(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.


Kôông nhân Diḙ̂nlư̭c Kaw Fong xứ li khách fṷc xư̭ kổ diḙ̂nkhâw mươ ba̭w.

Diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 3 kô̭t diḙ̂n bi̭ lé, tlôốc, 7 kô̭t ha̭ áp bi̭ ngiêng, hoóng 2 xử, 20m râi ha̭ áp, 6/24 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng. 2 xử bi̭ bế ta̭i kô̭t diḙ̂n tlung thể xổ 5, lô̭ 373.E19.1 nhảnh xỏm Bủm, xa̭ Ân Ngiḙ̂ va̒ kô̭t diḙ̂n tlung thể xổ 2 nhảnh TBA kâl xăng Iên Ngiḙ̂p, xa̭ Iên Ngiḙ̂p ku̒ng lô̭ 373.E19.1 dơn vi̭ da̒ khác fṷc thăi xử tloong ngă̒i. Xổ kôông tơ bi̭ chẳl zo dác lṷ lêênh ngâ̭p, dơn vi̭ tiển ha̒nh thăi kôông tơ mởi ngăi tloong ngă̒i 4/8. Ôông Bu̒i Văn Biên, Zảm dôốc Xớ Diḙ̂n lư̭c La̭c Xơn cho mắt: Tloong va̒i ngă̒i dêểnh, Diḙ̂n lư̭c La̭c Xơn tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kôông tác khắc fṷc, thăi thể môô̭ch xổ kô̭t diḙ̂n bi̭ lé, tlôốc, dớ dám báw chăng dớ wiḙ̂c kấp diḙ̂n bi̭ kách do̭n.

Ta̭i hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 1 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 5 kô̭t diḙ̂n ha áp va̒ 2 cô̭t kaw áp bi̭ ngiêng. Dơn vi̭ khấn chương xứ lỉ kác xư̭ kổ, dám báw kấp diḙ̂n ốn di̭nh kho kheéch ha̒ng. Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ 1 TBA bi̭ hoóng, 1 kô̭t diên ha̭ áp bi̭ tlôốc, 2 kô̭t ha̭ áp, 1 kô̭t kaw áp bi̭ ngiêng. Dơn vi̭ hwi dôô̭ng to̒n thế kản bô̭, kôông nhân viên xứ lỉ xư̭ kổ, dê̒ kaw kôông tác chổng thiên tai, ó dớ kheéc ha̒ng bi̭ ánh hướg nhê̒w.

Thiḙ̂t ha̭i dổi vởi lưởi diḙ̂n fân fổi zo ánh hướng kơn ba̭w xổ 3 ản Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh thôổng kê ước khwáng 950 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông ti da̒ khởm năm rbắt ti̒nh hi̒nh, tlư̭c tiếp thuổng kác dơn vi̭, hiḙ̂n tlươ̒ng kiếm tla, dớ dôn dôốc kôông tác khắc fṷc hâ̭w kwá. Thew dôô̒ng chỉ Lương Văn Fương, Fỏ Zảm dôốc Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh, ziển biển mươ ba̭wxổ 3 nỏi riêng va̒ ti̒nh hi̒nh muô̒ mươ da̒ ản nga̒nh Diḙ̂n lư̭c lư̒ng tlước, dôô̒ng thơ̒i kỏ chấn bi̭ chu dảw mo̭i mă̭t dớ ửng fỏ khi̒ mươ to, lṷ lṷt xắi tha. Khác fṷc leenh nhất nhửng thiḙ̂t ha̭i, xư̭ kổ lưởi diḙ̂n zo thiên tai gâi tha, dám báw kung kấp diḙ̂n cho kôông tác foo̒ng chổng thiên tai, dám báw kung kấp diḙ̂n cho to̒n tính.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.

Ngân ha̒ng bo̒ tlaw kơ hô̭i cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Chương chi̒nh "Ngân ha̒ng bo̒” ản T.Ư Hô̭i Chư thâ̭p dó (CTD) Viḙ̂t Nam chiến khai bớ năm 2010, vởi mṷc tiêw zúp kác za di̒nh hwa̒n kắnh khỏ khăn th kwa hi̒nh thức chơ̭ zúp bo̒ xinh xán. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, chương chi̒nh da̒ tlaw ha̒ng tlăm kon bo̒ zôổng cho ngươ̒i nge̒w, hwa̒n kắnh khỏ khăn, zúp ba̒ kon fát chiến kinh tể, vươn lêênh la̒ zâ̒w.