(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 44 hơ̭p tác xa̭ (HTX) 579 thă̒nh viên. Kác HTX da̒ linhhwa̭t thích ưửng kôô̒ng thi̭ tlươ̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 700 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên, thu nhâ̭p bớ 3,5 - 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.


Hơ̭p tác xa̭ Loong Viên, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 100 law dôô̭ng, mức thu nhâ̭p bớ  4 - 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng.

La̭c Sơn la̒ hwiḙ̂n thwâ̒n nôông, ngươ̒i zân chú iểw xán xwất nôông ngiḙ̂p thew hi̒nh htức hô̭ za di̒nh. Xán xwất kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Fát chiến mô hi̒nh HTX ản koi la̒ zái fáp kwan tloo̭ng khắc fṷc nhưửng khỏ khăn, ta̭w tha thu nhâ̭p ốn di̭nh cho law dôô̭ng nôông thôn.

Eenh Twiển, chú nhiḙ̂m HTX Loong Viên chiê xé: Khâw nhê̒w năm la̒ wiḙ̂c va̒ gẳn bỏ ớ La̭c Xơn tô̭i thẩi law dôô̭ng nôông thôn thiểw wiḙ̂c la̒, thươ̒ng fái di xa kwê la̒ kôông nhân ớ kác diḙ̂ fương khác. Xwất fát bớ thư̭c tể rỉ, tôi kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p HTX Loong Viên vởi moong muổn ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng diḙ̂ fương. HTX chwiên măi za kôông xán fấm thủ nhô̒i bôông dớ xwất khấw la̭i Tluung Kwuốc, zo iêw kâ̒w ki̭ thwâ̭t kaw, kấn thân tloong tưư̒ng kôông dwa̭n. Tlước khi kỉ kôô̒ng law dôô̭ng, HTX da̒w ta̭w ki̭ thwâ̭t khwáng 3 ngă̒i cho ngươ̒i zân kỏ nhu kâ̒w baw la̒ wiḙ̂c.

Ka̭ ni̒, HTX Loong Viên kết hơ̭p kôô̒ng HTX kuung ưửng hô̭t tlói Chí Thiḙ̂n, thew rỉ HTX bổ chỉ mẳi moóc, dám báw dâ̒w tha cho xán fấm va̒ đaw ta̭w thăi ngê̒ cho law dôô̭ng. Ngươ̭c la̭i HTX kuung ưửng hô̭t tlói Chí Thiḙ̂n thi̒m kiểm law dôô̭ng, kho xướng dú diê̒w kiḙ̂n. ka̭ ni̒, HTX kỏ 150 mẳi măi, tloong rỉ 70 mẳi măi ta̭i xướng kuố HTX, 70 mẳi măi thư̭c hiḙ̂n liên kết kôô̒ng kác HTX, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. HTX ta̭w wiḙ̂c la̒ cho khwáng 100 law dôô̭ng diḙ̂ fương, thu nhâ̭p bớ 4 - 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng. Tluung bi̒nh 1khảng HTX xán xwất ản khwáng 40 ngi̒n xán fấm, zwănh thu da̭t 800 tliḙ̂w dôô̒ng, lơ̭i nhwâ̭n thu ản khwáng 120 tliḙ̂w dôô̒ng.

Hwiḙ̂n Lac Xơn dang tích kư̭c chiến khai chỉnh xắch hổ chơ̭ thă̒nh lâ̭p mởi HTX, tloong rỉ dấi meḙnh wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p HTX thew hưởng da ngă̒nh ngê̒... Wa̒i tha, kác HTX tăng kươ̒ng fổi hơ̭p Liên minh HTX tính, xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương tố chức kác lớp da̒w ta̭w ngê̒ nơng kaw chi̒nh dô̭ cho thă̒nh viên va̒ law dôô̭ng tloong HTX... kwa rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, nơng kaw thu nhâ̭p cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.