(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.


Lẳnh da̭w UBNZ tính Iên Bải chiến zaw kơ̒ dăng kai Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020 cho lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh.

` Năm 2019 kác tính da̒ chí da̭w chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng foong fủ, xô nối. Kôông tác dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng, da̒w ta̭w nhân lư̭c zu li̭ch ản chủ tloo̭ng; xán fấm zi̭ch vṷ zu li̭ch tư̒ng bước ản nơng kaw chất lươ̭ng, nhê̒w diếm zu li̭ch da̒ ản kác ta̭p chỉ zu li̭ch li̭ch tloong nước va̒ thể zởi bi̒nh cho̭n la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n kheéch zu li̭ch nhơ: dính Fansipan, na̒ bơơ̭c thang Mu̒ Kang Chái, kaw ngwiên dả Dô̒ng Văn, kwâ̒n thế zu li̭ch li̭ch xứ Dê̒n Hu̒ng, chiển chươ̒g Diḙ̂n Biên Fú, kaw ngwiên Mô̭c Châw, Xi̒n Hô̒. Năm 2019, tôống lươ̭ng zu kheéch dêểnh khu vư̭c ước da̭t khânh 5 tliḙ̂w lươ̭t, tăng 52%, zwănh thu ước da̭t khânh 53.000 tí dôô̒ng, tăng 30,6%

Da̭i ziḙ̂n kác tính da̒ thaw lwâ̭n wê̒l nhửng nô̭i zung chỉnh tloong chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến, thắng thẳn tló tha môô̭ch xổ tô̒n ta̭i, ha̭n chể. Dê̒ ngi̭ Bô̭ VH-TT&ZL, Tôống kṷc Zu li̭ch kwan tâm, hổ chơ̭ kôông tác da̒w ta̭w nguô̒n nhân lư̭c, hổ chơ̭ mơ̒i hôốc nha̒ dâ̒w tư dêểnh khaw xát va̒ dâ̒w tư kác zư̭ ản fát chiến zu li̭ch ta̭i kác tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng. Dê̒ ngi̭ UBNZ kác tính thă̒nh viên tích kư̭c fổi hơ̭p chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung hwa̭t dôô̭ng tloon chương chi̒nh, kể hwă̭ch; kwan tâm xâi zư̭ng kác xán fấm, chương chi̒nh zu li̭ch liên tính dớ fát chiến zu li̭ch 8 tính.

Wêl mô̭ch xổ kôông tác tloo̭ng tâm năm 2020, kác di̭a biếw thr nhất, tiếp tṷc tăng kươ̒ng hơ̭p tác xâi zư̭ng kơ chể, chỉnh xắch kwán lỉ fát chiến xán fấm zu li̭ch; tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch va̒ hơ̭p tác fát chiến nhân lư̭c zu li̭ch diḙ̂ fương.

Nhân zpi̭ ni̒, lẳnh da̭w UBNZ tính Iên Bải da̒ chiến zaw kơ̒ dăng kai Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020 cho lẳnh da̭w UBNZ tính Hwa̒ Bi̒nh.

PV


KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.