(HBDT) - Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n 4 khâw dô̭t fả chiển lươ̭c gô̒m: Kwi hwă̭ch, fát chiến ha̭ thơơ̒ng, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, fát chiến nguô̒n nhân lư̭c ản Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng gi nhâ̭n tloong buối la̒ wiḙ̂c kôô̒ng BTV tính wí mởi ni.


​Dôô̒ng chỉ NGô Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chí da̭w thảw gơ̭ khỏ khăn, zái foỏng mă̭t bă̒ng, dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng Khu kôông ngiḙ̂p Môông Hwả (TF Hwa̒ Bi̒nh).

Tính wí da̒ ban hă̒nh chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng, ngi̭ kwiết, dê̒ ản kṷ thế hwả NKDH XVII Dáng bô̭ tính, fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, gẳn kôô̒ng kôông tác kiếm tla, dôn dôốc dớ tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n. Kác ngă̒nh, diḙ̂ fương, dơn vi̭ kăn kử chức năng, nhiḙ̂m vṷ chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác khâw dô̭t fả chiển lươ̭c xác di̭nh tloong NKDH Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII.

 Wê̒l kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh, Thươ̒ng chư̭c Tính wí da̒ chí da̭w kwiết liḙ̂t nhê̒w zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, tl rỉ tloo̭ng tâm la̒ kái kắch hă̒nh chỉnh nơơng kaw hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá kuố bô̭ mẳi kwán lỉ Nha̒ nước. La̒ wiḙ̂c kôô̒ng kác nha̒ dâ̒w tư kháw xát, ngien kwr dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n; dôô̒ng thơ̒i chú dôô̭ng la̒ wiḙ̂c kôô̒ng kác bô̭, ngă̒nh T.Ư dớ chănh thú xư̭ zúp dơ̭ wê̒l kơ chể, chỉnh xắch liên kwan dêểnh dâ̒w tư.

Thư̭c hiḙ̂n khâw dô̭t fả wê̒l nguô̒n nhân lư̭c, BTV Tính wí da̒ ban hă̒nh Dê̒ ản xổ 04-ĐA/TU ngă̒i 11/10/2021 wê̒l fát chiến khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ va̒ dối mởi xaảng ta̭w gẳn kôông dối mởi nơơng kaw chất lươ̭ng nguô̒n nhân lư̭c. Nhê̒w zái fáp di̭nh hưởng, zaw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p gẳn kôô̒ng nhu kâ̒w thi̭ tlươ̒ng law dôô̭ng va̒ xu hưởng xứ zuṷng law dôô̭ng kuố zwănh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư, tố chức chiê̒n thôông, di̭nh hưởng, dấi meḙnh xa̭ hô̭i hwả zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p... 

Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng, kác khâw dô̭t fả va̒ kác dê̒ ản, ngi̭ kwiết chwiên dê̒, Tính wí da̒ tâ̭p chung chí da̭w chỉnh kwiê̒n, MTTK, kác kơ kwan liên kwan, xâi zưư̭ng kê rhwă̭ch thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng kuố kấp wí, tố chức Dáng dớ thư̭c hiḙ̂n, gẳn kôô̒ng chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ, zái fáp, lô̭ chi̒nh fu̒ hơ̭p vởi chức năng, nhiḙ̂m vṷ tưư̒ng kơ kwan, dơn vi̭, dám báw zư̭ khá thi.
KÁC TIN KHÁC


6 khaảng tâ̒w năm, Tôống xán fấm tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ước tăng 5,13%

(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Kṷc Thôổng kê tố chức ho̭p bảw kôông bổ xô liḙ̂w thôổng kê KT-XH 6 khaảng tâ̒w năm 2022 kuố tính.

Kôông bổ kết kwá chỉnh thức tôống diê̒w tla kinh tể pơ̭i diê̒w tla kơ xớ hă̒nh chỉnh năm 2021

(HBDT) - Ngă̒i 29/6, Ban Chí da̭o (BCD) Tôống diê̒w tla kinh tể (TDTKT) T.Ư - BCD Diê̒w tla kơ xớ hă̒nh chỉnh (DTKXHC) T.Ư tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c twiển twa̒n kuốc kôông bổ kết kwá chỉnh thức TDTKT pơ̭i DTKXHC năm 2021. Dôô̒ng chỉ Tlương Hái Loong, Thử tlướng Bô̭ Nô̭i bṷ zư̭ chí da̭w hô̭i ngi̭. Ta̭i diếm kâ̒w tính, zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD TDTKT tính năm 2021 kôô̒ng kác thă̒nh biên BCD tính.

Thúc tểi thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw tăng tlướng kinh tể

(HBDT) - Năm 2022, Ngi̭ kwiết Tính wí dê̒ tha mṷc tiêw tăng tlướng kinh tể da̭t 9% tlớ lêêng. Nhưng do ti̒nh hi̒nh kinh tể thể zởi va̒ tloong nước kỏ tứ khỏ  khăn do di̭ch Covid-19, thi̭ tlướng tiêw thṷ haa̒ng hwả khỏ, zả xăng tăăng ánh hưởng tê hwa̭t dôô̭ng kuố kác thăă̒nh fâ̒n kinh tể, rêêng kác khaảng tấw năm, tăăng tlướng kinh tể kuố tính châ̭m xo vởi mṷc tiêu dế tha.

Fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh bươ̭t mức chí tiêw thu ngân xắch Nha̒ nước năm 2022

(HBDT) - Năm 2022, zư̭ twản thu ngân xắch Nha̒ nước (NXNN) kuố tính ản Thú tưởng Chỉnh fú zaw 3.897 tí dôô̒ng; HDNZ tính zaw 6.410 tí dôô̒ng, tăng 1.340 tí dôô̒ng xo pơ̭i zư̭ twản năm 2021. Ni la̒ nhiḙ̂m bṷ nă̭ng nê̒ tloong bổi kắnh kác thă̒nh fâ̒n kinh tể ko̒n chi̭w tác dôô̭ng kuố zi̭ch Covid-19, wiḙ̂c hṷt thu khi thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xắch hô̭ tlơ̭ ngươ̒i nô̭p thwể kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thiên tai zư̭ bảw kỏ tư̒ ziḙ̂n biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng, ắnh hướng têểnh fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n nỏi chuung, nhiḙ̂m bṷ thu NXNN nỏi ziêng.

Chiến la̭m kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh lâ̒n thử III - năm 2022

(HBDT) - Vư̒ơ̒ kwa ta̭i Tluung tâm Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i la̒ vươ̒n xinh vâ̭t kắnh tố chức khai ma̭c chiến la̭m tlưưng bă̒i kác xán fấm la̒ vươ̒n va̒ xinh vâ̭t kắnh tính lâ̒n thử III. Dôô̒ng chỉ Dinh Kôông Xử, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính zư̭ lḙ̂ khai ma̭c.

Vươ̭t thắch thức ză̒nh thẳng lơ̭i tloong xán xwất vṷ xwân 2022

(HBDT) - Vươ̭t lên khỏ khăn zo xư̭ chăng thwâ̭n kuố thơ̒i tiết, zo zi̭ch Covid-19, zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi... Kuu̒ng vởi xư̭ chí da̭w dôô̒ng bô̭, chă̭t chḙ kuố tính va̒ ngă̒nh nôông ngiḙ̂p, nôông zân tloong tính da̒ nổ lư̭c hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ dôông xwân năm 2022 va̒ da̭t nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng.