(HBDT) – Zu̒ hải lo̭ chơ̒ na̒, tlôông rố tlêênh roo̭ng, hăi kắch dắc, lể lả thuốc tlêênh rư̒ng, di chơ̭ wê̒l haa̒ng, fṷ nư̭ Tă̒i ớ xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) dê̒w mă̭c chaang fṷc zân tôô̭c mêê̒nh nhơ baw năm kwa, nó la̒ xư̭ kwỉ mển nét văn hwả zân tôô̭c.


Fṷ nư̭ xỏm Chiê̒ng Kang (Da̒ Bắc) mă̭c chaang fṷc chiê̒n thôổng zân tôô̭c Tă̒i tloong kuô̭c khôổng haa̒ng ngă̒i. 

Thew dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Hươ̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng, la̒ tluung tâm vuu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ kỏ 3 zân tôô̭c eenh ủn chuung khôổng, gô̒m Ta̒i, Mươ̒ng, Kinh, tloong rỉ zân tôô̭c Tă̒i chiểm xổ dôông. Chaang fṷc kuố fṷ nư̭ Tă̒i kỏ dă̭c diếm la̒ ảw bẳn thăi măi dẻn, kel ảw tlo̒n, xé rương bớ kel ảw thuổng tlôốc kwâ̒n kỏ ha̒ng kúc ba̭c hwă̭c dôi mḙ̂ we we. Ảw thươ̒ng chất liḙ̂w bái hel, bổ chỉ kúc lé, 5 - 7 kúc. Di ke̒m kôô̒ng ảw la̒ kẳi iểm kỏ dỉnh hô̭t kim xa fảl tlêênh kel.Chân wẳl kỏ mâ̒w zâ̒m, kỏ 2 lo̭i tlôốc kwâ̒n ka̭p thêw wa chim. Di ke̒m kôô̒ng ảw, wẳl, chaang fṷc fṷ nư̭ Tă̒i kỏ thêm kẳi khăn piêw dô̭i tlôốc, tô diếm cho chaang fṷc ko̒n kỏ râi lưng luô̭ va̒ va̒i mỏn chaang xức nhơ woo̒ng kố, woo̒ng tlă̒m, hwa thai, nhẩn ba̭c...

Năm 2017, lḙ̂ hô̭i tiêw biếw nhhất kuố mo̭l Tă̒i hwiḙ̂n Da̒ Bắc la̒ lḙ̂ hô̭i câ̒w Mươ̒ng ản kwan tâm, fṷc dư̭ng. Ni la̒ lḙ̂ hô̭i kỏ bơ̒ kkhi̒ kác zoo̒ng ho̭ kuố mo̭l Tă̒i bắt dâ̒w di̭nh kư, vớ dất Mươ̒ng Xôô̒ng, tức Mươ̒ng Chiê̒ng măi ni̒ dớ lâ̭p ngiḙ̂p. Lḙ̂ hô̭i nhă̒m tướng nhở kôông ơn tố tiên, thee̒nh waa̒ng kác ho̭ ma̭c da̒ kỏ kôông khai fả, ta̭w zư̭ng lêênh bán mươ̒ng. Dôô̒ng thơ̒i tó loo̒ng mắt ơn, tôn kỉnhkôô̒ng thâ̒n dất, thâ̒n dác, thâ̒n rư̒ng da̒ ta̭w mươ thwâ̭n, xỏ hwa̒ cho ngươ̒i zân kỏ kuô̭c khôổng an lee̒nh, khwé meḙnh, muô̒ maa̒ng bô̭i thu.

Tloong kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Tă̒i ớ diḙ̂ fương ko̒n zư̭ zi̒n, báw tô̒n lḙ̂ kơm mởi baw khảng 10 âm li̭ch. Mo̭l Tă̒i kỏ chư viết riêng, hwiḙ̂n rất koi tloo̭ng, Tluung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng hwiḙ̂n da̒ vớ ha̒ng chṷc lớp ho chư Tă̒i cho khwáng 300 ngươ̒i thew hoo̭c.

Dê̒w thew wiḙ̂c náw tô̒n fát hwi kác zả tli̭ bán xắc văn hwả, nhân zân kác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kác hương ước, kwi ước kuố khu zân kư. Wiḙ̂c kưởi, wiḙ̂c tang, lḙ̂ hô̭i tố chức văn minh, tiển bô̭, kỏ nhê̒w xỏm diến hi̒nh nhơ: Ma̒ Mươ̒l, Chum Nươ, Chiê̒ng Kaang, Bán Ha̭, kể…


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể