(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.


Tloong thơ̒i zan ta̭m zưư̒ng hwa̭t dôô̭ng kác hô̭ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) kái ta̭w kơ xớ vâ̭t chất chấn bi̭ cho wiḙ̂c kinh zwănh tlớ la̭i .

Di̒w hiw bán zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

Bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw ản mắt dêểnh la̒ môô̭cg tloong nhửng diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) kỏ thiểng, lô dơ̒i. Kỏ nhửng ngă̒i baw muô̒ zu li̭ch, bán dỏn tlêênh zưởi 1.500 lươ̭t kheéch tloong va̒ wi̒a nước dêểnh tham kwan. Dỏ la̒ khi̒ chươ kỏ la̒n xoỏng zi̭ch Covid-19 – Tlướng Bán Ha̒ Kôông Hôô̒ng cho mắt têênh tỉ. Ka̭ ni̒ ba̭i dô̭ xe ớ dâ̒w la̒ng wẳng kweḙnh.

Kuu̒ng ti̒nh tlaa̭ng tỉ, kác bán ZLKD nối thiểng kuố Mai Châw nhơ: bán Bước – xa̭ Xăm Khwe̒, Na̒ Fo̒n 0 xa̭ Na̒ Fo̒n, bán Văn xa̭ Pom Koo̭ng, bán Hang Kiê -–xa̭ Hang Kiê... dê̒w thôi hwa̭t dôô̭ng dớ FCZ Covid-19. 6 khaảng dâ̒w năm 2021, Mai Châw dỏn tlêênh 268.000 lươ̭t kheéch zu li̭ch, chú iểw la̒ kheéch nô̭i diḙ̂. Dớ vươ̭t kwa khỏ khăn, kác hô̭ la̒ ZLKD zwi chi̒ ngê̒ nôông, môô̭ch xổ kon em kỏ khức khwé di la̒ fṷ xâi, kôông nhân ”ho kác nha̒ mẳi khânh nha̒.

Laa̒ng ngê̒ chiê̒n thôổng kă̭p khỏ:

Daang kỏ nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh 3 - 4 tliḙ̂w dôô̒ng/ khaảng, kác ủn maa̭ng ớ tố măi HTX zḙ̂t thố kấm zi̭ch vṷ va̒ zu li̭ch Chiênhgf Châw, xa̭ Chiê̒ng Châw bi̭ vất wiḙ̂c la̒. Dớ zwi chi̒ kuô̭c khôổng, môô̭ch xổ chi̭ fái ta̭m thơ̒i thi̒m wiḙ̂c ta̭i kácc nha̒ măi tlêênh thi̭ chẩn, kỏ chi̭ di la̒ kôông nhân khu kṷm kôông ngiḙ̂p Chiê̒ng Châw, kôông wiḙ̂c khi̒ kỏ, khi̒ chăng

Chi Vi Thi̭ Thi̭ Oănh, Fỏ zảm dôốc HTX zḙ̂t thố kấm zi̭ch vṷ va̒ zu li̭ch Chiê̒ng Châw chiê xé: Laa̒ng ngê̒ gẳn kuu̒ng zu li̭ch kuố dâ̒n tôi tư̒ng fát chiến ốn di̭nh, nhâ̭n ản nhê̒w dơn dă̭ch haa̒ng tloong va̒ wa̒i nước. HTX ta̭w wiḙ̂c la̒ cho hơn 30 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên va̒ hơn 50 law dôô̭ng nôông nha̒. Bớ kuổi năm 2020 tlớ la̭i ni, HTX chăng ko̒n dơn haa̒ng nước wa̒i, kheéch dâ̒w mổl ớ TF Hô̒ Chỉ Minh, Da̒ Nă̭ng i thôông bảw chăng nhâ̭p haa̒ng zo thi̭ tlươ̒ng zu li̭ch doỏng kướ.

Thew dôô̒ng chỉ Ha̒ Thi̭ Liḙ̂w, Fỏ tlướng Foo̒ng Văn hwả – Thôông tin hwiḙ̂n, dps dám báw an twa̒n FCZ Covid-19, tất ká kác kơ xớ kinh zwănhh, zi̭ch vṷ lưw chủ zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ ta̭m zaư̒ng hwa̭t dôô̭ng. Ước kỏ khwáng 1.200 law dôô̭ng daang la̒ wiḙ̂c ta̭i kác nha̒ ngí, kơ xớ hwa̭t dôô̭ng ZLKD va̒ laa̒ng ngê̒ bi̭ ắnh hướng vất wiḙ̂c la̒. Chănh thú khi̒ kỏ zi̭ch, kác xa̭, thi̭ chẩn tloong hwiḙ̂n tiên chiê̒n, dôô̭ng viên hô̭ kinh zwănh zu li̭ch thư̭c hiḙ̂n ngiêm kái kái thiḙ̂n, nơơng kấp zi̭ch vṷ, kơ xớ ha̭ thơơ̒ng. UBNZ hwiḙ̂n chí da̭w kác kơ kwan chwiên môn ra̒ xwát, tôống hơ̭p dổi tươ̭ng law dôô̭ng tloong ziḙ̂n ản tiếp kâ̭n kỏi 26.000 tí dôô̒ng hổ chơ̭ zwănh ngiḙ̂p, ngươ̒i law dôô̭ng tloong rỉ kỏ zwănh ngiḙ̂p va̒ law dôô̭ng tloong ngănh zu li̭ch vươ̭t khỏ.

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Hḙn muô̒ lo̭ chỉn Miê̒n Dô̒i

(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.