(HBDT) - Ngi̭ kwiết kuố Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dă̭ch tha mṷc tiêw "Xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (NTMKM) năm 2022". Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw ni̒, xa̭ da̒ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ va̒ kwiết tâm chiến khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp mởi, moong muổn ta̭w xư̭ bứt fả tloong fát fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân.


Kác tiển dươ̒ng thôn, xỏm tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) ản tlôông hwa, kâl xeenh ta̭w kắnh kwan dḙp.

Xác di̭nh ni la̒ nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kwan tloo̭ng, tlêênh kơ xớ kác văn bán chí da̭w kuố kấp tlêênh, ngă̒i 1/10/2021, Dáng wí xa̭ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xố 11 wê̒l "xâi zưư̭ng xa̭ Fủ Lai da̭t chấn NTMKM năm 2022". Dôô̒ng chỉ La̭ Chỉ Hiḙ̂p, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho mắt: Wiḙ̂c xâi zưư̭ng NTM nhưửng năm tlước ni da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c, twi nhiên , thư̭c tể vấn ko̒n môô̭ch xổn tô̒n ta̭i, ha̭n chể nhơ: Kôông tác tiên chiê̒n ớ môô̭ch xổ ngă̒nh, lỉnh vư̭c thiểw chú dôô̭ng, kwiết tâm chươ kaw, chươ ta̭w xư̭ a̒ thwâ̭n chiến biển khu rôô̭ng tloong nhân zân, nguô̒n vổn dâ̒w tư xâi zưư̭ng kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dớ thư̭c hiḙ̂n nTM ha̭n chể, chươ dáp ưửng nhu kâ̒w... Tlước thư̭c tể ni̒, Dáng wí nhâ̭n thẩi kâ̒n xâi zưư̭ng mṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, dôô̒ng thơ̒i kỏ nhưửng zái fáp dôô̒ng bô̭, hiḙ̂w kwá, fu̒ hơ̭p.

Xa̭ da̒ kwi hwă̭ch vuu̒ng xán xwất ha̒ng hwả tâ̭p chuung, kỏ 5/5 xỏm thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n dối thướ, dối 258,94ha. Hi̒nh thă̒nh kác xán fấm chú lư̭c kuố diḙ̂ fươngg nhơ hee̒nh chăm (99ha), khwai xo̭ ()6,2ha, bỉl xeenh (20ha), la̭c (116 ha). Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i năm 2021 da̭t 48 tliḙ̂w dôô̒ng, mṷc tiêw fẩn dẩw năm 2022 da̭t 54 tliḙ̂w dôô̒ng. Xổ hô̭ nge̒w ko̒n 31 hô̭. Fẩn dẩw kuổi năm 16 hô̭ chăng thuô̭c dổi tươ̭ng báw chơ̭ thwát nge̒w. Xa̭ i da̒ hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw wê̒l zảw zṷc, văn hwả. Nối bâ̭t la̒ thư̭c hiḙ̂n tiêw chỉ wêl môi tlươ̒ng, xa̭ kỏ 81 kơ xớ xán xwất kinh zwănh, kơ xớ zi̭ch vṷ ăn oỏng, dê̒w dú diê̒w kiḙ̂n lâ̭p hô̒ xơ fáp lỉ wê̒l báw vḙ̂ môi tlươ̒ng; tlêênh 91% hô̭ chăn ruôi kỏ ra̒n tla̭i dám báw vḙ̂ xinh... Xa̭ da̒ tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển mức dô̭ 3, mức dô̭ 4 dổi vởi thú tṷc hă̒nh chỉnh thuô̭c thấm kwiê̒n zái kwiết da̭t 100%.KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.