(HBDT) – Vṷ dôông 2021 - 2022, hwiḙ̂n Kim Bôi fẩn dẩw zew tlôô̒ng 1.920 ha, thâw mâ̒w, tâ̭p chuung baw môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng nhơ rố, khwai tâi, kú voỏng, kâl thâw, dâ̭w kác lo̭i... Chănh thú ngă̒i zớ thảw, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tâ̭p chung thu hwă̭ch ziḙ̂n tích kâl mâ̒w vṷ he̒ - thu ko̒n la̭i, dấi leenh tiển dô̭ tlôông kâl mâ̒w vṷ dôông thew khuung thơ̒i vṷ.


Nôông zân xa̭ Vi̭nh Dôô̒ng (Kim Bôi) chăm xoóc rố vṷ dôông.

Ta̭i xa̭ Xwân Thwí, ngăi khâw khi thu hwă̭ch xoong lo̭ vṷ muô̒, nôông zân kấp rút chiến khai tlôông kâl vṷ dôông dớ tleẻnh ắnh hướng kuố kác dơ̭t mươ kẻw za̒i. Tloong vṷ ni̒, xa̭ kỏ kể hwă̭ch tlôông 163 ha kác lo̭i kâl, chú lư̭c la̒ rố tlêênh 82ha, kú voỏng 22ha, thâw kác lo̭i 31,5 ha. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tủ, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: Dớ xán xwất vṷ dôông da̭t mṷc tiêw wê̒l ziḙ̂n tích, năng xwất, xán lươ̭ng kuu̒ng nhơ zả tli̭ kinh tể, xa̭ tâ̭p chuung chí da̭w dấi meḙnh kôông tác tiêc chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ba̒ kon lo̭ chỉn dêểnh no thu hwă̭ch dêểnh rỉ dớ tlôông vṷ dôông

Bớ kuổi khaảng 8/2021, UBNZ hwiḙ̂n da̒ ban hă̒nh fương ản xán xwất vṷ dôông 2021 – 2022. Tloong rỉ chí da̭w Foo̒ng NN&FCNT chú dôô̭ng xâi zư̭ng kuung li̭ch thơ̒i vṷ, kác fương ản xán xwất kṷ thế, nhă̒m sấi meḙnh chiến zi̭ch kơ kẩw kâl tlôô̒ng thew hưởng vớ rôôngk ziḙ̂n tích kâl haa̒ng hwả tâ̭p chuung, kâl kỏ chất lươ̭ng, zả tli̭ kinh tể kaw.

Wa̒i wiḙ̂c zaw kể hwă̭ch, chí tiêw cho tư̒ng xa̭, thi̭ chẩn, hwiḙ̂n chí da̭w Tluung tâm Zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p hwiḙ̂n tích kư̭c thi̒m kiểm kác dơn vi̭ liên kết, tiêw thṷ xán fấm; dươ dổi tươ̭ng kal tlôô̒ng  mởi kỏ zả tli̭ kinh tể kaw baw kănh tác nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ xán xwất vṷ dôông. Kôông tac kiếm tla, zwi tu kác kôông chi̒nh, thư̭c hiḙ̂n tích dác dám báw thưởi fṷc vṷ xán xwất  ả kwan tâm.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Minh Ănh, Fỏ tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n Kim Bôi cho mắt: Vởi xiển biển fức ta̭p kuố thơ̒i tiết, dớ xán xwất kâl vṷ dôông da̭t kết kwá kaw. Hwiḙ̂n xâi zư̭ng mô hi̒nh liê kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm kâl vṷ dôô̒ng bớ wiḙ̂c áp zuṷng zôổng mởi, tiển bô̭ KHKT. Khwiển khích ngươ̒i zân áp zuṷng kwán lỉ zi̭ch ha̭i tôống hơ̭p (IPM). Khwiển khích ngươ̒i zân áp zuṷng kwán lỉ zi̭ch ha̭i kâl tlôô̒ng (IPM) kwi chi̒nh xán xwất nôông ngiḙ̂p thew tiêw chấn VietGAP…
KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Lương Xơn tấi nhănh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) – Têểnh hết năm 2021, hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 10 xán fấm da̭t tiêw chwấn OCOP kấp tính. Nhă̒m tiếp tṷc nôông kaw chất lươ̭ng xán fấm dă̭c tlưng kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, nha̭n hiḙ̂w haa̒ng hwả, pớ tâ̒w năm têểnh măi, hwiḙ̂n Lương Xơn tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương tli̒nh Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Thôông kwa chương tli̒nh kóp fâ̒n tăng zả tli̭ xán xwất, nôông kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Ưw tiên nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dôô̒ng bô̭, tư̒ng bước hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Dỏ la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn fẩn dẩw nhă̒m thúc dấi KT-XH, dáp ưửng nhu kâ̒w vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân. Wêl ngwiḙ̂n nhân hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng kuố hwiḙ̂n ko̒n iểw kẻm, la̭c hâ̭w, dôô̒n chỉ Bu̒i Thănh Tuu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Die̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương ko̒n khỏ khăn, tloong khi wiḙ̂c dâ̒w tư ha thơơ̒ng do̒i hói nguô̒n kinh fỉ lởn va̒ thư̭c hiḙ̂n tloong suốt thơ̒i zan za̒i.

Hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i, zi̭ch bṷ fṷc hô̒i, tăng tlướng

(HBDT) - Zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát, hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh, zu li̭ch, nha̒ haa̒ng, khắch xa̭n fṷc hô̒i, tư̒ chương tli̒nh kết nổl kuung kâ̒w, zaw thương ản tố chức tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh ngă̒nh zi̭ch bṷ, thương ma̭i. Hwa̭t dôô̭ng lưw chwiến haa̒ng hwả pơ̭i xwất khấw kỏ mức tăng tlướng khả. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chăng xắi tha ti̒nh tlaa̭ng thiểw haa̒ng, xốt zả; hḙ̂ thôổng chơ̭, tluung tâm muô xẳm hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nô̭ lư̭c fṷc hô̒i xán xwất kôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Nhơ kác ngă̒nh kinh tể khác, xwất thơ̒i zan za̒i, ngă̒nh kôông ngiḙ̂p kuố tính chi̭w tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t la̒ tloong năm 2021, kác dơn haa̒ng xṷt zám, ngwiên liḙ̂w dâ̒w paw khỏ khăn, thiểw law dôô̭ng, thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ kỏ thơ̒i diếm di̒nh tlḙ̂…la̒ ta̒n ngwiên nhân chỉnh khiển cho chí tiêw tăng tlướng kuố ngă̒nh chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Thew kôông bổ xổ liḙ̂w mởi ni nhất kuố HDNZ tính, twi zả tli̭ xán xwất kôông ngiḙ̂p năm tlước da̭t 41.529 tí dôô̒ng, tăng 10,2% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2020 kon xổ ni̒ tăng 979 tí dôô̒ng xo pơ̭i xổ ước paw kuổi năm tlước. Xoong, tôốc dô̭ tăng tlướng kuố ngă̒nh la̭i zám 2,49%, éw hơn 15,49 diếm % xo pơ̭i kể hwă̭ch (kể hwă̭ch la̒ 13%).