(HBDT) - Chiến dối xổ (CDX) tloong lỉnh vư̭c nôông ngiḙ̂p bớ lô da̒ thee̒nh zái fáp kwan tloo̭ng dớ nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhưửng năm kwa wiḙ̂c ửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin (KNTT) baw xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiêw thṷ nông xán (TTNX) (TTNX) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.


Vṷ zan năm năi, nhân viên Viêttl Post dêểnh tâ̭n vươ̒n live stream baảnh haa̒ng va̒ hưởng zâ̭n ki̭ năng baảnh haa̒ng tlêênh xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ cho kác hô̭ thă̒nh viên HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Xơn Thwí, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi)

 

Dêểnh chi̒ ni̒, to̒n tính chưửng nhâ̭n an twa̒n thư̭c fấm. ViḙtGAP, hư̭w kơ cho 3.525 ha xán fấm tlải kác lo̭i, 561ha xán fâm thâw, 1.945 lôô̒ng kả, 22 kơ xớ chăn ruôi. Kỏ 3 kôông ti chwiên liên kết chăn ruôi dớ ruôi kủi khép kỉn, kuung kấp cho thi̭ tlươ̒ng khwáng 19.500 tẩn thi̭t/ năm. Năm 2021, Xơ NN&FCNT tính hổ chơ̭ kấp 6 ma̭ vuu̒ng tlôông bưới xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng UE, 1 ma̭ vuu̒ng tlôông chuổi xwất la̭i thi̭ tlươ̒ng Tluung Kwuốc. Ka̭ ni̒ to̒n tính kấp ản 14 ma̭ xổ vuu̒ng tlôông, 7 ma̭ xổ kơ xớ doỏng kỏi. Xớ NN&FCNT dấi meḙnh ửng zuṷng KNTT tloong TTNX. Nôông xán kuố tính kỏ mă̭t tlêênh kác xán thương ma̭i diḙ̂n tứ (TMDT) nhơ Postmart.vn, Voso.vn... Thôông kwa kác xa̒n thương mai DT kết nổl tieww thṷ ản 100 tẩn thâw, kú, tlải... tlêênh 60 ngi̒n tlơởng, 300 chai , hô̭p ka̒ gai lew.... Bưw diḙ̂n tính kam kết tiêw thṷ khwáng 3.000 tẩn kam ta̭i hwiḙ̂n Kaw Foong thôông kwa xán TMDT Postmart.vn.

Thew chiê xé kuố kác HTX, hô̭ tlôông kam tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong, zươ̭ khaảng 12, zả kam tăng tưư̒ng ngă̒i,xuô ta lo lăẳng kuố ngư̒ơi tlôông kam. Zả kam loo̒ng waa̒ng ta̭i vươ̒n zaw dôô̭ng bớ 18.000 - 20.000/kg.

Nẳm bắt thơ̒i kơ thư̭c hiḙ̂n KDX tloong xán xwất, TTNX la̒ zái fáp kwan tloo̭ng dớ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tính vươ̭t kwa khỏ khăn, khắng di̭nh vai tlo̒ chṷ kô̭t kuố nê̒n kinh tể. Năm 2021 hâ̒w hết kác chí tiêw dê̒w vươ̭t va̒ da̭t xo kuu̒ng ki̒ dê̒ tha. Tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP ngă̒nh nôông, lam, thwsi xán ước da̭t 4,8%, kaw hơn 0,2% xo kuu̒ng ki̒, da̭t kể hwă̭ch zaw; zả tli̭ xán xwất thew zả xo xẳnh ngă̒nh nôôn, lâm, thwí xán ươcs da̭t 11,97 ngi̒n tí dôô̒ng, tăng 5,2% xo kuu̒ng ki̒.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hwi Nhwâ̭n, Zảm dôốc Xớ NN&FCNT nhẩn meḙnh: Thơ̒i zan dêểnh Xớ NN&FCNT tiếp tṷc fổi hơ̭p kôô̒ng kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, zúp nôông zân hiêw ro̭ tloong thơ̒i ki̒ hô̭i nhâ̭p, bâ̭w fái la̒ nôông zân thơ̒i da̭i 4.0 rẳm ngi̭, rẳm áp zuṷng CDX.

 KÁC TIN KHÁC


32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.

Kwi̭ I, kim ngă̭ch xwất khấw tăng tlêênh 86% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước

(HBDT) - Vởi chú chương tâ̭n zuṷng tổi da lơ̭i thể bớ kác hiḙ̂p di̭nh thương mai tư̭ do dớ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dấi meḙnh xwất khấw, nhất la̒ kác mă̭t haa̒ng kỏ zả tli̭ za tăng kaw; ưw tiên kác thi̭ tlươ̒ng khởm khôi fṷc la̭i khâw da̭i zi̭ch Covid-19... tloong kwi I/2022, hwa̭t dôô̭ng xwất, nhâ̭p khấw kuố tính da̭t kết kwá tích kư̭c. Kim ngă̭ch xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 361,854 tliḙ̂w USD, tăng 86,13% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước, thư̭c hiḙ̂n da̭t 25,18% kể hwă̭ch năm.

Bổn khâw dô̭t fả chiển lươ̭c: Hưởng di duủng va̒ chuủng thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII

(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n 4 khâw dô̭t fả chiển lươ̭c gô̒m: Kwi hwă̭ch, fát chiến ha̭ thơơ̒ng, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, fát chiến nguô̒n nhân lư̭c ản Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng gi nhâ̭n tloong buối la̒ wiḙ̂c kôô̒ng BTV tính wí mởi ni.