(HBDT) – Ngăi bớ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ năm 2020, Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n dêểnh kác dơn vi̭ kinh zwănh va̒ kheéch zu li̭ch wê̒l kắch foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Tloong 7 ngă̒i ngí Thết Nwiên dản, bớ 23/1-29/1, tôống kheéch zu li̭ch dêểnh tính ước tỉnh khwáng 95.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ kheéch kwuốc tể la̒ 4.100 lươ̭t kheéch. Thew thew ro̭i chung, tỉnh bớ thơ̒i diếm 3/2 chươ fát hiḙ̂n bất kử tlươ̒ng hơ̭p kheéch zu li̭ch no̒ kỏ chiḙ̂w chửng ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha


Kheéch zu li̭ch ỉ thức wê̒l wiḙ̂c tlew khấw chang dớ foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo vi rút Corona gâi tha (Ánh chṷp ta̭i Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2020)

Tlước ziḙ̂n biển khỏ lươ̒ng kuố bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha tlêênh thể zởi va̒ ta̭i Viḙ̂t Nam. Ngă̒i 31/1/2020 Xớ VH-TT&ZL ban hă̒nh Văn bán xổ 78/SVHTTZL-QLDL wê̒l tăng kươ̒ng kiếm xwát, foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Dê̒ ngi̭ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ kác dơn vi̭ kinh zwănh kheéch zu li̭ch chiến khai môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ: Thươ̒ng xwiên kâ̭p nhâ̭t va̒ thew ro̭i chí da̭w kuố Chỉnh fú, Bô̭ I tể, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương wê̒l kác biên fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha dớ kỏ zái fáp dám báw khức khwé, an twa̒n cho kheéch zu li̭ch bớ vu̒ng kỏ zi̭ch bêḙ̂nh da̒ ản bảw tlước. Kác dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch chú dôô̭ng fổi hơ̭p dớ kác kơ kwan chức năng va̒ kơ xớ i tể ta̭i diê fương tố chức kắch li, kwán lỉ kheéch zu li̭ch thew kwi chi̒nh hưởng zâ̭n kuố Bô̭ I tể nểw fát hiḙ̂n tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒ nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona...

Ngă̒i 1/2/2020, UBNZ tính ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 02/CT-UBNZ wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha, tloong rỉ iêw kâ̒wkác diḙ̂ fư[ng ta̭m zư̒ng kác lḙ̂ hô̭i chươ khai ma̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n; zám kwi mô kác lḙ̂ hô̭i da̒ tố chức.

Dôô̒ng chỉ Lưw Hwi Linh, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH-TT&ZL cho mắt: Ngăi khâw khi UBNZ tính va̒ Xớ VH-TT&ZL ban hă̒nh kác văn bán chí da̭w kôông tác foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha, kác dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch da̒ ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n. Dô̭i ngṷ hưởng zâ̭n viên tăng kươ̒ng thew ro̭iu, dám báw khức khwé kheéch zu li̭ch. 100% dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n chănng nhâ̭n tuor kheéch dă̭ch dêểnh kác diếm dan kỏ zi̭ch. Kác kơ xớ lưw chủ tích kư̭c vâ̭n dôô̭ng zu kheéch thươ̒ng xwiên thứ thăi bă̒ng xo̒ foo̒ng, lâw chu̒i vâ̭t zṷng bă̒ng chất tấi rướ, tlew khấw chang...

Ka̭ ni̒ tlung bi̒nh mối ngă̒i diếm zu li̭ch tâm linh dê̒n Bơ̒ dỏn ha̒ng ngi̒n kheéch zu li̭ch. Dớ foo̒ng, chổng bêḙ̂nh UBNZ kác hwiḙ̂n Kaw Fong, Da̒ Bắc khwiển kảw kheéch zu li̭ch fái tlew khâw chang. Ta̭i káng Thung Nai, Bích Ha̭ da̒ khwiển kảw kheéch zu li̭ch fái tlew khâw chang, thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng dớ foo̒ng zi̭ch.

Chi̭ Lo̒ Thi̭ Chang, chú Lake View homestay xỏm Dả Biê – năi la̒ xỏm Dức Fong, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) cho hăi: Dớ foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha, homestay kuố za di̒nh tôi ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kác văn bán chí da̭w kuố tlêênh. Za di̒nh tlang bi̭ nhê̒w zung zi̭ch tấi thướ, vḙ̂ xinh, iêw kâ̒w khéch thướ thăi tlước khi nhâ̭n foo̒ng, chang bi̭ khấw chang cho kheéch.

