(HBDT) – Dả Biê năi la̒ xỏm Dức Fong – diếm zu lich kôô̭ng dôông thuô̭c xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ nủi non, khôông dác hu̒ng vi̭, hư̭w ti̒nh, kon mo̭l thân thiḙ̂n, hiḙ̂n hwa̒, ko̒n dă̭c biḙ̂t chăng ớ no kỏ...


Konzi (tlải) – zu kheéch dêểnh bớ Dức ku̒ng kác ba̭n chiê xé nhửng kám nhâ̭n thủ vi̭ wê̒l khung kắnh, thức ăn va̒ xư̭ thân thiḙ̂n ẩm áp kuố ngươ̒i zân ớ Dả Biê

Dả Biê – Nơi foong kắnh twá hương xắc

Dớ dêểnh Dả Biê kỏ thế di bă̒ng dươ̒ng thwí va̒ bô̭. Thơ̒i diếm ni̒ thwâ̭n lơ̭i nhất la̒ di dương thwí tlêênh loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Dươ̒ng bô̭ i hăi, ảng khả xâw, dang xướ chươ̭ mḙ̂ kám nhâ̭n ản nét dḙp hwang xơ, hu̒ng vi̭ kuố khôông, nủi, mâl, tlơ̒i, vé dḙp kuố kác la̒ng xỏm ven hô̒...

Bớ lô, Dả Biê la̒ môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh thủ vi̭ cho ngươ̒i thích khảm fả. Kô gải Mươ̒ng Aw Tả Bu̒i Thi̭ Nhê̒m – môô̭ch tloong nnhửng ngưởi dâ̒w tiên la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ Dả Biê chiê xé: Tlước ni Dả Biê la̒ môô̭ch xỏm kon kon kỏ va̒i chṷc hô̭ zân, khi chươ kỏ ảng khả, dươ̭c ni̒ la̒ dươ̭c biḙ̂t lâ̭p zươ̭ khṷ, khôông dác. Bớ khì kỏ ảng khả, kỏ xự hổ chợ dằ tư, Dả Biê dang chiến mêê̒nh tloong ziḙ̂n ma̭w mởi tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch homestay hấp zâ̭n cho nhửng ngươ̒i thích zu li̭ch chái ngiḙ̂m khảm fả. Chắng thể ma̒ nhê̒w ngươ̒i khi̒ dêểnh Dả Biê kêw ka: Mắt ảng khả xa, di la̭i khỏ khăn rêênh ni̒ chăng di nươ̭. Nhưng khi dêểnh rơ̒i ô ngăi i thẩi kăm da̭, Dả Biê thư̭c xư̭ zoong la̭i nhửng chái ngiḙ̂m dảng chứ nhơ tour di bô̭ trecking xwiên rư̒ng, khảm fả kuô̭c khôổng kác la̒ng deenh kweenh; di kâw, deẻnh bắt kả, ăn kơm dô̒, dắi nha̒ xa̒n... Kám nhâ̭n ni̒ ản ôông Yves Perrin, môô̭ch zu kheéch dêểnh bớ nước Fáp thi̒: I la̒ lêênh khṷ, ớ ni kỏ khu, kỏ dác, kỏ xư̭ da za̭ng kắnh kwan kó, kâl, hwa lả, bển thwiê̒n ô ngăi dêểnh môô̭ch bâ̭n i nhở.Xư̭ hiểw kheéch chân ti̒nh kuố ngươ̒i zân Dả Biê la̒ cho dâ̒n tôi kám thẩi thân kwen. Văn hwả, tâ̭p tṷc la̒ môô̭ch tloong nhửng bất ngơ̒. Dêểnh ni, dâ̒n tôi ản thwái mải, kwêê̒nh di xư̭ bô̭n bê̒ kuố kuô̭c khôổng...

Dô̭ Thi̭ Fương Anh thew pổ mḙ̂ dêểnh nớ tính Thái Bi̒nh lêênh chiê xé: ủn da̒ di chă̭ng dươ̒ng 6 thiểng dôô̒ng hô̒ dớ dêểnh ni. Nhoo̭c nhưng thâ̭t thái mải vi̒ khôông khỉ tloong lee̒nh va̒ xư̭ nhiḙ̂t ti̒nh, hiểw kheéch kuố ngươ̒i zân nơi ni. Mỏn ăn rất ngon, kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng chái ngiḙ̂m thủ vi̭ nhơ che̒w thiê̒n kayak tlêênh hô̒ baw khi̒ bân khuô̭ng; da̭p xe xwiên kuổi rẳng

Mô̭ch ngă̒i chăng kỏ ... wifi

Wa̒i foong kắnh, hương xắc tư̭ nhiên chươ kỏ xư̭ tác dô̭ng kuố kon mo̭l, dă̭c biḙ̂t diḙ̂n thwa̭i la̒ vâ̭t chăng rơ̒i mo̭l, ơ ni chăng kỏ ma̭ng zi dôô̭ng. Mởi ni maa̭ng Internet da̒ ản kẻw dêểnh, xoong diḙ̂n thwa̭i ớ ni ản dớ la̭i môô̭ch bên dớ mo̭l ngươ̒i tlớ rêênh khânh kha̒, thân thiết hơn.

Chăng wifi la̒ cho nhửng ngươ̒i dêểnh ni rất ươ, nhơ kă̭p dôi Kry va̒ Teresa dêểnh bớ Ađêlai (Austlailia) chiê xé: No wifi, no probhem (Chăng wifi, ó vẩn dê̒). Thâ̭m chỉ kỏ ngươ̒i ko̒n bă̒i tó xư̭ kảm ơn vi̒ ớ ni chăng kỏ xư̭ tô̒n ta̭i kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i ni̒ nhơ Konzi-Vṷ Viḙ̂t Hu̒ng zu kheéch dêểnh bớ Dức khi̒ kô chiê xé: No wifi. Thanks you! (Chăng wifi, kảm ơn kác ba̭n). Ko̒n eenh Vṷ Viḙ̂t Hu̒ng, zu kheéch dêểnh bớ thú dô: Di khói thú dô ô̒n a̒w dâ̒n tôi wê̒l Dả Biê. Ớ ni mo̭i thử thâ̭t la̭, hăi. Dâ̒n tôi kỏ thơ̒i zan rất bui. Mă̭c zu̒ thiểw kôông ngḙ̂ nhưng nhửng chái ngiḙm kuô̭c khôổng kuố nhửng ngươ̒i zân nơi ni mởi la̒ dê̒w dảng kwỉ.

Zu kheéch dêểnh ni, chí dơn zán la̒ thướng thức môô̭ch buối khởm zaw iên bi̒nh bớ thiểng ka kẳl khi̒ tlơ̒i tơ̒ mơ̒. Zâ̭l khởm hít ha̒ rác khúc kám thẩi khwan khwải la̭ thươ̒ng. Wê̒l Dả Biê dớ thá mêê̒nh baw khôông dác va̒ naơng chẻn ra̭w hơm ku̒ng ngươ̒i zân chất fác dớ kỏ mô̭ch ngă̒i "no wifi” thâ̭t yên bi̒nh

Vṷ Fong


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.