(HBDT) - Hưởng dêểnh nê̒n ôông ngiḙ̂p xeenh, thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng, môô̭ch xổ hơ̭p tác xa̭ (HTX) nôông ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ xứ zuṷng kác chể fấm xinh hoo̭c tloong foo̒ng chư̒ rôi, bêḙ̂nh ha̭i va̒ ú fân hư̭w kơ dớ bỏn cho kâl tlôô̒ng. Nhưửng mô hi̒nh nôông ngiḙ̂p xeenh zúp zám chi fỉ xán xwất, ta̭w nguô̒n thư̭c fấm kheḙch, an twa̒n cho ngươ̒i tiêw zuu̒ng, dôô̒ng thơ̒i ta̭w môi tlươ̒ng khôổng tloong lee̒nh.


Hô̭ thă̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Dôông Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) tlôôn chuổi tiêw hôô̒ng kết hơ̭p kôô̒ng kâl zươ̭c liḙ̂w thuô̭c mô hi̒nh "Xán xwất xenh- kôổng an lee̒nh." 

Dôô̒ng chỉ Châ̒n An Di̭nh, Chú ti̭ch Liên minh HTX tính nhẩn meḙnh: Dớ báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ha̭n hể xứ zuṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t (BVTV), fân bỏn. Vươ̒ kwa, Liên minh HTX tính kêw go̭i ản tố chức OXFAM ta̒i chơ̭ thư̭c hiḙ̂n xaảng kiển "Nơơng kaw nhâ̭n thức wê̒l Lwâ̭t Báw vḙ̂ môi tlươ̒ng hưởng dêểnh thăi dối ha̒nh vi xứ zuṷng fân bỏn va̒ thuốc BVTV tloong xán xwất cho kác thă̒nh viên HTX nôông ngiḙ̂p hwiḙ̂n Kaw Foong". Thư̭c hiḙ̂n xảng kiểnni̒, dêểnh chi̒ ni̒, Liên minh HTX tính da̒ tố chức tâ̭p hwẩn cho thă̒nh viên HTX nôông ngiḙ̂p, hô̭ nôôg zân liên kết kôô̒ng HTX tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong. Da̒ kỏ hơn 800 lươ̭t mo̭l tham za tâ̭p hwẩn kắch fa chể dớ xứ zuṷng fân ú, kái ta̭w dất, chể biển thức ăn za xúc, za kâ̒m.

Kỏ hơn 6.000 m2 dất kănh tác, za di̒nh eenh Bu̒i Văn Kương, thă̒nh viên HTX zi̭ch vṷ nôông ngiḙ̂p Dôông Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) ản tham za mô hi̒nh "xán xwất xeenh - khôổng an lee̒nh" thuô̭c xaảng kiển. Eenh Kương chiê xé: Tloong khi̒ za di̒nh dang lăi wăi chăng mắt tlôông kâl chi baw ziḙ̂n tích dất khâw khi hết chu ki̒ tlôông kam, tôi ản tham za lớp tâ̭p hwẩn kwi chi̒nh xán xwất thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng cho nôông zân la̒ kác thă̒nh viên HTX tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong zo Liên minh HTX tính tố chức. Tham za mô hi̒nh "Xán xwất xeenh - khôổng an lee̒nh", za di̒nh tôi ản hổ chơ̭ kâl zôổng, ki̭ thwâ̭t, lắp dă̭ch hḙ̂t hôổng thưởi tư̭ dôô̭ng dớ chuổi tiêw hôô̒ng tlôông kết hơ̭p kâl zươ̭c liḙ̂w; thư̭c hiḙ̂n ú, chô̭l fân bỏn , fa chể chể fấm xinh hoo̭c dớ xử lỉ rôi bḙ̂nh. Khâw mô̭cht htơ̒i zan kănh tác, tôi nhâ̭n thẩi kâl tlôô̒ng xinh tlướng, fát chiến tốt, ít rôi bêḙ̂nh, môi tlươ̒ng khôổng tloong lee̒nh.

Kuu̒ng wiḙ̂c chiến khai kác mô hi̒nh, Liên minh HTX tính ko̒n chiến khai hô̭i tháw chiê xé kết kwá thư̭c hiḙ̂n mo hi̒nh xán xwất nôông ngiḙ̂p thân thiḙ̂n môi tlươ̒ng dớ lan twá khu, rôô̭ng tloong ba̒ kon nhân zân. Thơ̒i an dêểnh, Liên minh HTX tính tố chức tiên chiê̒n lưw dôô̭ng wê̒l Lwâ̭t Báw vḙ̂ môi tlươ̒ng va̒ xán xwất thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.


KÁC TIN KHÁC


Chi̭ Kha̒ Thi̭ Nâ̭n vươ̭t khỏ bớ mô hi̒nh ruôi kả zâ̒m xeenh va̒ tlôông kâl ăn tlải

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Fṷ nưk tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xảng ta̭w, xâi zưư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc", tloong nhưửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Van Mai (Mai Châw) dấi meḙnh tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ kinh tể zói, tiêw biếw la̒ hô̭i viên Kha̒ Thi̭ Nâ̭n ớ xỏm Kúm kỏ mô hi̒nh chăn ruôi kả zâ̒m xeenh kết hơ̭p tlôông kâl ăn tlải.