(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.


Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lwan, xỏm Xơ, xa̭ Vṷ Lâm, hwiḙ̂n La̭c Xơn tlôông hơn 2.000m2 kó VA06 dớ la̒ thức an vô̭ bẻw da̒n bo̒

Nhửng năm tlước ni, da̒n za xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n Vṷ Lâm chú iểw ản xứ zṷng la̒ khức kẻw nôông ngiḙ̂p.. Ka̭ ni̒ wiḙ̂c kơ zởi hwả ản chiến khai rôô̭ng ra̭i, zo rỉ za xúc ản chiến thee̒nh xán fấm ha̒ng hwả, ziḙ̂n tích tlôông kó la̒ nguô̒n thức ăn cho za xúc ản vớ rôô̭ng. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 1.884 kon tlu, bo̒, tl rỉ tlu 1050 kon, da̒n bo̒ 834 kon. Hâ̒w hết za xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n ản ruôi bă̒ng nguô̒n thức ăn tư̭ nhiên kết hơ̭p vởi thức ăn bố xung dớ vổ bẻw.

Dôô̒ngc hỉ Bu̒i Văn Tiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Vṷ Lâm cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭ ruôi, nhửng năm kwa xa̭ vâ̭n dôô̭ng nhân zân dấi meḙnh chăn nuôi thew hưởng ta̭i nha̒. Thăi dối tâ̭p kwản chăn thá bă̒ng ruôi nhốt va̒ tlôông kó. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 117 hô̭ tham za mô hi̒nh tlôông kó ruôi ba̒, nhê̒w hô̭ meḙnh za̭n dâ̒w tư ra̒n tla̭i thew mô hi̒nh khép kỉn., thư̭c hiḙ̂n ruôi bo̒ xinh xán hwă̭c vổ bẻw, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lwan ớ xỏm Xơ kỏ vươ̒n kó hơn 2.000m2 cho mắt: "Bớ ziḙ̂n tích vươ̒n ta̭p, kác thướ dất ba̭c mâ̒w, khỏ kanh tác, tôi tâ̭n zṷng tlôông kó VA06 dớ la̒ nguô̒n thức ăn cho za xúc. Ha̒ng khảng tôi thu ản 4 – 5 tẩn kó thươi xứ zṷng vổ bẻw cho za xúc, zư̭ chu̒ cho muô̒ chả. Tlôông kó chăng tổn nhê̒w kôông chăm xoóc zoong la̭i zả tli̭ zinh zươ̭ng kaw cho vâ̭t ruôi”

Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh ka̭ ni̒, to̒n xa̭ tl thêm 3ha kó, nơng tôống xổ ziḙ̂n tích kó VA06 lêênh 31,55 ha. Ngươ̒i da̒ mắt chủ tloo̭ng baw kon zôổng, cho̭n muô ta̭i kác kơ xớ kỏ wi tỉn, tleẻnh lo̭i tlôi nối tlêênh thi̭ tlươ̒ng, ổm iểw, rḙ̂ vắc bêḙ̂nh... Kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bḙ̂nh cho da̒n za xúc ản xa̭ chiến khai thươ̒g xwiên. Bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, da̒n za xúc tl diḙ̂ ba̒n xa̭ ó fát xinh zi̭ch bêḙ̂nh. Xa̭ tố chức tiên vắc xin lớ mô̒m loong ỉ, tṷ hwiết tlu̒ng da̭t tlêênh 70%, fun tiêw, khứ tlu̒ng 48.080 m2 chuô̒ng tla̭i chăn ruôi.

Tlôông kó chăn ruôi dang thế hiḙ̂n ro̭ la̒ hưởng fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá. Nhăm dấi meḙnh hổ chơ̭ cho ngươ̒i zân tloong xán xwất, bớ dâ̒w năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, xa̭ tố chức 10 lớp tâ̭p hwẩn cho tlêênh 500 lươ̭t mo̭l wê̒l ki̭ thwâ̭t tlôông kó, chăn ruôi tlu bo̒, tiếp tṷc zwi hi̒ zư̭ ản ruôi bo̒ xinh xán; hổ chơ̭, zwi chi̒nh chỉnh xắch tỉn zṷng, wăl vổn zúp kha̒ la̒ kinh tể, tloong rỉ kỏ ruôi bo̒ vô̭ bẻw.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Vṷ Lâm cho thêm: "Thơ̒i zan dêểnh xa̭ tiếp tṷc thi̒ kiểm thi̭ tlươ̒ng, dâ̒w tha cho xán fấm, nhân rôông mô hi̒nh tlôông kó ruôi za xúc, tiển dêểnh tha̒nh lâ̭p HTX chăn ruôi. Chiến khai kác chỉnh xách hổ chơ̭, zúp ba̒ on ốn di̭nh xán xwất, nơng kaw thu nhâ̭p. Bớ rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fat chiến KT-XH diḙ̂ fương. Dêểnh ka̭ ni̒, thu nhâ̭p bi̒nh kwân to̒n xa̭ da̭t tlêênh 35,3 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 3,94%

Hwa̒ng Anh


KÁC TIN KHÁC


Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân, do̒n nuô̒ng zúp nôông zân thwát nge̒w

(HBDT) – La̒ môô̭ch tloong nhửng nguô̒n tỉn zṷng hổ chơ̭ zúp nôông zân fát chiến xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p. Kwi̭ Hổ chơ̭ nôông zân (HCNZ) ản kác kấp Hô̭i Nôông zân chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh xán xwất bê̒n vưng, kóp fâ̒n zám nge̒w ớ diḙ̂ fương.

Chắp keẻnh cho hô̭t tlói băl xa

(HBDT) – Baw dơ̒i kwa, hô̭t tlói la̒ dă̭c xán tư̭ ha̒w kuố vu̒ng dất La̭c Xơn. Ớ ni nha̒ no̒ ki kỏ kâl tlói, hô̭t tlói la̒ za vi̭ ăn kweenh năm. Dớ dươ hô̭t tlói dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng tiḙ̂n lơ̭i, an twa̒n, chi̭ bu̒i thi̭ Lơ̭i ớ xỏm Be tlêênh, xa̭ Chỉ Da̭w da̒ tứ ngiḙ̂m, chể biển thee̒nh xán fấm za vi̭ vỏi tlói Mươ̒ng Be.

Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p hổ chơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Én, Chú ti̭c Hô̭i LHFN xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i LHFN xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 1.358 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 14 chi hô̭i. Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN xa̭ luôn xác di̭nh wiḙ̂c hổ chơ̭, zúp dơ̭ hô̭i viên fát chiến kinh tể, zám bê̒n vưng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Kwa rỉ, tư̒ng bước kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n hô̭i viên, dôô̒ng thơ̒i, khắng di̭nh vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố tố chức Hô̭i tloong kác foong tla̒w kuố diḙ̂ fương.