(HBDT) – Daáng bô̭ tính tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 05-NQ/TW wê̒l môô̭ch xổ chú chương, chỉnh xắch lởn, nhă̒m tiếp tṷc dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw chất lươ̭ng tăng tlướng, năng xwất law dôô̭ng, khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng. Kwi mô kinh tể kuố tính ản vớ rôô̭ng, tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP da̭t khả, kaw hơn mức bi̒nh kwân chuung kuố ká nước.


Tính da̒ hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng; thúc dấi tăng tlướng. Ắnh: Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 3 dươ baw khai thác thúc dấi zaw thương, fát chiến dô thi̭, thương ma̭i TF Hwa̒ Bi̒nh.

Tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP bi̒nh kwân 5 năm 2016 – 2020 da̭t 6,31% năm; kwi mô kinh tể vớ rôô̭ng, bớ 36.852 tí dôô̒ng năm 2016 lêênh 51.962 tí dôô̒ng năm 2020; GRDP bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i năm 2020 da̭t 60,3 tliḙ̂w dôô̒ng. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch thew hưởng nôông ngiḙ̂p, zi̭ch vṷ, mô hi̒nh tăng tlướng zám râ̒n fṷ thuô̭c baw ta̒i ngwiên. Nô̭i bô̭ tưư̒ng ngă̒nh kỏ xán fấm tli̭ zả za tăng ngă̒i kaa̭ng chiểm tí tloo̭ng lởn. Ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kỏ tốc dô̭ tăng tlướng zai dwa̭n 2016 - 2020 da̭t 3,98%, kấp 2 lâ̒n tluung bi̒nh to̒n kwuốc va̒ luôn dưửng ớ tópp dâ̒w ”hu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc, bước dâ̒w hi̒nh thă̒nh vuu̒ng xán xwất haa̒ng hwả gẳn kết kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng.

BTV Tính wí deẻnh zả, bên baang nhửng kết kwá da̭t ản, kwả chi̒nh tải kơ kẩw kinh tể, dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng ko̒n môô̭ch xổ ha̭n chể, iểw kẻm nhơ: Mô hi̒nh tăng tlướng kinh tể kuố tính chú iểw thew chiê̒w rôô̭ng; chất lươ̭ng tăng tlướng chươ bê̒n vêưng; doỏng kóp TPF ko̒n thấp…

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch MTTK tính, thư̭c tể, kwả chi̒nh dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng kâ̒n fái kwán lỉ tốt kwi hă̭ch ngă̒nh, lỉnh vư̭c, chủ tloo̭ng dâ̒w tư, liên kết hơ̭p tác xâi zư̭ng kác xán fấm kỏ thương hiḙ̂w, khức kă̭nh chănh, hổ chơ̭ tốt cho kác zwănh ngiḙ̂p kỏ năng lư̭c dâ̒w tư baw nhưửng lỉnh vư̭c tiê̒m năng, thể meḙnh, khai thác hiḙ̂w kwá kắnh kwan thiên nhiên, bán xắc văn hwả, lơ̭i thể vuu̒ng, tính tiếp záp kôô̒ng Thú dô.

Dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Daáng, bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Wiḙ̂c ban hă̒nh ngi̭ kwiết BTV Tính wí fái hưởng dêểnh mṷc tiêw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể kuố tính. Xác di̭nh ro̭ nguô̒n lư̭c, fân kôông chắch nhiḙ̂m kṷ thế dớ thcư̭ hiḙ̂n, tâ̭p chuung hưởng fát chiến kinh tể kuố tính tloong zai dwa̭n 2021 -–2025 la̒ ""fát chiến nôông ngiḙ̂p la̒ nê̒n taáng, k ngiḙ̂p la̒ dô̭t fả, zu li̭ch la̒ mui nhoo̭nh"” .KÁC TIN KHÁC


Kôông ngḙ̂ xổ tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Nơơng kaw hiḙ̂w kwá thu hút dâ̒w tư

(HBDT) - Năm 2021, tloong năm diê̒w kiḙ̂n nhê̒w khỏ khăn, xoong la̒ năm kỏ xổ zư̭ ản dăng kỉ dâ̒w tư tăng meḙnh wê̒l xổ vổn dăng kỉ. Kác zư̭ ản dâ̒w tư di baw xán xwất, kinh zwănh tăng, zư̭ ản châ̭m tiển dô̭, ản ra̒ xwát, thu hô̒i thew kwi di̭nh. Môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính ngă̒i kaa̭ng ản kái thiḙ̂n.

Che̒ Shan twiết Tluung Thă̒nh - xán fấm OCOP 3 khaw

(HBDT) - Kâl che̒ Shan twiết da̒ găn rbỏ kôô̒ng ngươ̒i zân xa Tluung Thă̒nh bớ nhưửng năm 80 kuố thể kí tlước.. Da̒ kỏ khi̒ che̒ moo̭c rêênh rưư̒ng ba̭t nga̒n tlêênh dính khṷ mơ̒ xương. Khi rỉ, che̒ ản tlôông mê chươ la̒ haa̒ng hwả. Kác kâl che̒ kố thṷ râ̒n bi̭ chă̭c ha̭ dớ tlôông rố, kú kảw.

La̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh hơ̭p tác xa̭ kiếw mởi

(HBDT) - Kỏ moong muổn la̒ zâ̒w tlêênh kwê hương, băngg vổn kiển thức da̒ hoo̭c ản ớ zaáng dươ̒ng da̭i hoo̭c, eenh Châ̒n Văn Loong meḙnh za̭n thee̒nh lâ̭p HTX zi̭ch ṷ nôông ngiḙ̂p tôống hơ̭p Vṷ Lâm (La̭c Xơn), tloong rỉ, hưởng di chỉnh la̒ ruôi ka kiển kết hơ̭p ruôi hươu va̒ da̒ diếw.