(HBDT) - "Xác di̭nh dêểnh năm 2030 hwiḙ̂n Lacj Xơn tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch, ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kuố khu vư̭c va̒ ká nước zươ̭ tlêênh tiê̒m năng la̒ nguô̒n khwảng noỏng, kắnh kwan thiên nhiên tươ dḙp, môi tlươ̒ng tloong lee̒nh, kỏ hô̒ dác ngoo̭ch nhân ta̭w lởn nhất miê̒n Bắc, kỏ bán xắc văn hwả dôô̭c dảw" - Ni la̒ nô̭i zuung kết lwâ̭n kuố Tính wí dổi vởi kôông tác kwi hwă̭ch kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.


Hwiḙ̂n La̭c Xơn la̒ tốt kôông tác zái foỏng mă̭t bă̒ng, hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư chiến khai zư̭ ản. Ắnh: Nha̒ mẳi diḙ̂n tứ La̭c Xơn zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho ha̒ng tlăm law dôô̭ng diḙ̂ fương.

La̒ hwiḙ̂n rôô̭ng, zân dôông, chăng ản xác di̭nh la̒ vuu̒ng dôô̭n lư̭c kuố tính, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ nhưửng tiê̒m năng lơ̭i thể riêng kỏ.Mươ̒ng Wang la 1 tloong 4 mươ̒ng to kuố tính, kỏ nhửng zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc riêng. Dô̒l Thuung, xa̭ Kwỉ Hwa̒ ớ tlêênh dô̭ kaw 1.000 m, kỏ na̒ bơơ̭c thang xếp mơ ma̒ng; Thác Mu (xa̭ Thư̭ Zo) huu̒ng vi̭, Khu báw tô̒n Thiên nhiên Ngo̭c Xơn - Ngố Luông, hô̒ Keẻnh Ta̭ng rôô̭ng nhất nhi̒ miê̒n Bắc... Ni la̒ tiêm năng, kơ hô̭i dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch, dô thi̭ xinh thải, thư̭c tể dang ta̭w khức hút kác nha̒ dâ̒w tư va̒ zu kheéch khânh xa.

Bỉ thư Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Diḙ̂p cho mắt: Ngăi khâw Da̭i hô̭i, hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh nhê̒w ngi̭ kwiết chwiên dê̒ wê̒l thu hút dâ̒w tư, fát chiến kết kẩw ha̭ thơơ̒ng, dô thi̭, zu li̭ch... Nhê̒w nhiḙ̂m vṷ then chốt da̭t ản kết kwá khá kwan. Wê̒l kôông tác kwi hwă̭ch, hwiḙ̂n dang fỏi hơ̭p chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch va̒ kwán lỉ 39 zư̭ ản kwi hwă̭ch; tloong rỉ kỏ 1 zư̭ ản kwi hwă̭ch chi tiết xâi zưư̭ng tí lḙ̂ 1/500 khu zu li̭ch thác Mu, xa̭ Tư̭ Zo; 2 zư̭ ản kwi hwă̭ch fân khu xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/2000 khu vư̭c hô̒ Khá va̒ kwi hwă̭ch khu vư̭c Dô̒l Thuung adf ản UBNZ tính fê zwiḙ̂t dô̒ ản, UBNZ hwiḙ̂n kôông bổ tloong khảng 3/2022. Hwiḙ̂n dang chiến khai 36 zư̭ ản kwi hwă̭ch kác lỉnh vư̭c dô thi̭, zu li̭ch xinh thải, kôông ngiḙ̂p, tloong ri nguô̒n vổn ngân xắch kỏ 2 zư̭ zư̭ ản, vổn wa̒i ngân xắch 12 zư̭ ản.

Thươ̒ng chư̭c Tính wí i thôổng nhất chú chương chiến kṷm kôông ngiḙ̂p Khwang U la̒ mṷc dích khác fu̒ hơ̭p hơn. Ngiên kửw dâ̒w tư tiển ảng khả nổl dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh baw vi̭ chỉ Dâ̒m Duổng va̒ Khwang Ra̒w dớ ta̭w tiê̒n dê̒ fát chiến kôông ngiḙ̂p. Khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác thú tṷc kâ̒n thiết va̒ hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư dớ khới kôông zư̭ ản tloo̭ng diếm duủng kể hwă̭ch, tloong rỉ chủ tloo̭ng kôông átc ZFMB, tải di̭nh kư, dám báw kwiên flơ̭i va̒ ốn di̭nh dơ̒i khôổng cho ngươ̒i zân khi̒ fái zi chiến dêểnh vi̭ chỉ mởi.


KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.