(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính fát biếw kết lwâ̭n hô̭i nghi̭.

Ta̭i kwiết di̭nh xổ 439/QĐ-TTg, ngă̒i 25/3/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú da̒ fê zwiḙ̂t kwi hwă̭ch cung xâi zưng KZL kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bni̒nh dêểnh năm 2035. Thew rỉ KZL kỏ fa̭m vi rănh zởi kỏ fâ̒n ziḙ̂n tích tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh, kácc hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, Tân La̭c, Mai Châw. Kwi mô lâ̭p kwi hwă̭ch tlêênh ziḙ̂n tích 52.200ha. Ni la̒ KZL kấp kwuốc za tloo̭ng diếm kuố vuu̒ngtluung zu miê̒n nủi fiể Bắc, kỏ xán fấm zu li̭ch dăch chưưng, văn hwả kác zân tôô̭c va̒ hḙ̂ xinh thải hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ bảw năm 2035, kwi mô zân xổ khwáng bớ 130.000 -–145.000 mo̭l. Kwi mô zu kheéch khwáng 2,5 -–tliḙ̂w lươ̭t kheéch. Wê̒l di̭nh hưởng fát chiến kôông zan KZL ản hi̒nh thă̒nh tlêênh kơ xớ khôông kắnh kwan, dô̒l, khṷ, hḙ̂ xinh thải tư̭ nhiên, kác zả tli̭ văn hwả... gẳn liê̒n khu vư̭c vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Tloong khuôn khố hô̭i ngi̭ kôông bổ, da̭i biếw kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ da̒ tham za ỉ kiển, dôô̒ng thơ̒i moong muổn tính kwan tâm chiến khai vổn dâ̒w lôông gép, kơ kwan chức năng khởm xâi zư̭ng kwi hwă̭ch fân khu va̒ kẳm môốc kwi hwă̭ch dớ kác diḙ̂ fương liên kwan nẳm bắt, kwán lỉ va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n kwi hwă̭ch.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính nhẩn meḙnh: Wiḙ̂c fê zwiḙ̂t Kwi hwă̭ch xâi ziư̭ng KZL kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035 la̒ kôông kṷ fáp lỉ, nê̒n taáng dă̭c biḙ̂t kwan tloo̭ng dớ fát chiến vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Dê̒ ngi̭ Xớ Xâi Zư̭ng kăn kở baw chức năng, nhiḙ̂m vṷ khấn chương tiển hă̒nh chiến khai kác bước kuố Dô̒ ản, nhơ kẳm môốc, dăng tái thôông tin, lâ̭p kwi hwă̭ch fân khu… TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Da̒ Bắc, Mai Châw fổi hơ̭p kôô̒ng Xớ Xâi zưư̭ng tloong kôông tác tiên chiê̒n dêểnh ngươ̒i zân nhă̒m twân thú kwi hwă̭ch.


KÁC TIN KHÁC


Hḙn muô̒ lo̭ chỉn Miê̒n Dô̒i

(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.