(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.


Lẳnh da̭w UBNZ tính Iên Bải chiến zaw kơ̒ dăng kai Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020 cho lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh.

` Năm 2019 kác tính da̒ chí da̭w chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng foong fủ, xô nối. Kôông tác dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng, da̒w ta̭w nhân lư̭c zu li̭ch ản chủ tloo̭ng; xán fấm zi̭ch vṷ zu li̭ch tư̒ng bước ản nơng kaw chất lươ̭ng, nhê̒w diếm zu li̭ch da̒ ản kác ta̭p chỉ zu li̭ch li̭ch tloong nước va̒ thể zởi bi̒nh cho̭n la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n kheéch zu li̭ch nhơ: dính Fansipan, na̒ bơơ̭c thang Mu̒ Kang Chái, kaw ngwiên dả Dô̒ng Văn, kwâ̒n thế zu li̭ch li̭ch xứ Dê̒n Hu̒ng, chiển chươ̒g Diḙ̂n Biên Fú, kaw ngwiên Mô̭c Châw, Xi̒n Hô̒. Năm 2019, tôống lươ̭ng zu kheéch dêểnh khu vư̭c ước da̭t khânh 5 tliḙ̂w lươ̭t, tăng 52%, zwănh thu ước da̭t khânh 53.000 tí dôô̒ng, tăng 30,6%

Da̭i ziḙ̂n kác tính da̒ thaw lwâ̭n wê̒l nhửng nô̭i zung chỉnh tloong chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến, thắng thẳn tló tha môô̭ch xổ tô̒n ta̭i, ha̭n chể. Dê̒ ngi̭ Bô̭ VH-TT&ZL, Tôống kṷc Zu li̭ch kwan tâm, hổ chơ̭ kôông tác da̒w ta̭w nguô̒n nhân lư̭c, hổ chơ̭ mơ̒i hôốc nha̒ dâ̒w tư dêểnh khaw xát va̒ dâ̒w tư kác zư̭ ản fát chiến zu li̭ch ta̭i kác tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng. Dê̒ ngi̭ UBNZ kác tính thă̒nh viên tích kư̭c fổi hơ̭p chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung hwa̭t dôô̭ng tloon chương chi̒nh, kể hwă̭ch; kwan tâm xâi zư̭ng kác xán fấm, chương chi̒nh zu li̭ch liên tính dớ fát chiến zu li̭ch 8 tính.

Wêl mô̭ch xổ kôông tác tloo̭ng tâm năm 2020, kác di̭a biếw thr nhất, tiếp tṷc tăng kươ̒ng hơ̭p tác xâi zư̭ng kơ chể, chỉnh xắch kwán lỉ fát chiến xán fấm zu li̭ch; tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch va̒ hơ̭p tác fát chiến nhân lư̭c zu li̭ch diḙ̂ fương.

Nhân zpi̭ ni̒, lẳnh da̭w UBNZ tính Iên Bải da̒ chiến zaw kơ̒ dăng kai Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020 cho lẳnh da̭w UBNZ tính Hwa̒ Bi̒nh.

PV


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Fong fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Ta̭i tính ha, zu li̭ch kôông dôô̒ng (ZLKD) dang kỏ khức hút meḙnh kôô̒ng zu kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể. Bắt nhi̭p thew xu hưởng rỉ, ku̒ng vởi wiḙ̂c fát chiến zu li̭ch tâm linh, hwiḙ̂n Kaw Fong kwan tâm, dâ̒w tư fát chirsn ZLKD. Kỏ tiê̒m năng va̒ lơ̭i thể wê̒l thiên nhiên, văn hwả, ZLKD hưở hḙn ta̭w rêênh dẩw ẩn tốt dḙp cho Kw Fong tương lai.

Di̒nh Khỏi nơi zư̭ zi̒n, fát hw bán xắc văn hwả, tỉn ngươ̭ng

(HBDT) – Zi tích Di̒nh Khỏi ớ xỏm La̭w Tha̒nh, xa̭ Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn). Mởi ni, di̒nh ản tlu̒ng tu, tôn ta̭w, kóp fâ̒n fát hwi zả tli̭ văn hwả, li̭ch xứ, dáp ưnngr nhu kâ̒w xinh hwa̭t văn hwả tâm linh, tỉn ngươ̭ng tloong vu̒ng, thu hút kheéch zu li̭ch khắp nơi.

Dả Biê – Môô̭ch ngă̒i chăng kỏ wifi

(HBDT) – Dả Biê năi la̒ xỏm Dức Fong – diếm zu lich kôô̭ng dôông thuô̭c xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ nủi non, khôông dác hu̒ng vi̭, hư̭w ti̒nh, kon mo̭l thân thiḙ̂n, hiḙ̂n hwa̒, ko̒n dă̭c biḙ̂t chăng ớ no kỏ...

Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid – 19

Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố UBNZ tính, kác văn bán hưởng zâ̭n kuố Xớ ZZ&DT, ha̒ng va̭n hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên kác tlươ̒ng THFT, Kaw Dắng Xư fa̭m Hwa̒ Bi̒nh, Tlung tâm ZZTX tính, kác Tlung tâm ZZNN-ZZTX hwiḙ̂n va̒ kơ xớ zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ tlớ la̭i di hoo̭c bớ ngă̒i 2/3. Hoo̭c xinh tlớ di hoo̭c zươ̭ khi̒ ziển biển zi̭ch Covid-19 tlêênh thể zởi ziển biển fức ta̭p cho rêênh ngă̒nh ZZ&DT da̒ kỏ nhửng zái fáp meḙnh, kwiết liḙ̂t, thiết thư̭c dớ báw vḙ̂ hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh.

Zi tích nha̒ mẳi in thiê̒n, Dô̒n diê̒n Chi Nê – diếm dêểnh zu li̭ch dâ̒w năm

(HBDT) – Vỉ zả tli̭ chiê̒n thôổng li̭ch xứ, la̒ nha̒ mẳi in thiê̒n dâ̒w tiên kuố Chỉnh kwiê̒n kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam – dươ̭c 2 lâ̒n dỏn Bác Hô̒ wê̒l thăm, ản kôông nhâ̭n la̒ zi tích li̭ch xứ kấp Kwuốc za. Khu zi tích nha̒ mẳi in thiê̒n Kwuốc za, khu zu zi tích, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) da̒ va̒ dang la̒ diếm dêểnh chăng thế dá kwa tloong hă̒nh chi̒nh thăm kwan, chái ngiêm vu̒ng dất La̭c Thwí anh hu̒ng, nhất la̒ zi̭p dâ̒w năm.

Vớ rôô̭ng kác kung da̒ng dêểnh kôô̒ng khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ar vie nhơ môô̭ch Vi̭nh Ha̭ Long thu nhó, kỏ diếm nhẩn la̒ kwâ̒n thế zi tích tâm linh Thác Bơ̒, nhê̒w năm kwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm dêểnh zu li̭ch thu hút zu kheéch. Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 1582/QĐ-TTg, ngă̒i 1/8/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030, khảng 6/2017, Tính wí da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ xổ 14-NQ/TU wê̒l fát chiến khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh khu zu li̭ch kwuốc za. Bớ ni kôông tác dâ̒w tư, nâơng kấp kơ xớ ha̭ thaơ̒ng fṷc vṷ zu li̭ch ản kwan tâm hơn kóp fâ̒n vớ rôô̭ng kác kung da̒ng dêểnh khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh