(HBDT) – Năm 2014, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) ản kôông nhâ̭n da̭t chấn nôông thôn mởi dâ̒w tiên kuố tính. Dớ fát hwi kết kwá da̭t ản, vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ká hḙ̂ổnh chỉnh ti̭, xa̭ tiếp tṷc nơng chấn chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, hưởng dêểnh xâi zư̭ng 7/7 thôn kuố xa̭ da̭t tiêw chấn "Khu zân kư nôông thôn mởi (KZK NTM) kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”

Dôô̒ng Nhất la̒ thôn dâ̒w tiên kuố xa̭ Zủng Fong chiến khai thỉ diếm mô hi̒nh. Thôn kỏ 143 hô̭, 460 nhân khấw, chi̒nh dô̭ zân chỉ khả dôô̒ng dê̒w, tinh thâ̒n do̒n kết kuố kôô̭ng dôô̒ng kaw, hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất ản dâ̒w tư kơ bán dáp ửng nhu kâ̒w kuố ngươ̒i zân.

Kuổi khảng 6, xa̭ tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w, zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, iêw kâ̒w fổi hơ̭p dôô̒ng bô̭ zươ̭ kác tố chức, nga̒nh, diḙ̂ fương, tiển ha̒nh kháw xát, lâ̭p fương ản, zư twản kinh fỉ, tố chức kác kuô̭c ho̭p zân dớ lể ỉ kiển thôổng nhất kể hwa̭ch thư̭c hiḙ̂n. Xa̭ fát dôô̭ng, chí da̭w dêểnh xỏm thỉ diếm thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung tloong kể hwa̭ch xâi zư̭ng KZK NTM kiếw mâ̭w. Tloong rỉ tâ̭p chung fát dôô̭ng ngươ̒i zân chính chang la̭i nha̒ kướ, nha̒ văn hwả, xâi zư̭ng nếp khôổng văn minh. Ku̒ng nguô̒n ngân xách 30 tliḙ̂w dôô̒ng kuố diḙ̂ fương, ngươ̒i zân tư̭ ngwiḙ̂n doỏng kóp ngă̒i kôông law dôô̭ng tlôông kâl xeenh, tlôông hwa, xâi zư̭ng reḙnh thwát dác hai bên dươ̒ng tlṷc thôn.

 


Mô hi̒nh vươ̒n mâ̭w kuố hô̭ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Kí, xỏm Dô̒ng Nhất, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Dổi vởi tiêw chỉ xâi zư̭ng vươ̒n mâ̭w, kấp wí xa̭, thôn thôổng nhất vởi kác hô̭ xâi zư̭ng xơ dô̒ vươ̒n mâ̭w, kwi hwa̭ch vi̭ chỉ nha̒ thẳm, nha̒ tiêw, khu vư̭c tlôô̒ng tlo̭t, chăn ruôi khwa hoo̭c. Dôô̒ng thơ̒i vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân ích kư̭c chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, kái ta̭w vươ̒n ta̭p,. Ka̭ ni̒ o̒n xa̭ Zủng Fong kỏ 3 hô̭ dăng kỉ thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh vươ̒n mâ̭w. Mổi mô hi̒nh kỏ ziḙ̂n tích tlêênh 2.000m2 tlớ lêênh va̒ dê̒w dang cho thu nhâ̭p bớ 100 – 200 tliḙ̂w dôô̒ng tlêênh năm.

Mă̭c zu̒ mơit thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng KZK NTM kiếw mâ̭w, bô̭ mă̭t la̒ng xỏm thăi dối tích kư̭c. Hwa va̒ kâl xeenh khwe xắc hal bên dươ̒ng, hḙ̂ thôổng dươ̒ng zaw thôông nôông thôn, diḙ̂n chiểw tlảng, reḙnh thwát dác tiếp tṷc ản dâ̒w tư. KZK chăng kỏ nha̒ ta̭m, nha̒ zô̭t nát, tí lḙ̂ nha̒ ớ zân kư da̭t tiêw chấn thew kwi di̭nh.

Thu Hă̒ng

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” thi̭ chẩn Bo

(HBDT) – Hô̭i LHPN thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) vươ̒ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Nư̭ zwanh ngiḙ̂p vươ̒ va̒ nhó” vởi 28 tha̒nh viên la̒ ủn ma̭ng zwanh ngiḙ̂p, buôn baảnh nhó tlêênh diḙ̂ ba̒n thi̭ chẩn.

Rẩw ẩn 10 Chương chi̒nh “Dươ ha̒ng Viḙ̂t wê̒l vu̒ng xâw, vu̒ng xa”

(HBDT) – 10 năm hướng ửng, thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Mo̭l Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha da̒ ta̭w nhê̒w nét riên, la̒ kâ̒w nổl kwan tloo̭ng dươ xán fấm ha̒ng Viḙt tiếp kâ̭n khânh hơn dêểnh ngươ̒i zân vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, nơi diê̒w kiḙ̂n kinh tể ko̒n khỏ khăn, zaw th chăng thwâ̭n lơ̭i.

Chú dôô̭ng foo̒ng chư̒ ốc bươw wa̒ng ngăi tloong kaw diếm kẩl lo̭ vṷ muô̒

(HBDT) – Ôốc bươw wa̒ng (OBW) dang kỏ mâ̭t dô̭ fố biển 1 – 3 kon/m2, dươ̭c kaw 7 – 10 kon/m2. Kan kử ti̒nh hi̒nh chi̒ ni̒, Chi kṷc TT&BVTV zư̭ bảw dổi tươ̭ng ni̒ kỏ xu hưởng tăng meḙnh ká wê̒l mâ̭t dô̭ va̒ ziḙ̂n fân bổ, kaw diếm nhất la̒ thơ̒i zan bớ ka̭ ni̒ cho dêênh dâ̒w khảng 8/2019, gâi ha̭i nhê̒w va nă̭ng nhất tlêênh ziḙ̂n tích lo̭ mởi kẩl – dé nhảnh hwă̭c ziḙ̂n zew xj, nhiê̒w na̒ xḙ fái kẩl ză̭m, kẩl la̭i nểw chăng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá OBW

Diếm nhẩn kinh tể- xa̭ hô̭i 6 khảng dâ̒w năm 2019

(HBDT) – 6 dâ̒w năm 2019 tiếp tṷc gi nhâ̭n xư̭ fẩn dâ̒w kuố to̒n Dáng bô̭ va̒ nhân zân tloong tính tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, da̭t ản nhê̒w kết kwá tlêênh lác lỉnh vư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH năm 2019

3 kơ xớ ản kấp zẩi chửng nhâ̭n kả Khôông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán va̒ thwí xán – Xớ NN&PTNT da̒ kấp zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng nhản hiḙ̂w "Kả Sông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh” cho 3 kơ xớ ruôi tlôô̒ng thwí xán; zẩi chửng nhâ̭n kơ xớ dú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm cho 8 kơ xớ; xác nhâ̭n kiển thức wê̒l ATTF cho 39 ngươ̒i.