KÁC TIN KHÁC


Nhửng nét tôống wê̒l xư̭ hi̒nh thă̒nh tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Năm 2021, tính xḙ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c kí niḙ̂m 135 thă̒nh lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính.

Zư̭ nét dḙp văn hwả kác zân tôô̭c ở xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng

(HBDT) – Zu̒ hải lo̭ chơ̒ na̒, tlôông rố tlêênh roo̭ng, hăi kắch dắc, lể lả thuốc tlêênh rư̒ng, di chơ̭ wê̒l haa̒ng, fṷ nư̭ Tă̒i ớ xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) dê̒w mă̭c chaang fṷc zân tôô̭c mêê̒nh nhơ baw năm kwa, nó la̒ xư̭ kwỉ mển nét văn hwả zân tôô̭c.

Kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ cho thiểw nhi

(HBDT) – Thư viḙ̂n tính ban hă̒nh Thôông bảw xổ 51/TB-TVT, ngă̒i 10/6/2021 wê̒l wiḙ̂c kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ năm 2021 .

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc chủ tloo̭ng fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Tloong nhửng năm kwa, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tâ̭p chung nhê̒w nguô̒n lư̭c, ză̒nh nhê̒w kơ chể kuu̒ng nhơ kôông tác kwáng bả, thu hút dâ̒w tư nhă̒m ftá chiến zu li̭ch, nhất la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Kwa rỉ xác lâ̭p bán dô̒ zu li̭ch hwiḙ̂n, zởi thiḙ̂w tiê̒m năng, lơ̭i thể dêểnh dôông dáw zu kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Mai Châw diếm dêểnh thân thiḙ̂n hấp zâ̭n

(HBDT) – Kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, bán la̒ng chu̒ fủ, thơ môô̭ng, hwiḙ̂n Mai Châw da̒, dang tlớ thee̒nh diếm dêểnh iêw thích kuố zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước. Nhửng chái ngiḙ̂m thủ vi̭ tlêênh kác kuung dươ̒ng, ngươ̒i zân zâ̒w loong mển kheéch, zi̭ch vṷ chwiên ngiḙ̂p, nét văn hwả dôô̭c dảw, kác mo̒n ăn dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c da̒ ta̭w rêênh hi̒nh ắnh Mai Châw thân thiḙ̂n, hấp zâ̭n.