-19 ánh hướng nhê̒w dêểnh hwa̭t dôô̭ng xán xwất kinh zwănh (XXKZ) kuố khu vư̭c kinh tể tâ̭p thế (KTTT), hơ̭p tác xa̭ (HTX). Dớ vươ̭t kwa khỏ khăn, thắch thức kác tố hơ̭p tác (THT), HTX da̒ chú dôô̭ng thi̒m kiểm zái fáp liên kết kôô̒ng kha̒ dớ tiêw thṷ xán fấm. Twi nhiên kác zái fáp maang tỉnh thích ngi ta̭m thơ̒i, chươ dô̭t fả, lô za̒i.

Zwănh thu kuố kác zwănh ngiḙ̂p tloong khu kôông ngiḙ̂p ước ước da̭t 8.154 tí dôô̒ng

(HBDT) – Kác khu kôông ngiḙ̂p (KKN) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chi̒ ni̒ kỏ 102 zư̭ ản dâ̒w tư da̒ ản kấp fép; tloong rỉ kỏ 27 zư̭ ản dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i kỏ tôống xổ vổn dăng kỉ 527,35 tliḙ̂w USD va̒ 75 zư̭ ản dâ̒w tư tloong nước, tôống vổn dâ̒w tư dăng kỉ tlêênh 10.838 tí dôô̒ng.