(HBDT) – "Nhở kwả Tâi Tiển kơm lêênh khỏi/ Mai Châw muô̒ ủn hơm kơm moóc…” Mai Châw diḙ̂ zănh nối thiểng kuố tính Hwa̒ Bi̒nh di baw ba̒i thơ "Tâi Tiển” kuố Kwang Zuủng, da̒ thúc zṷc tôi thi̒m wê̒l vuu̒ng dất ni̒.

 


Môô̭ch diếm zu li̭ch ớ xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) bi̒nh iên, thơ môô̭ng.

Tloong xuốt kuô̭c chươ̒ng ki̒ khaảng chiển chôổng thư̭c zân Fáp kuố zân tôô̭c, Mai Châw tlớ thee̒nh môô̭ch tloong kác kăn kử diḙ̂ fṷc vṷ chiển chươ̒ng Tâi Bắc.

Tôi tlớ la̭i Mai Châw – miê̒n dất ka̭ ni̒ da̒ thăi dối nhê̒w. Zắc dêểnh Mai Châw, zu kheéch thươ̒ng lâ̭n ngăi dêểnh nhửng kẳi thê laảng ma̭n, kwen thuô̭c: Thuung Luṷng Mai Châw, bán Lác, bán Bước, bán Văn, thác Ko̒ La̒w..

Hwiḙ̂n Mai Châw daang tlớ mêê̒nh tlêênh kon dươ̒ng fát chiến, dối mởi. Nhửng aảng khả tluṷc hwiḙ̂n, xa̭, rôô̭ng, za̒i ản tlái nhươ̭, bê tôông hwả kheḙch dḙp zúp cho wiḙ̂c di la̭i thwâ̭n tiḙ̂n. Nhửng ngôi nha̒ xa̒n dâ̭m nét văn hwả zân tôô̭c Thải; tlươ̒ng hoo̭c, tla̭m i tể, nha̒ ngí homestay… moo̭c lêênh khaang chaang

Nha̒ xinh hwa̭t kôô̭ng dôô̒ng, nha̒ ở kỏ foong kắch bán diḙ̂ zân tôô̭c Thải, la̒ nổ lư̭c kuố hwiḙ̂n Mai Châw tloong kôông kuô̭c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c thiéw xổ. Mo̭l Thải ớ ni khinh khôổng bă̒ng ngê̒: tlôông lo̭ dác, chăn ruôi; kác ngê̒ chiê̒n thôổng nhơ: chuông bái, daanh lát…

Bán Lác ngă̒i kaa̭ng ản mắt dêểnh nhơ môô̭ch diếm tlaảng tloong bán dô̒ zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh. Ô ngăi dêểnh ni dê̒w nhở dêểnh kâw thơ: "Nhở kwả Tâi Tiển kơm lêênh khỏi/ Mai Châw muô̒ ủn hơm kơm moóc…” kuố nha̒ thơ Kwang Zuủng. Ka̭ ni̒ ó chi kơm rếp ma̒ ko̒n kỏ kác mỏn ăn dâ̭m da̒ bán xắc diḙ̂ fương nh: Wi̭t kó, kủi kắp neéch, ra̭w kâ̒n, ka naảng, dê naảng, ra̭w Mai Ha̭, oong rư̒ng, văng chuô, kơm lam….

KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể