(HBDT) – Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) vởi muc tiêw fát chiến kinh tể nôông thôn thew hưởng fát hwi nô̭i lư̭c va̒ a tăng za tli̭, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến xán fấm nôông ngiḙ̂p, fi nôông ngiḙ̂p, zich vṷ... kỏ lơ̭i thể kuố tư̒ng diḙ̂ fương. Thew rỉ khi̒ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP xa̭ kóp fâ̒n fát chiến ha̒ng hwả kwi mô xán xwất tâ̭p chung thew chuô̭i zả tli̭ va̒ kỏ lơ̭i thể ớ diḙ̂ fương. Dó la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n Kim Bôi tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP.


Xán fấm kam dươ̒ng Kanh Thung Rêếch kuố HTX NN&TM Mươ̒ng Dô̭ng, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) ản ngươ̒i tiêw zu̒ng tin tướng, dỏn nhâ̭n.

 

Tlêênh kơ xớ kác phiểw dăng kỉ xán fấm tham za chương chi̒nh OCOP năm 2019 kuố kác HTX, kơ xớ xán xwất va̒ kác hô̭, UBND hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức xét cho̭n cho 14 xán fấm tham za OCOP năm 2019 thuô̭c kác nhỏm ha̒ng, gômg: Nhỏm ha̒ng thư̭c fấm kỏ 9 xán fấm, nhỏm ha̒ng dô̒ oỏng 3 xán fấm; nhỏm ha̒ng tháw zươ̭c 2 xán fấm. Xin nêw môô̭ch xổ xán fấm nhơ: Xán fấm za̭n Xơn Thwí kuố HTX ZVNN Xơn Thwí. Xán fấm mâ̭ch oong Thươ̭ng Tiển kuố HTX ZVNN Thươ̭ng tiển, xa̭ Thươ̭ng Tiển; xán fấm hô̭t tlói Nuông Zăm kuố hô̭ ôông Đinh Kông Kiếng, xa̭ Nuông Zăm... Tất ká dê̒w la̒ nhửng xán fấm dôô̭c dảw, kwi mô xán xwất lởn dớ tiếp kâ̭n vởi thi̭ tlươ̒ng. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ va̒ dang tiếp tṷc lươ̭ cho̭n kác xán fấm dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nơng kaw chất lươ̭ng, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ tích kư̭c tham za tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch xổ xán fấm ta̭i kác hô̭i chơ̭ tloong va̒ wa̒i tính ản ngươ̒i tiêw zu̒ng dỏn nhâ̭n.

Dôô̒ng chỉ Lê Dức Hu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n cho mắt: OCOP la̒ môô̭ch chương fát chiến kinh tể kwan tloo̭ng. Hwiḙ̂n ku̒ng chí da̭w mối diḙ̂ fương kâ̒n nẳm bắt kơ hô̭i va̒ tố chức la̭i xán xwất, gẳn xán xwất vởi thi̭ tlươ̒ng, ta̭w thêm xán fấm chương chi̒nh OCOP kỏ zả tli̭ kaw wê̒l kinh tể, xa̭ hô̭i, văn hwả... la̒ tiê̒n dê̒ tloong kwi hwa̭ch, chiển lược fát chiến tlêênh kơ xớ lơ̭i thể, thể meḙnh vu̒ng miê̒n... Lô̭ chi̒nh năm 2020, hwiḙ̂n xḙ bổ chỉ ngân xách dớ chiến khai nhê̒w kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ ngươ̒i zân, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác va̒ kác zwanh ngiḙ̂p tham za Chương chi̒nh OCOP nhơ: xâi zư̭ng mâ̭w ma̭, baw bi̒, xâi zư̭ng kác diém zởi thiḙ̂w, kết nổl tiêw thṷ xán fấm OCOP. Bớ rỉ kóp fâ̒n thăi dối fương thức xán xwất mởi cho ngươ̒i zân, hưởng dêểnh wiḙ̂c tải kơ kẩw nga̒nh nôông ngiḙ̂p gẳn vởi xâi zư̭ng nôông thôn mởi ớ diḙ̂ fương.

 

Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 26/8,, UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc tố chức hô̭i ngi̭ tôống két 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương ci̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi (MTKZ XZNTM) zai dwa̭n 2010 – 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức, WVBTV, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n