(HBDT) – Thew dôô̒ng Fa̭m Văn hwa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n, Tlướng BCD foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” hwiḙ̂n Mai Châw: Tloong nhửng năm kwa, thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w TZDKXZDKVH tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ da̭t ản nhửng kết kwá thiết thư̭c, tư̒ng bước di baw chiê̒w khu, tlớ thee̒nh foong tla̒w thi duô iêw nước rôô̭ng khắp. Foong tla̒w ta̭w xư̭ chiến biển wê̒l nhâ̭n thức kuố kấp wí Dáng, nơơng kaw vai tlo̒, vi̭ chỉ MTTK va̒ kác dwa̒n thế, kóp fâ̒n tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết to̒n zân. Chất lươ̭ng kuốc khôổng kuố kác za di̒nh ản nơơng lêênh. Kác zả tli̭ chiê̒n thôổng, nếp khôổng văn hwả ngă̒i ka̭ng ản koi tloo̭ng. Ỉ thức chắch nhiḙ̂m mối kả nhân, hô̭ za di̒nh ngă̒i ka̭ng ản nơơng lêênh, va̒i tlo̒ kuố za di̒nh ản tư̒ng bước khắng di̭nh.


Tloong nhửng năm kwa, foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂ hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến kóp fâ̒n nơơng kaw dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho nhân zân.

La̒ môô̭ch tloong kác nô̭i zung kuố foong tla̒w TZDKXZDKVH, foong tla̒w xâi zư̭ng "Za di̒nh văn hwả” luôn zư̭ vai tlo̒ kwan tloo̭ng va̒ gẳn liê̒n kôô̒ng xâi zư̭ng kôô̭ng dôô̒ng zân kư văn hwả. Tloong nhửng năm kwa, fâ̒n lởn kác za di̒nh tloong hwiḙ̂n luôn chấp ha̒nh tốt lwâ̭t fáp, gẳn kác tiêw chỉ, tiêw chấn xâi zư̭ng za di̒nh văn hwả baw xâi zư̭ng kác kwi ước, hương ước, ản kác diḙ̂ fương va̒ nhân zân dôô̒ng tính hướng ửng. Kwi chi̒nh bi̒nh xét zănh hiḙ̂w za di̒nh văn hwả ản thư̭c hiḙ̂n tlêênh tinh thâ̒n kôông khai, zân chú, dám báw dủng tiêw chấn. Tloong zai dwa̭n 2016 -–2020, thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂n foong tla̒w xâi zư̭ng "Za di̒nh văn hwả"” to̒n hwiḙ̂n ước kỏ 51.622 lươ̭t hô̭ ản kôông nhâ̭t chwấn văn hwả; kỏ 1.709 lươ̭t tâ̭p thế, 7.097 lươ̭t kả nhân diến hi̒nh tiên tiển ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kác ban, nngă̒nh dwa̒n thế bớ Tlung ương dêểnh diḙ̂ fương biế zươnng, khen thướng; 509 lươ̭t kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn văn hwả; 100 thôn, xỏm, tố zân fổ kỏ tố hwa̒ zái hwa̭t dôô̭ng...

Twi nhiên, wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w TZDKXZDKVH tlêênh diḙ̂ ba̒n vấn ko̒n môô̭ch xổ tô̒n ta̭i, ha̭n chể nhơ: Môô̭ch xổ kấp wí, chỉnh kwiê̒n kơ xớ chươ thâ̭t kwan tâm, chí da̭w xát xaw dêểnh foong tla̒w, cho rêênh wiḙ̂c chiến khai ko̒n mang tỉnh hi̒nh thức; foong tla̒w xâi zư̭ng ""Xa̭ da̭t chwấn văn hwả nôông thôn mởi"”chươ ản chủ tloo̭ng kwan tâm...

Xác di̭nh foong tla̒w TZDKXZDKVH la̒ chú chương lởn, tloong thơ̒i zan dêểnh, hwiḙ̂n tiếp tṷc dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, nơơng kaw ỉ thức cho dáng viên, mo̭i ngươ̒i hiếw ro̭ tâ̒m kwan tloo̭ng kuố foong tla̒w tloong zai dwa̭n mởi…. Hwiḙ̂n tiếp tṷc nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố Ban Chí da̭w foong tla̒w TZDKXZDKVH, dấi meḙh thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng băn minh tloong wiḙ̂c kưởi, wiḙ̂c tang, văn hwả kôông xớ, thư̭c hiḙ̂n văn minh tloong wiḙ̂c kưởi, wiḙ̂c tang, lḙ̂ hô̭i, dám báw zân chú tloong bi̒nh xét kác zănh hiḙ̂w va̒ dấi meḙnh kôông tác thi duô, khen thướng, nhă̒m khwiển khích foong tla̒w ngă̒i ka̭ng fát chiến.

