(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.


Kôông nhân Diḙ̂nlư̭c Kaw Fong xứ li khách fṷc xư̭ kổ diḙ̂nkhâw mươ ba̭w.

Diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 3 kô̭t diḙ̂n bi̭ lé, tlôốc, 7 kô̭t ha̭ áp bi̭ ngiêng, hoóng 2 xử, 20m râi ha̭ áp, 6/24 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng. 2 xử bi̭ bế ta̭i kô̭t diḙ̂n tlung thể xổ 5, lô̭ 373.E19.1 nhảnh xỏm Bủm, xa̭ Ân Ngiḙ̂ va̒ kô̭t diḙ̂n tlung thể xổ 2 nhảnh TBA kâl xăng Iên Ngiḙ̂p, xa̭ Iên Ngiḙ̂p ku̒ng lô̭ 373.E19.1 dơn vi̭ da̒ khác fṷc thăi xử tloong ngă̒i. Xổ kôông tơ bi̭ chẳl zo dác lṷ lêênh ngâ̭p, dơn vi̭ tiển ha̒nh thăi kôông tơ mởi ngăi tloong ngă̒i 4/8. Ôông Bu̒i Văn Biên, Zảm dôốc Xớ Diḙ̂n lư̭c La̭c Xơn cho mắt: Tloong va̒i ngă̒i dêểnh, Diḙ̂n lư̭c La̭c Xơn tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kôông tác khắc fṷc, thăi thể môô̭ch xổ kô̭t diḙ̂n bi̭ lé, tlôốc, dớ dám báw chăng dớ wiḙ̂c kấp diḙ̂n bi̭ kách do̭n.

Ta̭i hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 1 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 5 kô̭t diḙ̂n ha áp va̒ 2 cô̭t kaw áp bi̭ ngiêng. Dơn vi̭ khấn chương xứ lỉ kác xư̭ kổ, dám báw kấp diḙ̂n ốn di̭nh kho kheéch ha̒ng. Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ 1 TBA bi̭ hoóng, 1 kô̭t diên ha̭ áp bi̭ tlôốc, 2 kô̭t ha̭ áp, 1 kô̭t kaw áp bi̭ ngiêng. Dơn vi̭ hwi dôô̭ng to̒n thế kản bô̭, kôông nhân viên xứ lỉ xư̭ kổ, dê̒ kaw kôông tác chổng thiên tai, ó dớ kheéc ha̒ng bi̭ ánh hướg nhê̒w.

Thiḙ̂t ha̭i dổi vởi lưởi diḙ̂n fân fổi zo ánh hướng kơn ba̭w xổ 3 ản Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh thôổng kê ước khwáng 950 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông ti da̒ khởm năm rbắt ti̒nh hi̒nh, tlư̭c tiếp thuổng kác dơn vi̭, hiḙ̂n tlươ̒ng kiếm tla, dớ dôn dôốc kôông tác khắc fṷc hâ̭w kwá. Thew dôô̒ng chỉ Lương Văn Fương, Fỏ Zảm dôốc Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh, ziển biển mươ ba̭wxổ 3 nỏi riêng va̒ ti̒nh hi̒nh muô̒ mươ da̒ ản nga̒nh Diḙ̂n lư̭c lư̒ng tlước, dôô̒ng thơ̒i kỏ chấn bi̭ chu dảw mo̭i mă̭t dớ ửng fỏ khi̒ mươ to, lṷ lṷt xắi tha. Khác fṷc leenh nhất nhửng thiḙ̂t ha̭i, xư̭ kổ lưởi diḙ̂n zo thiên tai gâi tha, dám báw kung kấp diḙ̂n cho kôông tác foo̒ng chổng thiên tai, dám báw kung kấp diḙ̂n cho to̒n tính.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Tôống kết 10 năm Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc

Khởm ngă̒i 3/8, tai tính Hwa̒ Bi̒nh, Ban chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za (MTKZ) zai dwa̭n 2016 – 2020 da̒ chiến khai chương tôống kết chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ di̭nh hưởng zai dwa̭n khâw năm 2020. Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za chú chi̒ hô̭i ngi̭. Tham zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ NN&FTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng; Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ LDTB&XH Da̒w Ngo̭c Zung lảnh da̭w kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i. Wê̒l khả ính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Lảnh da̭w UBND kuố 14 tính tloong vu̒ng va̒ kác tố chức, kả nhân tiêw biếw tloong xâi zư̭ng NTM. Ni la̒ hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm xâi zư̭ng NTM kấp vu̒ng kuố ká nước. Ta̭i ni mối tính dê̒w bổ chỉ za ha̒ng tlưng bă̒i nôông, dă̭c xán tloong chuô̭i xán fấm OCOP (Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm.)