(HBDT) - Nhă̒m chăng ngư̒ng kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh, nơơng kaw chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính, tloong thơ̒i zan kwa, Tluung tâmXúc tiển dâ̒w tư thương ma̭i zi̭ch vṷ tính da̒ dấi meḙnh kôông tác kái kắch thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC), kiếm tla, zảm xát chắch nhiḙ̂m tloong thư̭c thi kôông vṷ; ưửng ưư̭ng KNTT tloong zái kwiết thú tṷc, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất cho nha̒ dâ̒w tư (NDT).

 
Kản bô̭ Tluung tâm Fṷc vṷ hă̒nh chỉnh kôông tính tư vẩn hổ chơ̭ ngươ̒i zân, zănh ngiḙ̂p zái kwiết thú tṷc hă̒nh chỉnh.

Thew dôô̒ng chỉ Fa̭m Ănh Kwỉ, Zảm dôốc Tluung tâm, nhă̒m ta̭w lâ̭p va̒ xâi zưư̭ng môi tlươ̒ng dâ̒w tư thông thwảng, lee̒nh meḙnh, minh bă̭ch va̒ thwâ̭n lơ̭i, BTV Tính wí da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 02/NQ-TU, ngă̒i 31/5/2021 xác di̭nh nơơng kaw vai tlo̒, tỉnh chú dôô̭ng kuố tluung tâm; xâi zưư̭ng tl tâm thee̒nh dâ̒w mổl kuung kấp, hưởng zâ̭n, hổ chơ̭ NDT kỏ nhu kâ̒w dâ̒w tư ta̭i tính. Thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết tluung tâm tâ̭p chuung kwản chiḙ̂t, tố chức chiến khai. Dấi meḙnh xúc tiển dâ̒w tư, hổ chơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n tổi da cho NDT khi ngiên kửw, thi̒m hiếw va̒ thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư zư̭ ản tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Bớ năm 2016 dêểnh chi̒ ni̒, tluung tâm da̒ tiếp nhâ̭n , kuung kấp thôông tin zởi thiḙ̂w tiê̒m năng, kơ hô̭i, chỉnh xắch dâ̒w tư va̒ hưởng zâ̭n, hổ chơ̭ cho tlêênh 240 zwănh ngiḙ̂p, NDT dêểnh thi̒m hiếw, ngiên kửw, kháw xát, lâ̭p hô̒ xơ va̒ thư̭c hiḙ̂n chi̒nh tư̭, thú tṷc dâ̒w tư zư ản tlêênh diḙ̂ ba̒n tính thew kwi di̭nh. Tloong rỉ nhê̒w NDT tiê̒m năng nhơ Tâ̭p dwa̒n Vingroup, Tâ̭p dwa̒n FLC... Kuu̒ng thew dôô̒ng chỉ Zảm dôốc tluung tâm, khác kôô̒ng tlước ni la̒ dơ̭i NDT dêểnh. tluung tâm da̒ chú dôô̭ng kuung kấp, tlaw dối thôông tin, hưởng zâ̭n NDT, chăng dớ bâ̭w fái dơ̭i.

Kuu̒ng vởi nhưửng kết kwá da̭t ản, dôô̒ng chỉ Fa̭m Ăn Kwỉ, zảm dôốc tluung tâm cho mắt thêm, môô̭ch tloong nhửng khỏ khăn chi̒ ni̒ la̒ kơ xớ zử liḙ̂w, bán dô̒ xổ wê̒l xúc tiển dâ̒w tư kuố tính chươ ản kâ̭p nhâ̭t. Kôông tá tiên chiê̒n, kwaáng bả, ta̒i liḙ̂w tiên chiê̒n khả xơ xa̒i, thôông tin ku, chăng ko̒n fu̒ hơ̭p. Vi̒ thể, dớ kóp fâ̒n kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, thảw gơ̭ khỏ khăn, vưởng vắc wê̒l TTHC, tluung tâm tâ̭p chung xâi zưư̭ng kơ xớ zử liḙ̂w, tăng kươ̒ng dối mởi nô̭i zuung, hi̒nh thức tiên chiê̒n, kwaáng bả va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.KÁC TIN KHÁC


32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm

(HBDT) - Năm 2022, to̒n tính ha kỏ 32 xán fấm dăng kỉ tham za Chương chi̒nh Mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP). Tloong rỉ, kác hwiḙ̂n: Iên Thwí, La̭c Thwí, La̭c Xơn, mối diḙ̂ fương 3 xán fấm; Kim Bôi, Tân La̭c, mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh mối diḙ̂ fương 2 xán fấm; Da̒ Bắc 5 xán fấm, Kaw Foong 4 xán fấm, Lương Xơn 6 xán fấm.

Xa̭ Fủ Lai: Xâi zưư̭ng nôông thôn kiếw mâ̭w

(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Hơ̭p tác xa̭ kóp fâ̒n ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nôông thôn

(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.

Kwi̭ I, kim ngă̭ch xwất khấw tăng tlêênh 86% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước

(HBDT) - Vởi chú chương tâ̭n zuṷng tổi da lơ̭i thể bớ kác hiḙ̂p di̭nh thương mai tư̭ do dớ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dấi meḙnh xwất khấw, nhất la̒ kác mă̭t haa̒ng kỏ zả tli̭ za tăng kaw; ưw tiên kác thi̭ tlươ̒ng khởm khôi fṷc la̭i khâw da̭i zi̭ch Covid-19... tloong kwi I/2022, hwa̭t dôô̭ng xwất, nhâ̭p khấw kuố tính da̭t kết kwá tích kư̭c. Kim ngă̭ch xwất khấw tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 361,854 tliḙ̂w USD, tăng 86,13% xo kuu̒ng ki̒ năm tlước, thư̭c hiḙ̂n da̭t 25,18% kể hwă̭ch năm.

Bổn khâw dô̭t fả chiển lươ̭c: Hưởng di duủng va̒ chuủng thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII

(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n 4 khâw dô̭t fả chiển lươ̭c gô̒m: Kwi hwă̭ch, fát chiến ha̭ thơơ̒ng, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, fát chiến nguô̒n nhân lư̭c ản Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng gi nhâ̭n tloong buối la̒ wiḙ̂c kôô̒ng BTV tính wí mởi ni.