(HBDT) – Theenh thăng ản khả wê̒l xỏm Lwi̭ Ái! Nhê̒W zu kheéch da̒ kám nhâ̭n diê̒w ni̒, khi̒ tlớ la̭i Mươ̒ng Bi (Tân La̭c) tloong nhửng ngă̒i khânh ni. Mươ̒ng Bi dang chấn pi̭ kơ xớ vâ̭t chất, kác diê̒w kiḙ̂n dớ vớ hô̭i – hướng ửng chuô̭i xư̭ kiḙ̂n Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019.Xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Foong Fủ (Tân La̭c) khai thác nhửng zả tli̭ văn hwả dă̭c chưng dớ ta̭w thee̒nh xán fấm zu li̭ch.       

Mươ̒ng bi la̒ 1 tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng to. Ớ ni kỏ khu Kô̭t Kơ̒ kaw vút, kỏ dôô̭ng Chiê̒ng Khển vởi nhê̒w châ̒m tích dơ̒i hơ kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, kổ dôô̭ng Nam Xơn, dôô̭ng Ngo̒i Hwa twiḙ̂t dḙp, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ vấn zư̭ ngwiên bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng. Kắch ni 11 năm (năm 2008), xỏm Lwi̭ Ái ản Bô̭ VH-TT&ZL kôông nhâ̭n la̒ la̒ng Mươ̒ng tiêw biếw. Pớ rỉ dêểnh chi̒ ni̒, xỏm Li̭ Ái ản kwan tâm báw tô̒n, fát hwi zả tli̭. Dêểnh năm 2014, Lwi̭ Ái ản kôông nhâ̭n la̒ diếm zu li̭ch diḙ̂ fương. Ka̭ ni̒ ngươ̒i zân Lwi̭ Ái da̒ baw guô̒ng zu li̭ch, môô̭ch xổ hô̭ nơng kấp nha̒ xa̒n, bố xung thêm kôông chi̒nh fṷ tlơ̭ dớ kinh zwănh zu li̭ch homestay. Môô̭ch xổ hô̭ khôi fṷc la̭i ngê̒ zḙ̂t thố kấm, la̒ ra̭w toỏng, chể biển kác mỏn ăn dă̭c chưng kuố ngươ̒i Mươ̒ng... dớ fṷc vṷ zu kheéch

Vởi nhửng zả tli̭ dă̭c chưng, tiêw biếw, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm2019 da̒ cho̭n xỏm Lwi̭ Aí la̒ diḙ̂ diếm tố chức chi̒nh ziḙ̂n zi xán văn hwả fi vâ̭t thế kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ kơ hô̭i lởn dớ kwáng bả, zởi thiḙ̂w wê̒l vu̒ng dất, kon ngươ̒i Mươ̒ng Aí nỏi riêng, Mươ̒ng Bi nỏi chung. Vi̒ thể tloong nhửng ngă̒i kwa, wiḙ̂c chính chang, nơng kấp kơ xớ vâ̭t chất diḙ̂n, dươ̒ng, kác thiết chể văn hwả... ản hwiḙ̂n Tân La̭c kwan tâm chu dảw.

Dôô̒ng chỉ Dinh Anh Twẩn, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: UBNZ hwiḙ̂n da̒ chí da̭w kác foo̒ng chwiên môn dấi meḙnh wiḙ̂c thôông tin, tiên chie̒n dớ dôông dáw ngươ̒i zân mắt va̒ tham za xư̭ kiḙ̂n. Môô̭ch mă̭t chí da̭w Foo̒ng VH-TT, Tlung tâm VH-TT&TT hwiḙ̂n, UBNZ XA̭ Foong Fủ fối hơ̭p kiếm tla, chí da̭w kác kơ xớ lưw chủ, kác hô̭ kinh zwănh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̭i diḙ̂ fương chấn bi̭ diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất dớ dỏn tiếp, fṷc vṷ ngḙ̂ nhân kuố kác hwiḙ̂n ba̭n dêểnh thăm kwan, chi̒nh ziḙ̂n zi xán văn . Hwi̭ dôô̭ng va̒ tâ̭p chung ngḙ̂ nhân chiêng Mươ̒ng bớ kác xa̭ tloong hwiḙ̂n tâ̭p liḙ̂n dớ biếw ziḙ̂n tloong lḙ̂ khai ma̭c khôông zan tlưng bă̒i hiḙ̂n vâ̭t báw ta̒ng va̒ chi̒nh ziḙ̂n zi xán fi vâ̭t thế. Ku̒ng vởi wiḙ̂c tlu̒ng tu, nơng kấp tiển dươ̒ng bớ kwuốc lô̭ 6 dêểnh khu vư̭c tố chức tlưng bă̒i, da̒ng zẩn dêểnh 4 hô̭ za di̒nh la̒ ngê̒ chiê̒n thôổng kúo diḙ̂ fương. Kác fương án dám báw ANCT, foo̒ng chôổng chẳl rố, fân luô̒ng zaw thôông... da̒ ản di̭nh khă̭n.

Thewli̭ch chi̒nh, ngă̒i 8/12 xḙ khai ma̭c khôông zan tlư̒ng bă̒i va̒ chi̒nh ziḙ̂n zi xán fi vâ̭t thế, twi nhiên kôông tác chấn bi̭ da̒ ản chiến khai bớ rất khởm. Dêểnh chi̒ ni̒ Mươ̒ng Á i nỏi riêng, Mươ̒ng Bi nỏi chung da̒ xă̭n xa̒ng vớ hô̭i.


Thwỉ Hẳng


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.

Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.