(HBDT) - Kâl che̒ Shan twiết da̒ găn rbỏ kôô̒ng ngươ̒i zân xa Tluung Thă̒nh bớ nhưửng năm 80 kuố thể kí tlước.. Da̒ kỏ khi̒ che̒ moo̭c rêênh rưư̒ng ba̭t nga̒n tlêênh dính khṷ mơ̒ xương. Khi rỉ, che̒ ản tlôông mê chươ la̒ haa̒ng hwả. Kác kâl che̒ kố thṷ râ̒n bi̭ chă̭c ha̭ dớ tlôông rố, kú kảw.


Eenh Ha̒ Văn Nam, Zảm dôốc HTX Nam Fương, xa̭ Tluung Thă̒nh (Da̒ Bắc) zởi thiḙ̂w xán fấm che̒ Shan twiết kôô̒ng kheéch haa̒ng.

Bớ nhê̒w năm năi, Tluung Thă̒nh ản koi la̒ vu̒ng che̒ kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc, xác di̭nh ni la̒ kâl tlôô̒ng chú lư̭c xwả dỏl, zám nge̒w. Kuổi năm 2019, HTX xán xwất che̒ Fương Nam ản thă̒nh lâ̭p kớ bán da̒ zái kwiết khỏ khăn dâ̒w tha cho kâl che̒, vớ hưởng cho xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w che̒ Shan twiết Tluung Thă̒nh. Che̒ ản tlôông va̒ chăm xoóc thu hải chể biển thew kwi chi̒nh VietGAP. HTX ản Kôông ti Fương Hwiê̒n dâ̒w tư mẳi moóc, hổ chơ̭ ki̭ thwâ̭t dớ nơơng kaw chất lươ̭ng va̒ baw tiêwxán fấm. Ka̭ ni̒, HTX xán xwất 2 lo̭i che̒, lo̭i chất lươ̭ng kaw 1 tôm 2 lả thu muô bớ 10 - 12 ngi̒n dôô̒ng/kg, lo̭i tôm 3 - 4 lả thu muô ta̭i vươ̒n zả 6.000 dôô̒ng/kg. Wiḙ̂c ản xếp haa̭ng xán fấm OCOP 3 khaw kấp tính năm 2021, che̒ Shan twiết Tluung Thă̒nh ản nhê̒w ngươ̒i tiêw zuu̒ng tin tướng lươ̭ cho̭n.

Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ tlêênh 70 ha che̒ Shan twiết, năng xwất bớ 7 - 9 tẩn/ha, xán lươ̭ng to̒n xa̭ năm 2021 ước da̭t hơn 300 tẩn búp che̒ thươi. Xo kôô̒ng kác kâl tlôô̒ng khác, kâl che̒ cho hiḙ̂w kwá kinh tể kaw hơn hắn, wiḙ̂c tlôông va̒ chăm xoóc dơ̭ vất vá hơn. Thêm nươ̭ kâl che̒ kỏ vai tlo̒ chôổng xỏi moo̒nh, thướ tlôi dất.

Eenh Ha̒ Văn Nam, Zảm dôốc HTX Nam Fương cho mắt: Bớ fán hô̒i kuố kheéch haa̒ng, HTX luôn giên kửw xán xwất tha xán fấm chất lươ̭ng tốt nhất kuung kấp cho kheéch haa̒ng. Nguô̒n ngwiê liḙ̂w 100% ản tlôông tloong tư̭ nhiên, chăng zuu̒ng thuốc kích thích, ó zuu̒ng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t. Tloong thơ̒i zan dêểnh, kỏ xư̭ uúng hô̭ kuố kác kấp, ngă̒nh, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, HTX vớ rôô̭ng vuu̒ng ngwiên liḙ̂w, hưởng zẩn kắch tlôông, chăm xoóc, thu hwă̭ch, baw tiêw to̒n bô̭ che̒ búp thươi cho ba̒ kon. Dôô̒ng thơ̒i, hiḙ̂n da̭i hwả tlaang thiết bi̭, tích kư̭c kwáng bả thương hiḙ̂w che̒ Shan twiết Tluung Thă̒nh - xán fấm OCOP 3 khaw kấp tính vươn tha thi̭ tlươ̒ng tloong nước va̒ kwuốc tể.


KÁC TIN KHÁC


Kác nôông zân thơ̒i 4.0

( HBDT) – Tâ̒ng pước tiển têểnh niê̒n nôông ngiḙ̂p an twa̒n, thâng minh, ta̒n năm tlước ni, kôô̒ng xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố kâng nghḙ̂, tư̒ nôô̒ng zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính i ta̒ chăng ngâ̒n nga̭i thăi dối tư zwi xán xwất nôông nghiḙ̂p. I pớ ka̭ dỉ, ta̒n tôô̒ng na̒ hôô̭ng kôô̒ng nôông xán chất lươ̭ng kaw. Ta̒n nôông tla̭i kwi mô dâ̒w tư haa̒ng tí dôô̒ng ản hi̒nh thă̒nh, zoong la̭i thu nhâ̭p pơ̭i tơ̒i khôổng ẩm do cho tư̒ hô̭ nôông zân.

Xâi zưư̭ng hwiḙ̂n La̭c Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng, chăm xóc khức khwé chất lươ̭ng kaw

(HBDT) - "Xác di̭nh dêểnh năm 2030 hwiḙ̂n Lacj Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kuố khu vư̭c va̒ ká nước zươ̭ tlêênh tiê̒m năng la̒ nguô̒n khwảng noỏng, kắnh kwan thiên nhiên tươ dḙp, môi tlươ̒ng tloong lee̒nh, kỏ hô̒ dác ngoo̭ch nhân ta̭w lởn nhất miê̒n Bắc, kỏ bán xắc văn hwả dôô̭c dảw" - Ni la̒ nô̭i zuung kết lwâ̭n kuố Tính wí dổi vởi kôông tác kwi hwă̭ch kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.