(HBDT) – Thác Mu ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Mu, xa̭ Tư̭ Zo, hwiḙ̂n La̭c Xơn, bớ lô ản mắt dêểnh la̒ môô̭ch tloong nhửng thác tư̭ nhiên dḙp kuố tính. Ớ ni luôn la̒ diḙ̂ diếm lỉ tướng thu hút dôông zu kheéch tloong va̒ wa̒i tính dêểnh tham kwan mói zi̭p kuổi twâ̒n.

Thác Mu, xạ Tư̭ Zo (La̭c Xơn) là diḙ̂ diếm hấp zâ̭n zu kheéch tloong va̒ wa̒i tính dêểnh tham kwan, thẳm tloong ngă̒i he̒.

Kắch tluung tâm hwiḙ̂n La̭c Xơn khânh 30km, thơ̒i diếm ni̒, thác Mu, xa̭ Tư̭ Zo tlớ thee̒nh diḙ̂ diếm dớ ngươ̒i zân diḙ̂ fương va̒ zu kheéch khânh xa. Kỏ thác chỉnh va̒ thác fṷ, thác Mu chắi khươ dôô̒ng na̒ bơ̭c thaang, xa xa nhửng mải nha̒ xa̒n, ta̭w rêênh vé dḙp thănh bi̒nh. Dêểnh ni, zu kheéch ó chí ản hwa̒ mêê̒nh baw khoo̒ng dác maách leḙnh kuố thiên nhiên hu̒ng vi̭, ma̒ ko̒n ản khảm fả vé dḙp kuố thiên nhiên Khu Báw tô̒n thiên nhiên Ngố Luông -–Ngoo̭c Xơn, thi̒m hiếw văn hwả Mươ̒ng, thướng thức kác lo̭i thâw rư̒ng, dă̭c xán thew muô̒ ở diḙ̂ fươngh. Eenh Châ̒n Văn Zuủng, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) cho mắt: Ni la̒ lâ̒n thử 2, tôi kôô̒ng ba̭n dêểnh thác Mu zôô̭ng. Dá la̭i khâw rôổng tlơ̒i noỏng, hâl ngă̒i he̒, xư̭ xô bô̒ kuố fỏ thi̭, dâ̒n tôi ản hwa̒ mêê̒nh baw zoo̒ng dác maách leḙnh. Khâw khi thẳm thác, ản ăn nhửng mỏn ăn bán diḙ̂ nhơ: ốc khṷ, kả hỏl, xâw dô̒, ka kiển...

Nhơ nhê̒w diḙ̂ fương khác, năm năi zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19 cho rêênh lươ̭ng kheéch dêểnh thác Mu zám daảng kế. Twi nhiên, nhê̒w diḙ̂ fương va̒ kác hô̭ la̒ homestay, kinh zwănh zi̭ch vṷ lơ la̒, chú kwan tloong foo̒ng, chôổng zi̭ch. Dớ chú dôô̭ng FCZ, kác homestay tiên chiê̒n ngươ̒i zân diḙ̂ fương va̒ zu kheéch thư̭c hiḙ̂n dú "5K” thew iêw kâ̒w kuố Bô̭ I tể; tlaang bi̭ dâ̒i dú dác thướ thăi xát khwấn, khấw chaang dă̭ch ta̭i kwâ̒i lḙ̂ tân.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Xu̒m, Fỏ Chú tịch UBNZ xạ Tự Zo cho mắt: Tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ chi̒ ni̒ kỏ 13 kơ xớ kinh zwănh zi̭ch vṷ homestay, mă̭c zu̒ ắnh hướng kuố zi̭ch bêḙ̂nh, mê vấn kỏ zu kheéch dêểnh thẳm thác, nhất la̒ zi̭p kuổi twâ̒n. Zo rỉ, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ fổi hơ̭p kwán lỉ, kiếm xwát chă̭t k tác khai bảw lưw chủ, nhất la̒ kheéch wa̒i tính. Kác kơ xớ chú dôô̭ng nẳm ro̭ kwả chi̒nh zi chwiến kuố zu kheéch dớ kỏ biḙ̂n fáp thew ro̭i, foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n zi̭ch bêḙ̂nh... Dôô̒ng thơ̒i, xa̭ thă̒nh lâ̭p HTX zi̭ch vṷ Thác Mu va̒ kác nha̒ ngí homestay, ta̭w wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân diḙ̂ fương.


KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể