KÁC TIN KHÁC


Hô̭i viên fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Wê̒L xỏm Xwân Tiển, xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw), hói chi̭ Ngwỉḙ̂n Thi̭ Thơm, chú kướ ha̒ng diḙ̂n thwa̭i -–diḙ̂n za zuṷng Twẩn tHơm ó ngăi ó mắt. Bớ Nam Di̭nh lêênh vu̒ng dất Xăm Khwe̒ khới ngiḙ̂m kỏ 2 ba̒n thăi tlẳng, vươ̭t kwa baw zan khỏ, vất vá, za di̒nh chi̭ vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng, tlơ̒ thee̒nh tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói tiêw biêw kuố Hô̭i LHFN xa̭ Xăm Khwe̒

Xiết cha̭t kwán lỉ dất dai, zái kwiết diếm ngḙn mă̭t bă̒ng dớ thu hút dâ̒w tư

(HBDT) – Kỏ lơ̭i thể záp rănh kôô̒ng thú dô, kánh kwan xơn thwí hư̭w ti̒nh, môi tlươ̒ng tloong lee̒nh, kỏ nhê̒w diḙ̂ zănh nối thiểng nhơ khu Viên Nam, loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, hỏl khwảng Kim Bôi, Dô̒l Thung ớ xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn)… Hwa̒ bi̒nh ản nhê̒w zwănh ngiḙ̂p… Hwa̒ Bi̒nh ản nhê̒w zwănh ngiḙ̂p (ZN) kwan tâm ngiên kửw, kháw xát, chiến khai kác zư̭ ản dâ̒w tư baw lỉnh vư̭c zu li̭ch, dô thi̭ xinh thải, nôông ngiḙ̂p, kôông ngiḙ̂p… Nẳm bắt ản xu thể fát chiến kuố tính, nhê̒w kả nhân "gom” dất dâ̒w kơ, dơ̭i kơ hô̭i hướng lơ̭ bớ chỉnh xắch dê̒n bu̒. ZN dang kă̭p nhê̒w khỏ khăn tloong chỉnh xắch tư̭ thwá thwâ̭n dê̒n bu̒ zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), ắnh hướng dêểnh tiển dô̭ chiến khai zư̭ ản, ắnh hướng xẩw dêểnh môi tlươ̒ng dâ̒w tư.