(HBDT) - TF Hwa̒ Bi̒nh nhưửng năm kwa, da̒, dang tưư̒ng bước vươn lênh, khắng di̭nh ản vai tlo̒, vi̭ thể kuố dô thi̭ tluung tâm, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng tloong xâi zưư̭ng, fát chiến tính la̒ vuu̒ng kinh tể tloo̭ng diếm kuố Thú dô Ha̒ Nô̭i. Ka̭ ni̒ mối năm thă̒nh fổ ản dâ̒w tư ha̒ng ngi̒n tí dôô̒ng baw ha̭ thơơ̒ng, fát chiến KT-XH tlêênh mo̭i lỉnh vư̭c nhă̒m xưửng tâ̒m la̒ dô thi̭ vḙ̂ tinh kúô Thú dô Ha̒ Nô̭i la̒ la̒ tlải tim kuố ká tính.


Kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác xớ, ngă̒nh thi̭ xát nẳm bắt ti̒nh hi̒nh dấi meḙnh fát chiến khu vư̭c ven thă̒nh fổ.

Bô̭ mă̭t dô thi̭ thành fổ kỏ nhê̒w dối thăi va̒ ản di̭nh hi̒nh nga̒i ka̭ng ro̭ nét. Nhê̒w kôông chi̒nh da̒ hwa̒n thă̒nh , dươ baw xứ zuṷng kóp fâ̒n la̒ thăi dối bô̭ mă̭t thă̒nh fổ nhơ: Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, zư̭ ản nha̒ xa̭ hô̭i Xaw Wa̒ng, tluung tâm thương ma̭i, kâ̒w bắc kwa khôông Da̒. Nhửng kuung dươ̒ng hiḙ̂n da̭i nhơ dươ̒ng Châ̒n Hưng Da̭w, dươ̒ng Chi lăng kẻw za̒i, dươ̒ng Chương Hản Xiêw.... ản nơng kấp vớ rôô̭ng.

Zaw thôông , kơ xớ ha̭ thơơ̒ng ản dâ̒w tư kẻw thew nhê̒w khu zân kư mởi moo̭c lêênh. Kác tiển ảng khả mởi thu hút ha̒ng chṷc zư̭ ản bất dôô̭ng xán, Shophouse.. kwi mô lởn dâ̒w tư la̒ tăng meḙnh tí lḙ̂ dô thi̭ hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Môô̭ch bước fát chiến mởi bê̒n vưưng cho TF Hwa̒ Bi̒nh chính la̒ kôông tác kwi hwă̭ch va̒ tâ̒m nhi̒n wê̒l tương lai. Kỏ kwi hwă̭ch mḙ̂ kỏ thế tâ̭p chuung dâ̒w tư dôô̒ng bô̭ kết kẩw ha̭ thơơ̒ng dô thi̭. Tloong buối la̒ wiḙ̂c kôô̒ng lẳnh da̭w thă̒nh fổ, dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bid thư Tính wí, Tlướng Dwa̒n DBKH tính da̒ nhẩn meḙnh vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố kôông tác lâ̭p kwi hwă̭ch kuố ká tính, dă̭c biḙ̂t riêng TF Hwa̒ Bi̒nh, ka̒n kwi hwă̭ch di̭nh hưởng khôông zan fát chiến kúo thă̒nh fổ gẳn kôô̒ng thể meḙnhwefl tiê̒m năng wê̒l zu li̭ch, văn hwả... Tlong ri, kwi hwă̭ch fái dám báw di̭nh hưởng, khôông zan fát chiến, môi tlươ̒ng xeenh, kheḙch, dḙp, kỏ tỉnh vươ̭t chô̭i wê̒l kết nổl, zaw th, thế chể va̒ nhân lư̭c. Dươ TF Hwa̒ Bi̒nh xưửng tâ̒m la̒ tlải tim kuố tính, la̒ dô thi̭ vḙ̂ tinh kúo Thú dô Ha̒ Nô̭i, tlước mă̭t leenh choỏng fẩn dẩw nơơng kấp dô thi̭ lêênh thee̒nh dô thi̭ thă̒nh fổ da̭t tiêw chỉ lo̭i II baw năm 2025.KÁC TIN KHÁC


Thúc dấi tải kơ kẩw ngă̒nh thwi xán

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ tiê̒m năng fát chiến thwí xán tương dổi lởn tlêênh 14.560ha mă̭t dác aw, hô̒, kôông chi̒nh thwí diḙ̂n, thwí lơ̭i. Tloong ti̒nh ko̒n kỏ mốch xổ khôông, hỏl rôô̭ng kỏ thế ruôi kả lôô̒ng, be̒, hwă̭c tốc chức kwán lỉ báw vḙ̂ dớ tải ta̭w fát chiến nguô̒n lơ̭i cho khai thác tư̭ nhiên. Dă̭c biḙ̂t hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh ản loi la̒ kho ta̒ng kwỉ wê̒l thwí xinh vâ̭t va̒ nguô̒n lơ̭i thwí xán kuố vuu̒ng Tâi Bắc.

Khắng di̭nh thương hiḙ̂w ka La̭c Thwí

(HBDT) - Tloong bổi kắnh nhê̒w hô̭ chăn ruôi ka ká nước law daw vi̒ zả thức ăn cgăn ruôi tăng kaw, thi̭ tlươ̒ng tiêw thu ka thương fấm chăng ốn di̭nh.... Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí kác tlang tla̭i, HTX, hô̭ za di̒nh chăn ruôi zôổng ka La̭c Thwí kwi mô lởn vấn "khổng khwé". Thương hiḙ̂w ka "Ka La̭c Thwí" ngă̒i kaa̭ng ta̭w ản niê̒m tin kôô̒ng ngươ̒i tiêw zuu̒ng ká nước. Kỏ ản wi tỉn tlêênh thi̭ tlươ̒ng nhơ chì nì là hành chình vươ̭t lêênh xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w "Ka La̭c Thwí".

Iên Thwí - dơn vi̭ ti dâ̒w chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ

(HBDT) – Teẻnh zả chí xổ năng lư̭c kă̭nh tlănh kấp xớ, ngă̒nh kôô̒ng kác diḙ̂ fương năm 2021, hwiḙ̂n Iên Thwí ản kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p (ZN) teẻnh zả la̒ hwiḙ̂n ti dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ pơ̭i thaang diếm 89/100 diếm. Kết kwá ni̒ thế hiḙ̂n ta̒n nô̭ lư̭c kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tloong chwiến dối, nôông kaw hiḙ̂w kwá chí da̭w, diê̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwănh, thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng chỉnh kwiê̒n dôô̒ng hă̒nh, hô̭ tlơ̭ ZN pơ̭i ngươ̒i zân kuố hwiḙ̂n Iên Thwí.