(HBDT) – Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) vởi muc tiêw fát chiến kinh tể nôông thôn thew hưởng fát hwi nô̭i lư̭c va̒ a tăng za tli̭, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến xán fấm nôông ngiḙ̂p, fi nôông ngiḙ̂p, zich vṷ... kỏ lơ̭i thể kuố tư̒ng diḙ̂ fương. Thew rỉ khi̒ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP xa̭ kóp fâ̒n fát chiến ha̒ng hwả kwi mô xán xwất tâ̭p chung thew chuô̭i zả tli̭ va̒ kỏ lơ̭i thể ớ diḙ̂ fương. Dó la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n Kim Bôi tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP.


Xán fấm kam dươ̒ng Kanh Thung Rêếch kuố HTX NN&TM Mươ̒ng Dô̭ng, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) ản ngươ̒i tiêw zu̒ng tin tướng, dỏn nhâ̭n.

 

Tlêênh kơ xớ kác phiểw dăng kỉ xán fấm tham za chương chi̒nh OCOP năm 2019 kuố kác HTX, kơ xớ xán xwất va̒ kác hô̭, UBND hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức xét cho̭n cho 14 xán fấm tham za OCOP năm 2019 thuô̭c kác nhỏm ha̒ng, gômg: Nhỏm ha̒ng thư̭c fấm kỏ 9 xán fấm, nhỏm ha̒ng dô̒ oỏng 3 xán fấm; nhỏm ha̒ng tháw zươ̭c 2 xán fấm. Xin nêw môô̭ch xổ xán fấm nhơ: Xán fấm za̭n Xơn Thwí kuố HTX ZVNN Xơn Thwí. Xán fấm mâ̭ch oong Thươ̭ng Tiển kuố HTX ZVNN Thươ̭ng tiển, xa̭ Thươ̭ng Tiển; xán fấm hô̭t tlói Nuông Zăm kuố hô̭ ôông Đinh Kông Kiếng, xa̭ Nuông Zăm... Tất ká dê̒w la̒ nhửng xán fấm dôô̭c dảw, kwi mô xán xwất lởn dớ tiếp kâ̭n vởi thi̭ tlươ̒ng. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ va̒ dang tiếp tṷc lươ̭ cho̭n kác xán fấm dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nơng kaw chất lươ̭ng, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ tích kư̭c tham za tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch xổ xán fấm ta̭i kác hô̭i chơ̭ tloong va̒ wa̒i tính ản ngươ̒i tiêw zu̒ng dỏn nhâ̭n.

Dôô̒ng chỉ Lê Dức Hu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n cho mắt: OCOP la̒ môô̭ch chương fát chiến kinh tể kwan tloo̭ng. Hwiḙ̂n ku̒ng chí da̭w mối diḙ̂ fương kâ̒n nẳm bắt kơ hô̭i va̒ tố chức la̭i xán xwất, gẳn xán xwất vởi thi̭ tlươ̒ng, ta̭w thêm xán fấm chương chi̒nh OCOP kỏ zả tli̭ kaw wê̒l kinh tể, xa̭ hô̭i, văn hwả... la̒ tiê̒n dê̒ tloong kwi hwa̭ch, chiển lược fát chiến tlêênh kơ xớ lơ̭i thể, thể meḙnh vu̒ng miê̒n... Lô̭ chi̒nh năm 2020, hwiḙ̂n xḙ bổ chỉ ngân xách dớ chiến khai nhê̒w kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ ngươ̒i zân, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác va̒ kác zwanh ngiḙ̂p tham za Chương chi̒nh OCOP nhơ: xâi zư̭ng mâ̭w ma̭, baw bi̒, xâi zư̭ng kác diém zởi thiḙ̂w, kết nổl tiêw thṷ xán fấm OCOP. Bớ rỉ kóp fâ̒n thăi dối fương thức xán xwất mởi cho ngươ̒i zân, hưởng dêểnh wiḙ̂c tải kơ kẩw nga̒nh nôông ngiḙ̂p gẳn vởi xâi zư̭ng nôông thôn mởi ớ diḙ̂ fương.

 

Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC


Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019

3 kơ xớ ản kấp zẩi chửng nhâ̭n kả Khôông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán va̒ thwí xán – Xớ NN&PTNT da̒ kấp zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng nhản hiḙ̂w "Kả Sông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh” cho 3 kơ xớ ruôi tlôô̒ng thwí xán; zẩi chửng nhâ̭n kơ xớ dú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm cho 8 kơ xớ; xác nhâ̭n kiển thức wê̒l ATTF cho 39 ngươ̒i.