Thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố UBNZ tính, kác văn bán hưởng zâ̭n kuố Xớ ZZ&DT, ha̒ng va̭n hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên kác tlươ̒ng THFT, Kaw Dắng Xư fa̭m Hwa̒ Bi̒nh, Tlung tâm ZZTX tính, kác Tlung tâm ZZNN-ZZTX hwiḙ̂n va̒ kơ xớ zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ tlớ la̭i di hoo̭c bớ ngă̒i 2/3. Hoo̭c xinh tlớ di hoo̭c zươ̭ khi̒ ziển biển zi̭ch Covid-19 tlêênh thể zởi ziển biển fức ta̭p cho rêênh ngă̒nh ZZ&DT da̒ kỏ nhửng zái fáp meḙnh, kwiết liḙ̂t, thiết thư̭c dớ báw vḙ̂ hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh.Hoo̭c xinh tlươ̒ng chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ thi̒m hiếw wê̒l kiển thức foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 khi̒ tlớ la̭i tlư̒ng hoo̭c khởm 2/3

 Khởm 2/3 dâ̒n tôi kỏ mă̭t ta̭i tlươ̒ng FT ZTNC THFT tính, dôô̒ng chỉ Kwắch Thẳng Kắnh, Hwiḙ̂ tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n văn bán chí da̭w kuố UBNZ tính, Xớ ZZ&DT, nha̒ tlươ̒ng da̒ kỏ thôông bảw bă̒ng tin nhẳn vnEdu dêểnh tất ká kác bơơ̭c fṷ hwinh thôông bảw wê̒l wiḙ̂c xḙ bắt dâ̒w di hoo̭c tlớ la̭i bớ ngă̒i 2/3. Bớ khuô̭ng 1/3, 100% hoo̭c xinh ớ nô̭i chủ da̒ kỏ mă̭t dâ̒i dú thew dủng kwi di̭nh. Khởm 2/3 nha̒ tlươ̒ng cho hoo̭c xinh ngí ho dớ zo̭n zḙp vḙ̂ xinh to̒n bô̭ khuôn viên xân tlươ̒ng, nha̒ ăn, lớp hoo̭c, foo̒ng ớ...

Ku̒ng vởi tlươ̒ng FT ZTNC THFT tính, tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ la̒ tlươ̒ng kỏ dôông hoo̭c xinh dêểnh bớ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Khởm 2/3 nha̒ tlươ̒ng da̒ tố chức hwa̭t dôô̭ng záng ră̭i bi̒nh thươ̒ng. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tiển Dức, Fỏ hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Khâw 1 khảng ngí chôổng zi̭ch, ngă̒i măi nha̒ tlươ̒ng tlớ la̭i ho bi̒nh thươ̒ng. 100% hoo̭c xinh da̒ kỏ mă̭t dâ̒i dú. Dớ foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19, tloong thơ̒i zan ngí hoo̭c, nha̒ tlươ̒ng da̒ nhê̒w lâ̒n tiển hă̒nh vḙ̂ xinh, khứ tlu̒ng tiêw dôô̭c to̒n bô̭ khuôn viên lớp hoo̭c dớ dỏn hoo̭c xinh tlớ la̭i tlươ̒ng. Ta̭i kác lớp hoo̭c, chân kâ̒w thang, khu vư̭c chân kâ̒w thang, tiê̒n xắnh, nha̒ tlươ̒ng bổ chỉ kác ba̒n dớ chai dác khứ khwấn cho hoo̭c xinh. Kác nô̭i zung chiê̒n thôông wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 ản in, foỏng to, tlew kôống tlươ̒ng, zoo̭c thew kác hă̒nh lang. Khởm thử 2 dâw twâ̒n nha̒ tlươ̒ng chăng tố chứ cha̒w kơ̒ tâ̭p chung.

Fẩn khới, iên tâm tlớ la̭i tlươ̒ng khâw 1 khảng ngí foo̒ng chổng zi̭ch, hoo̭c xinh Ngwiḙ̂n Dức Zương, lớp 11 ta̭w nguô̒n tư̭ nhiên – xa̭ hôi cho mắt: Kwa kác fương tiên thôông tin da̭i chủng, xư̭ nhắc nhớ kuố bổ mḙ̂ ớ za di̒nh, thâ̒i kô khi dêểnh tlươ̒ng, ủn da̒ ản chang bi̭ dâ̒i dú kiển thức wê̒l foo̒ng chôổng zi̭ch.

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ ZZ&DT, 100% kác tlươ̒ng THFT; Kaw Dắng Xư fa̭m Hwa̒ Bi̒nh, Tlung tâm ZZTX tính, kác Tlung tâm ZZNN-ZZTX hwiḙ̂n va̒ kơ xớ zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ dôô̒ng lwa̭t dỏn hoo̭c xinh, ho̭c viên, xinh viên tlớ la̭i ho̭c tâ̭p baw ngă̒i 2/3. Tí lḙ̂ chwiên kâ̒n khả kaw, da xổ kác tlươ̒ng THFT dê̒w da̭t 100%. Tất ká kác tlươ̒ng kỏ hoo̭c xinh di hoo̭c tlớ la̭i da̒ bổ chỉ kản bổ i tể chư̭c thươ̒ng xwiên thew ro̭i khức khwé zảw viên, hoo̭c xinh... dớ ki̭p thơ̒i xứ lỉ kác tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒ vắc bêḙ̂nh

Vởi tinh thấn "chôổng zi̭ch nhơ chôổng ză̭c” kiên kwiết chăng dớ zi̭ch lâi lan, ánh hướng dêểnh kôô̭ng dôô̒ng. Khi̒ hoo̭c xinh tlớ la̭i di ho̭c, kác baơ̭c fṷ hwinh kâ̒n nâơng kaw ỉ thức chắch nhiḙ̂m, fổi hơ̭p chă̭t vởi nha̒ tlươ̒ng tloong wiḙ̂c kwán lỉ, zaw zṷc, nhắc nhớ kon em thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, hiḙ̂w kwá kác biên fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh

Zương Liḙ̂w

 


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.