(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.


Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lwan, xỏm Xơ, xa̭ Vṷ Lâm, hwiḙ̂n La̭c Xơn tlôông hơn 2.000m2 kó VA06 dớ la̒ thức an vô̭ bẻw da̒n bo̒

Nhửng năm tlước ni, da̒n za xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n Vṷ Lâm chú iểw ản xứ zṷng la̒ khức kẻw nôông ngiḙ̂p.. Ka̭ ni̒ wiḙ̂c kơ zởi hwả ản chiến khai rôô̭ng ra̭i, zo rỉ za xúc ản chiến thee̒nh xán fấm ha̒ng hwả, ziḙ̂n tích tlôông kó la̒ nguô̒n thức ăn cho za xúc ản vớ rôô̭ng. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 1.884 kon tlu, bo̒, tl rỉ tlu 1050 kon, da̒n bo̒ 834 kon. Hâ̒w hết za xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n ản ruôi bă̒ng nguô̒n thức ăn tư̭ nhiên kết hơ̭p vởi thức ăn bố xung dớ vổ bẻw.

Dôô̒ngc hỉ Bu̒i Văn Tiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Vṷ Lâm cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭ ruôi, nhửng năm kwa xa̭ vâ̭n dôô̭ng nhân zân dấi meḙnh chăn nuôi thew hưởng ta̭i nha̒. Thăi dối tâ̭p kwản chăn thá bă̒ng ruôi nhốt va̒ tlôông kó. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 117 hô̭ tham za mô hi̒nh tlôông kó ruôi ba̒, nhê̒w hô̭ meḙnh za̭n dâ̒w tư ra̒n tla̭i thew mô hi̒nh khép kỉn., thư̭c hiḙ̂n ruôi bo̒ xinh xán hwă̭c vổ bẻw, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lwan ớ xỏm Xơ kỏ vươ̒n kó hơn 2.000m2 cho mắt: "Bớ ziḙ̂n tích vươ̒n ta̭p, kác thướ dất ba̭c mâ̒w, khỏ kanh tác, tôi tâ̭n zṷng tlôông kó VA06 dớ la̒ nguô̒n thức ăn cho za xúc. Ha̒ng khảng tôi thu ản 4 – 5 tẩn kó thươi xứ zṷng vổ bẻw cho za xúc, zư̭ chu̒ cho muô̒ chả. Tlôông kó chăng tổn nhê̒w kôông chăm xoóc zoong la̭i zả tli̭ zinh zươ̭ng kaw cho vâ̭t ruôi”

Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh ka̭ ni̒, to̒n xa̭ tl thêm 3ha kó, nơng tôống xổ ziḙ̂n tích kó VA06 lêênh 31,55 ha. Ngươ̒i da̒ mắt chủ tloo̭ng baw kon zôổng, cho̭n muô ta̭i kác kơ xớ kỏ wi tỉn, tleẻnh lo̭i tlôi nối tlêênh thi̭ tlươ̒ng, ổm iểw, rḙ̂ vắc bêḙ̂nh... Kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bḙ̂nh cho da̒n za xúc ản xa̭ chiến khai thươ̒g xwiên. Bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, da̒n za xúc tl diḙ̂ ba̒n xa̭ ó fát xinh zi̭ch bêḙ̂nh. Xa̭ tố chức tiên vắc xin lớ mô̒m loong ỉ, tṷ hwiết tlu̒ng da̭t tlêênh 70%, fun tiêw, khứ tlu̒ng 48.080 m2 chuô̒ng tla̭i chăn ruôi.

Tlôông kó chăn ruôi dang thế hiḙ̂n ro̭ la̒ hưởng fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá. Nhăm dấi meḙnh hổ chơ̭ cho ngươ̒i zân tloong xán xwất, bớ dâ̒w năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, xa̭ tố chức 10 lớp tâ̭p hwẩn cho tlêênh 500 lươ̭t mo̭l wê̒l ki̭ thwâ̭t tlôông kó, chăn ruôi tlu bo̒, tiếp tṷc zwi hi̒ zư̭ ản ruôi bo̒ xinh xán; hổ chơ̭, zwi chi̒nh chỉnh xắch tỉn zṷng, wăl vổn zúp kha̒ la̒ kinh tể, tloong rỉ kỏ ruôi bo̒ vô̭ bẻw.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Vṷ Lâm cho thêm: "Thơ̒i zan dêểnh xa̭ tiếp tṷc thi̒ kiểm thi̭ tlươ̒ng, dâ̒w tha cho xán fấm, nhân rôông mô hi̒nh tlôông kó ruôi za xúc, tiển dêểnh tha̒nh lâ̭p HTX chăn ruôi. Chiến khai kác chỉnh xách hổ chơ̭, zúp ba̒ on ốn di̭nh xán xwất, nơng kaw thu nhâ̭p. Bớ rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fat chiến KT-XH diḙ̂ fương. Dêểnh ka̭ ni̒, thu nhâ̭p bi̒nh kwân to̒n xa̭ da̭t tlêênh 35,3 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 3,94%

Hwa̒ng Anh


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.