(HBDT) – Nhửng năm kwa, tâ̭n zṷng tiê̒m năng, thể meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích dất dô̒l rôô̭ng, ngươ̒i zân xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) tâ̭p chung fát chiến tlôông rư̒ng. Hưởng di ni̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể khả, zúp ba̒ kon nơơng haw thu nhâ̭p va̒ kóp fâ̒n fú xeenh dất dá ró, dô̒l lo̭l.


Ngươ̒i zân xỏm Bai, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) fát chiến tlôông rư̒ng nơơng kaw thu nhâ̭p, fú xenh dất dá ró, dô̒l khṷ lo̭l

Xa̭ Kaw Xơn kắch thi̭ chẩn Da̒ Bắc hơn 10km, ản koi la̒ kướ ngo̭ kuố kác xa̭ vu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n. Nhửng năm tlớ la̭i ni, Kaw Xơn kỏ xư̭ chiến mêê̒nh meḙnh tloong chiến dối kơ kẩw kinh tể, nhất la̒ wiḙ̂c kái ta̭w vươ̒n ta̭p dớ tlôông kâl kỏ mủi va̒ môô̭ch xổ lo̭i kâl tlôô̒ng khác kỏ zả tli̭ kaw hơn. Tlôông rư̒ng la̒ môô̭ch hưởng fát chiến kinh tể ản xa̭ rất chủ tloo̭ng, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể thiết thư̭c, thu nhâ̭p bớ tlôông rư̒ng chiểm dêểnh 45% tôống thu nhâ̭p kuố ká xa̭.

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Thṷ, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: Kỏ diḙ̂ hi̒nh chú iểw la̒ dô̒l, khṷ, bớ lô Kaw Xơn da̒ chủ tloo̭ng fát chiến tlôông rư̒ng, tlôông kác lo̭i nhơ: kew, bô̒ dê̒, tlấw, mơ, thâ̒w dâw lai. Ha̒ng năm, ớ kác rư̒ng da̒ khai thác, ba̒ kon tlôông gổi, mối năm 75 – 100ha. Dêểnh chi̒ ni̒, tôống ziḙ̂n tích rư̒ng kuố xa̭ la̒ 2.974,24ha. Bớ tlôông rư̒ng, nhê̒w hô̭ kỏ thu nhâ̭p ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng nhơ kác hô̭ ôông: Lỉ Văn Xưng, Lỉ Văn Hêê̒nh – xóm Xưng, Dinh Tiển Xinh – xỏm Răng, Xa Văn Hu̒ng – xỏm Lanh.

Xỏm Bai la̒ 1 tloong 4 xỏm kỏ ziḙ̂n tích tlôông rư̒ng nhê̒w nhất xa̭. Ka̭ ni̒, môô̭ch xổ ziḙ̂n tích dất tlôông mâ̒w ản nhê̒w hô̭ chiến xang tlôông kác kâl lể gô̭ nhơ: lát, xwan, xươ. Tlêênh kác chiê̒n dô̒l, nhê̒w rư̒ng mơ, bô̒ dê̒, kew, tlấw da̒ kaw, to tlêênh chṷc năm thuối. Dươ dâ̒n tôi di thăm dô̒l rư̒ng kuố za di̒nh, ôông Hái cho mắt: Tlước khi chiến la̭i tlôông kâl bô̒ dê̒, ni la̒ khu rư̒ng rươ̒m few, lảw, cho rêênh hiḙ̂w kwá kinh tể chươ kaw. Ka̭ ni̒ rư̒ng bô̒ dê̒ da̒ kaw, to, ôông Hái mong dêểnh thuối khai thác xḙ zoong la̭i khwán thu nhâ̭p lởn cho za di̒nh. Chơ̒ tản kâl bô̒ dê̒, za di̒nh ôông tân zṷng dớ thá tlu.

Nhửng năm kwa, nhê̒w hô̭ ớ xỏm Bai ku̒ng nhơ kác xỏm khác tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ fát chiến chăn ruôi zoong la̭ihiḙ̂w kwá kinh tể kaw bên chơ̒ tản rư̒ng. Di bớ xỏm bai lêênh xỏm Xưng, nhửng chiê̒n dô̒l, khu rư̒ng ản fú xắc xeenh kuố bô̒ dê̒, kew lai, ta̭w kôông khỉ tloong lee̒nh, ta̭w rêênh kắnh kwan thu hút kheéch zu li̭ch dêểnh tham kwan.

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Thṷ, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt thêm: Tí lḙ̂ che fú rư̒ng kuố xa̭ da̭t khwáng 75%, xa̭ ko̒n nhê̒w tiê̒m năng wê̒l tlôông rư̒ng. Nhửng năm kwa, ba̒ kon tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ nhâ̭n ản hổ chơ̭ wê̒l kâl zôổng bớ zư̭ ản 30a, xa̭ ku̒ng da̒ tích kư̭c tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t cho ba̒ kon. Tlôông rư̒ng kóp fâ̒n fú xeenh dất tlôổng, dô̒l khṷ lo̭l, zúp nơơng kaw thu nhâ̭p, zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w, dỏng kóp thiết thư̭c cho kôông kuô̭c xâi zưng NTM. Dêểnh chi̒ ni̒, Kaw Xơn da̒ hwa̒n thă̒nh 19/19 tiêw chỉ nôông thôn mởi, dêểnh hết năm năi thu nhâ̭p dâ̒w mo̭l bi̒nh kwân kuố xa̭ zư̭ kiển da̭t khwáng 36 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm

Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Hưởng di meḙnh za̭n kuố eenh Thanh

(HBDT) – Rẳm ngi̭, rẳm la̒, eenh Bu̒i Văn Thanh, DVTN xỏm Dô̒l Bưng, xa̭ Dôông Lai (Tân Lâ̭c) da̒ meḙnh za̭n dươ kâl theenh loong roo̭ch dó tlôông tlêênh dất lo̭. Ó chí rêênh rỉ, eenh Theenh ko̒n thươ̒ng xwiên chiê xé kinh ngiḙ̂m, ki̭ thwâ̭t tlôông, chăm xoóc than loong roo̭ch dó cho ba̒ kon tloong xa̭ va̒ kác xa̭ deenh kweenh