(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.


Chi̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) chăm xoóc da̒n thó za di̒nh

Chi̭ Nhung chiê xé: Kuổi năm 2017, khâw khi ngiên kửw bớ kác fương tiḙ̂n chiê̒n thôông, kwa thăm kwan nhửng mô hi̒nh chăn ruôi hiḙ̂w kwá kaw zo Hô̭i fṷ nư̭ thi̭ chẩn Ma̭n Dức tố chức, tôi nhâ̭n thẩi diê̒w kiḙ̂n za di̒nh fu̒ hơ̭p dớ ruôi thó, cho rêênh da̒ ba̒n kôông zẩw wê̒l kwê kái ta̭w dất vươ̒n za di̒nh dớ xâi zư̭ng chuô̒ng tla̭i chăn ruôi thó. Ban dâ̒w 2 ôông ba̒ chí rẳm muô mẩi kon thó mḙ̂ zôổng New Zealand wê̒l ruuôi thứ, lể kinh ngiḙ̂m va̒ thăm zo̒ thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ

Nhơ̒ xư̭ kiên chi̒, zô̒n khức, kwiết tâm cho kôông wiḙ̂c, hai ôông ba̒ chi Nhung râ̒n nẳm chăc ki̭ thwâ̭t chăm xoóc thó. Chi̭ Nhung chiê xé thêm: Dớ thó xinh tlướng, fát chiến tốt, za di̒nh chủ tloo̭ng foo̒ng bêḙ̂nh, tăng kươ̒ng vitamin dớ tăng khức dê̒ khảng cho thó. Chuô̒ng tla̭i fái luôn kheḙch khḙ, thwảng maách wê̒l muô̒ he̒, ẩm wê̒l muô̒ chả. Ză̒nh thơ̒i zan kwan xát, kiếm tla thó ha̒ng ngă̒o. Nểw fát thó bi̭ bêḙ̂nh, kẻm ăn, nho̭c mai, fái tắch da̒n dớ chăm xoóc riêng. Ruôi thó dâ̒w tư ít, thu hô̒i vổn leenh, rất hơ̭p vởi kwi mô chăn ruôi nôông hô̭.

Za di̒nh chi̭ Nhung ka̭ ni̒ kỏ tlêênh 300 kon thó mḙ̂, thó kon. Dă̭c diến dé leenh, môô̭ch năm tthó mḙ̂ dé 6-7 lưở, mối lưở 6-10 kon, khâw khwáng 3-4 khảng ruôi kỏ thế xwất baảnh. Khi̒ ni̒ thó da̭t tloo̭ng lươ̭ng 4-5kg/kon, zả baảnh 90.000 – 120.000 dôô̒ng/kg. Ka̭ ni̒ za di̒nh chi̭ dang kỏ hơn 400m2 chuô̒ng cha̭i, ản dâ̒w tư xâi zư̭ng hwa̒n twa̒n khép kỉn, gô̒m hḙ̂ thôổng chuông ruôi nhốt, mảng ăn tư̭ dôô̭ng. Thu nhâ̭p kuố za di̒nh chi̭ Nhung ốn di̭nh bớ 120 -–50 tliḙ̂w dôô̒ng/năm. Tloong tjơ̒i zan dêểnh, chi̭ Nhung tiếp tṷc vớ rôôngj kwi mô dớ fát chiến ruôi thó vởi xổ lươ̭ng nhê̒w hơn.

Kwiết tâm fát chiến kinh tể za di̒nh hiḙ̂w kwá, chi̭ Nhung ko̒n la̒ hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i; thư̭c hiḙ̂n tốt kác cú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh xắch fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước. Luôn kới vớ, zúp dơ̭ nhêw hô̭i viên fṷ nư̭ kă̭p hwa̒n kắnh khỏ khăn; hưởng zâ̭n wê̒l ki̭ thwâ̭t, kinh ngiḙ̂m chăn ruôi... Mô hi̒nh ruôi thó kuố za di̒nh chi̭ ản nhê̒w chi̭ em ớ kác nơi dêểnh thăm kwan, hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂m, kwa rỉ, vớ tha hưởng fát chiến kinh tể mởi cho hô̭i viên fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng

Hô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.