Tloong thơ̒i zan dêểnh, Xớ VH-TT&ZL xḙ thă̒nh lâ̭p kác tố kiếm tla wiḙ̂c chấp hă̒nh lwâ̭t fáp wê̒l foongf, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp tlêênh lỉnh vư̭c VH-TT&ZL. Kác tố xḙ kiếm tla tất kác kác kơ xớ lưw chủ zu li̭ch, kác khu dê̒n, chuô̒ kỏ kheéch dêểnh thăm kwan va̒ kiên kwiết xứ lỉ nhửng dơn vi̭ vi fa̭m wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Dả Biê – Môô̭ch ngă̒i chăng kỏ wifi

(HBDT) – Dả Biê năi la̒ xỏm Dức Fong – diếm zu lich kôô̭ng dôông thuô̭c xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ nủi non, khôông dác hu̒ng vi̭, hư̭w ti̒nh, kon mo̭l thân thiḙ̂n, hiḙ̂n hwa̒, ko̒n dă̭c biḙ̂t chăng ớ no kỏ...

Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid – 19

Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố UBNZ tính, kác văn bán hưởng zâ̭n kuố Xớ ZZ&DT, ha̒ng va̭n hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên kác tlươ̒ng THFT, Kaw Dắng Xư fa̭m Hwa̒ Bi̒nh, Tlung tâm ZZTX tính, kác Tlung tâm ZZNN-ZZTX hwiḙ̂n va̒ kơ xớ zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ tlớ la̭i di hoo̭c bớ ngă̒i 2/3. Hoo̭c xinh tlớ di hoo̭c zươ̭ khi̒ ziển biển zi̭ch Covid-19 tlêênh thể zởi ziển biển fức ta̭p cho rêênh ngă̒nh ZZ&DT da̒ kỏ nhửng zái fáp meḙnh, kwiết liḙ̂t, thiết thư̭c dớ báw vḙ̂ hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh.

Zi tích nha̒ mẳi in thiê̒n, Dô̒n diê̒n Chi Nê – diếm dêểnh zu li̭ch dâ̒w năm

(HBDT) – Vỉ zả tli̭ chiê̒n thôổng li̭ch xứ, la̒ nha̒ mẳi in thiê̒n dâ̒w tiên kuố Chỉnh kwiê̒n kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam – dươ̭c 2 lâ̒n dỏn Bác Hô̒ wê̒l thăm, ản kôông nhâ̭n la̒ zi tích li̭ch xứ kấp Kwuốc za. Khu zi tích nha̒ mẳi in thiê̒n Kwuốc za, khu zu zi tích, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) da̒ va̒ dang la̒ diếm dêểnh chăng thế dá kwa tloong hă̒nh chi̒nh thăm kwan, chái ngiêm vu̒ng dất La̭c Thwí anh hu̒ng, nhất la̒ zi̭p dâ̒w năm.

Vớ rôô̭ng kác kung da̒ng dêểnh kôô̒ng khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ar vie nhơ môô̭ch Vi̭nh Ha̭ Long thu nhó, kỏ diếm nhẩn la̒ kwâ̒n thế zi tích tâm linh Thác Bơ̒, nhê̒w năm kwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm dêểnh zu li̭ch thu hút zu kheéch. Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 1582/QĐ-TTg, ngă̒i 1/8/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030, khảng 6/2017, Tính wí da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ xổ 14-NQ/TU wê̒l fát chiến khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh khu zu li̭ch kwuốc za. Bớ ni kôông tác dâ̒w tư, nâơng kấp kơ xớ ha̭ thaơ̒ng fṷc vṷ zu li̭ch ản kwan tâm hơn kóp fâ̒n vớ rôô̭ng kác kung da̒ng dêểnh khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

Chất thơ tloong kâw hát dúp kuố mo̭l Mươ̒ng

(HBDT) - Hát Dúp la̒ môô̭ch hi̒nh thức xinh hwa̭t văn hwả kỏ lô dơ̒i tloong mo̭l Mươ̒ng. Tloong kuô̭c khôôngt hiḙ̂n da̭i, xư̭ zu nhâ̭p kuố nhê̒w lo̭i hi̒nh văn hwả, ngḙ̂ thwâ̭t mởi, hát Dúp da̒ chăng ko̒n zư̭ ản khức khôông meḙnh nhơ khi̒ hơ. Twi nhiên kác kâw hát tla̒n dâ̒i ỉ thơ, thế hiḙ̂n xư̭ dổi dáp khẻw lảw la̒ mỏn ăn tinh thâ̒n hấp zâ̭n ớ kác mươ̒ng tloong tính.

Dôô̭c dảw zẩi zỏ Lương Xơn

(HBDT) – Ngê̒ la̒ zẩi zỏ kuố mo̭l Mươ̒ng ớ xỏm Xuổi Kó, xa̭ Hơ̭p Hwa̒, năi la̒ xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn), twi chươ lâ̭p la̒ng ngê̒, mới chí thă̒nh lâ̭p tố hơ̭p tác xán xwất, nhửng ngḙ̂ nhân vấn tiếp tṷc zư̭ zi̒n, fát chiến ngê̒ bổ dả dớ la̭i, tư̒ng bước "hô̒i xinh” cho zẩi zỏ