(HBDT) – Za̒nh zái nhất kuô̭c thi ỉ tướng khới ngiḙ̂p xảng ta̭w tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, năm 2019, zư̭ ản "Zu li̭ch chái ngiḙ̂m 4K Hapy Farm” kuố nhỏm tác zá Dinh Thể Ngư̭ Tôn, Dinh Minh Kwỉ, Dinh Thi̭ Lwan, hwiḙ̂n Lương Xơn dớ la̭i ẩn tươ̭ng dă̭c biḙ̂t wê̒l xư̭ kwiết tâm, bứt fả, tha̒nh kôông kuố môô̭ch ỉ tướng da̒ ản chiến khai ba̒i bán, khwa hoo̭c, kỏ hiḙ̂w kwá thư̭c tểDinh Thể Ngư̭ Tôn, Tlướng nhỏm chiê xé: Kết hơ̭p ha̒i hwa̒ zươ̭ xán xwất nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw va̒ zu li̭ch chái ngiḙ̂m la̒ ỉ tướng ó mởi. Nhỏm kwiết tâm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản "Zu li̭ch chái ngiḙ̂m 4K Happy Farm” thew kắch la̒ mởi fu̒ hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n kuố diḙ̂ fương va̒ nhu kâ̒w kuố kheéch ha̒ng. Fáp nhân la̒ hơ̭p tác xa̭ dă̭ch chṷ xớ ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi, xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) – vu̒ng dất kỏ nhê̒w lơ̭i thể dớ dớ fát chiến nôông ngiḙ̂p kết hơ̭p zu li̭ch, khânh tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, kách tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, zaw thôông thwâ̭n tiḙ̂n... Zư̭ ản ko̒n nhâ̭n ản kơ chể, chỉnh xắch ưw da̭i, miḙ̂n thể va̒ zám 50% thiê̒n thê dất cho 5 năm tiếp thew... Dỏ la̒ nhửng diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho zư̭ ản tha̒nh kôôngBớ khảng 5/2019, Hapy Farm da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n xán xwất vởi kác xán fấm chú iểw la̒ kác lo̭i thâw ăn lả ta̭i kác keẻnh dôô̒ng mâ̭w lởn nă̒m ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi vởi khwáng 40 hô̭ tham za.

Tlêênh ziḙ̂n tích 4,68ha, zư̭ ản ản xâi zư̭ng vởi mṷc tiêw kṷ thế, gô̒m mṷc tiêw bẳn ha̭n va̒ za̒i ha̭n. Mṷc tiêw bẳn ha̭n, zư̭ ản áp zṷng KHKN baw xán xwất nôông ngiḙ̂p kôông ngḙ̂ kaw kết hơ̭p thu hút kheéch zu li̭ch la̒ kác dwa̒n hoo̭c xinh, za di̒nh wê̒l Happy Farm zu li̭ch chái ngiḙ̂m. Bớ kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ kóp fâ̒n zoong la̭i hiḙ̂w kwá wê̒l mă̭t xa̭ hô̭i cho diḙ̂ fương, zúp zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng nư̭, doỏng kóp baw ngân xắch, báw tô̒n, zư̭ zi̒n nét văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng. Mṷc tiêw za̒i ha̭n, zư̭ ản vớ rôô̭ng kwi mô dớ Happy Farm tlớ thee̒nh diḙ̂ chí zu li̭ch xổ 1 khu vư̭c fỉể Bắc.

Bớ mṷc tiêw kṷ thế, khảng 5/2019, Happy Farm chiến khai xán xwất  xám fấm chú iểw la̒ kác lo̭i thâw ăn lả áp zṷng kông ngḙ̂ khỉ kanh, thươ̒i tiết kiḙ̂m thew hưởng keẻnh dôô̒ng mâ̭w lởn ta̭i xỏm Dô̒ng Chúi kỏ 40 hô̭ tham. Ziḙ̂n tích kanh tác 2,75ha, năng xwất tlung bi̒nh da̭t 10 tẩn/ha. Bước dâ̒w thi̭ tlươ̒ng da̒ dỏn nhâ̭n xán fấm thâw an twa̒n kuố Happy Farm. Zư̭ ản ko̒n chiến khai môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: zươ lưở Nhâ̭t Bán, ka̒ chuô ngoo̭ch. Zư̭ kiển 6 khảng kuổi năm da̭t xán lươ̭ng 167,9 tẩn, tương dương zwanh thu 1,7 tí dôô̒ng.

Tlướng nhỏm chiê xé thêm: Zư̭ ản da̒ fân tích thi̭ tlươ̒ng, tỉnh ka̭nh chanh vởi kác tlang tla̭i khác, bớ rỉ dươ tha báng zả hơ̭p lỉ dớ thư̭c hiḙ̂n chiển lươ̭c thâm nhâ̭p thi̭ tlươ̒ng. Zư̭ ản da̒ xâi zư̭ng môô̭ch chiển lươ̭c xúc tiển hwa̭t dôô̭ng kwáng kảw nhơ: lâ̭p website kuố Happy Farm, lâ̭p fanpage tlêênh Facebooc, ta̭w kác video kwáng kảw...

Xác di̭nh Happpy Farm la̒ tố hơ̭p zi̭ch vṷ zoong la̭i lơ̭i ích cho ngươ̒i zân va̒ kôô̭ng dôô̒ng, lể ngươ̒i nôông zân la̒ tlung tâm va̒ dê̒ kaw nét văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng, zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát hwi nhửng nét văn hwả hiḙ̂n kỏ. Ka̭ ni̒ zư̭ ản da̒ thư̭c hiḙ̂n xoong mă̭t bă̒ng kwi hwă̭ch  ba̭i dô̭ xe, khu vư̭c zan chơ̭ kwê, khu bui chơi, khu cái ngiḙ̂m la̒ kánh xát, nôông zân, bô̭ dô̭i..., khu vư̭c khôông zan văn hwả Mươ̒ng, khu vư̭c check-in, khu mô hi̒nh k ngḙ̂ kaw tlôông thâw bă̒ng fương fáp khỉ kanh, khu chái ngiḙ̂m za di̒nh la̒ nôông zân va̒ khu xán xwất thâw an twa̒n...


Hô̒ng Zwiên.


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.