LT


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí Xâi zư̭ng diểm zu li̭ch tâm linh, tỉn ngươ̭ng hấp zâ̭n

(HBDT) – Tloong dê̒ ản fát chiến zu li̭ch dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n 2030, hwiḙ̂n Iên Thwí dươ mṷc tiêw kṷ thế la̒ dươ hwiḙ̂n tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch tâm linh, tỉn ngươ̭ng tloo̭ng diếm kuố tính, la̒ diếm dêểnh thân thiḙ̂n, an twa̒n, hấp zâ̭n kheéch zu li̭ch

Chái ngiḙ̂m tlang tla̭i hư̭w kơ tloong loo̒ng tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Tlang tla̭i hư̭w kơ Xen Wa̒ng ớ ngăi tloong loo̒ng tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh dang ta̭w rêênh khức noỏng cho nhửng ngươ̒i iêw mển, hảw hwa̒ mêê̒nh, khảm fả chái ngiḙ̂m xán fấm kuố thiên nhiên. Rất nhê̒w ba̭n tlé, dôi lưở dêểnh tlang tla̭i dớ check –in, kỏ ản kác bức ánh thôốch tlêênh ba̭i wa dú mâ̒w mâ̒w xắc, bớ kúc hwa̭ mi tlẳng ngâ̒n, xắc wa thươ̭c zươ̭c muôn mâ̒w ling linh, ba̭i wa tam zác ma̭ch tlái za̒i, chái ngiḙ̂m thuổng hỏl bắt kả, bắt kuô, bé văng rư̒ng… dêểnh ni zu kheéch, kác ba̭n tlé kỏ thế gi la̭i nhửng khi̒ thôốch, khôổng châ̭m la̭i tlước kác lo lẳng bâ̭n nhô̭n kuố kuô̭c khôổng.

Nhửng tỉn hiḙ̂w dảng mơơ̒ng tloong kôông tác foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh

(HBDT) - Năm 2015, to̒n tính xắi tha 520 vṷ ba̭w lư̭c za di̒nh (BLZD). Ni la̒ “kí lṷc” dảng buô̒n tloong kôông tác za di̒nh. Khâw hô̒i chuông dảng bảw dôô̭ng ni̒, kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương da̒ chiến khai dôô̒ng bô̭, kwiết liḙ̂t nhê̒w zái fáp nhă̒m zám ti̒nh tla̭ng BLZD. Nhơ̒ rỉ, xổ vṷ BLZD da̒ zám râ̒n kwa kác năm. Năm 2016 kỏ 240 vṷ, năm 2017 kỏ 235 vṷ, năm 2018 kỏ 275 vṷ, năm 2019 kỏ 257 vṷ, dă̭c biḙ̂t năm 2020 chí ko̒n kỏ 96 vṷ.

Fát hwi zả tli̭ văn hwả fi vâ̭t thế

(HBDT) - “Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết to̒n zân tôô̭c năm 2020” tlung twâ̒n khảng 11 vươ̒ kwa, khắp kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính baw tlung twâ̒n khảng 11 vươ̒ kwa, nỏ nhơ xư̭ “khôổng la̭i"” kuố Chiêng Mươ̒ng va̒ zân ka Mươ̒ng. Ớ kác khu zân kư kỏ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mươ̒ng khinh khôổng, fâ̒n văn nghḙ̂ kuố ngă̒i hô̭i ít nhất dê̒w kỏ 1 -–2 tiết mṷc chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng hwă̭c zân ka Mươ̒ng. Cho thẩi, văn hwả fi vâ̭t thế kuố zân tôô̭c Mươ̒ng ku̒ng nhơ kác zân tôô̭c thiếw xổ khác tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang ản chính ngươ̒i zân chân tloo̭ng lưw zư̭, fát hwi.

Fê zwiḙ̂t Chương chi̒nh fát chiến dô thi̭ thi̭ chẩn Mai Châw dêểnh năm 2030

(HBDT) – UBNZ tính vướ ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 2813/QĐ-UBND ngă̒i 16/11/2020 wê̒l Fê zwiḙ̂t Chương chi̒nh fát chiến dô thi̭ thi̭ chẩn Mai Châw dêểnh năm 2030

Diếm zu li̭ch xinh thải kết hơ̭p nghí zươ̭ng tlêêng vu̒ng dất kố La̭c Xơn

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch fát chiến zu li̭ch tính zai dwa̭n 2014 – 2020, tâ̒m nhi̒n 2030, hwiḙ̂n La̭c Xơn thuô̭c Kṷm zu li̭ch Mai Châw – Tân La̭c – Kaw Foong. Kỏ ta̒i ngwiên xinh thải foong fủ va̒ nối bâ̭t, nhê̒w xán fấm da̒ di̭nh hưởng dươ baw khai thác zu li̭ch xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng ản lươ̭ cho̭n la̒ diếm nhẩn zu li̭ch vu̒ng dất kố La̭c Xơn.