(HBDT) - Văn foo̒ng UBNZ tính vươ̒ han hă̒nh Thôông bảw xổ 3402/TB-VPUBND tính wê̒l kết lwâ̭n kuố Chú ti̭ch UBNZ tính ta̭i kuô̭c ho̭p Ban chí da̭w kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh va̒ nơơng kaw chí xổ kă̭nh chănh (PCI) tính hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w da̒ kết lwâ̭n:


Chí xổ năng lưư̭c kă̭nh chănh kấp tính kỏ ỉ ngiḙ̂ rất lởn tloong tloong thu hút dâ̒w tư. Ắnh: Kôông ti THHH Almine Viḙt Nam chwiên wê̒l lỉnh vưư̭c nhôm hơ̭p kim dang dâ̒w tư xán xwất ta̭i KKN Lương Xơn.

- Wêl chí xổ tỉnh minh bă̭ch, Chú ti̭ch UBNZ tính chí da̭w: Tluung tâm xuúc tiển dâ̒w tư (XTDT), Thương ma̭i va̒ Zu li̭ch khấn chương hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c xâi zưư̭ng kơ xớ zử liḙ̂w, Bán dô̒ xổ wê̒l XTDT; fổi hơ̭p kôô̒ng Hiḙ̂p hô̭i Zwănh ngiḙ̂p (ZN) tính va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan tố chức kôông bổ Bán dô̒ xổ wê̒l XTDT, kác kwi hwă̭ch, ta̒i liḙ̂w liên kwan dểnh XTDT, xoong tloong khảng 5/2023.

- Wê̒l chí xổ Thiết chể fáp lỉ va̒ ANTT Da̒i FT-CH tính, Bảw Hwa̒ Bi̒nh ngiên kửw thư̭c hiḙ̂n tiên chiê̒n wê̒l kác chú chương, chỉnh xắch kuố tính, ti̒nh hi̒nh ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kôô̒ng nhiê̒w chwiên tlang, chwiên muṷc, hi̒nh thức da za̭ng (kế ká tlêênh nê̒n táng ma̭ng xa̭ hô̭i) dớ ngươ̒i zân va̒ ZN kỏ ản nhưửng thôông tin chỉnh thôổng, la̒ kơ xớ fán ắnh duủng thưư̭c tla̭ng kuố tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kôông an tính, Twa̒ ản nhân zân tính, Xớ Tư fáp, UBNZ tính, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tăng kươ̒ng kác zái fáp dớ tăng diếm xổ, tăng thử ha̭ng tloong kác năm 2023 va̒ kác năm tiếp thew.

- Wêl chí xổ za nhâ̭p thi̭ tlươ̒ng, Chú ti̭ch UBNZ tính chí da̭w: Zảm dốc kác xớ, Thú tlướng kác ban, ngă̒nh UBNZ, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ ra̒ xwát, deẻnh zả la̭i la̭i kản bô̭ chi̒ ni̒ dang la̒ wiḙ̂c ta̭i Tluung tâm Fuṷc vṷ hă̒nh chỉnh môô̭ch kướ. Ngiên kửw  xắp xếp, bổ chỉ kản bô̭ dám báw năng lưư̭c, kỏ tinh thâ̒n thải dô̭ la̒ wiḙ̂c thân thiḙ̂n, kỏ khá năng zaw tiếp tốt, tleẻnh ti̒nh tla̭ng iêw kâ̒w chính xướ hô̒ xơ nhê̒w bâ̭n, gâi bưức xuúc cho NDT. Ki̭p thơ̒i chẩn chính kản bô̭ kỏ hă̒nh vi̭ gâi nhuủng nhiḙ̂w  fiê̒n ha̒ cho ngươ̒i zân, ZN. Kác xớ, ngă̒nh ra̒ xwát, deẻnh zả xổ lươ̭ng hô̒ xơ fát xinh liên kwan dêểnh kấp Zẩi fép kinh zwănh kỏ diê̒w kiḙ̂n kấp tloong năm 2022 kỏ duủng kwi di̭nh, kới xớ KH&DT tlước ngă̒i 15/6/2023 dớ tống hơ̭p, bảw kảw UBNZ tính.

- Wê̒l chí xổ chi fỉ chăng chỉnh thức, Chú ti̭ch UBNZ tính zaw Thanh tla tính ngiên kửw kỏ văn bán tiếp tuṷc chẩn chính k tác thănh tla, kiếm tla liên kwaểnm zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, tăng diếm va̒ thử ha̭ng  chi fỉ xổ chăng chỉnh thức, bảw kảw kết kwá wê̒l UBNZ tính tlước ngă̒i 31/5/2023

Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w: Zảm dôốc kác xớ, thú tlướng kác ban, ngă̒nh, Chú ti̭ch UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tố chức kwản chiḙ̂t, chẩn chính dêểnh to̒n bô̭ kôông chức, viên chức kuố kơ kwan, dơn vi̭ mêê̒nh tloong thư̭c thi kôông vṷ, thải dô̭ ưửng xứ. Ngiêm tuúc xứ lỉ kản bô̭ kỏ thải dô̭ gâi fiê̒n ha̒ dêểnh zwănh ngiḙ̂p, NDT, la̒ ắnh hướng dêểnh môi tlươ̒ng dâ̒w tư, kinh zwănh kuố tính. Tiếp tuṷc ra̒ xwát, tâ̭p chuung fân tích , deẻnh zả kác chí tiêw thă̒nh fâ̒n ản deẻnh zả chươ tích kưư̭c , chú dôô̭ng thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp dớ kái thiḙ̂n chí xổ tl năm 2023 va̒ kác năm tiếp thew.


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.