(HBDT) – Ngă̒i 15/8, Ban chí da̭w 09 xa̭ To̒ng Dâ̭w tố chức Ngă̒i hô̭i to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc (ANTK) xa̭ To̒ng Dâ̭w năm 2018

Lảnh da̭w wiḙ̂n Mai Châw tlaw zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ ANTK. 

Tloong nhửng năm kwa, foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ To̒ng Dâ̭w (Mai Châw) da̒ thu ản nhê̒w tha̒nh tích dảng gi nhâ̭n. Kấp wí dáng, chỉnh kwiê̒n luôn xác di̭nh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK la̒ kôông tác tloo̭ng tâm, cho rêênh thươ̒ng xwiên chí da̭w, tốc chức thư̭c hiḙ̂n vởi nhê̒w nô̭i zung, biḙ̂n fáp foong fủ. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c.

Bớ rỉ nơng kaw ti̒nh thâ̒n kánh zác, fo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, tổ zác thô̭i fa̭m, foo̒ngổnh chẳl rổ, kwán lỉ, zảw zṷc, kám hwả ngươ̒i vi fa̭m fáp lwâ̭t ta̭i za di̒nh, kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n dám báw ANCT ta̭i diḙ̂ fương. To̒n xa̭ tố chức 18 chiên dê̒ wê̒l văn hwả xak hô̭i, môi tlươ̒ng, lwâ̭t zaw thôông cho 2.509 lươ̭t mo̭l iểng, tố chức 7 kuô̭c tiên chiê̒n ớ 6 dơn vi̭ xỏm cho 680 lươ̭t mo̭l tham zư̭. Dêểnh ka̭ ni̒, to̒n xa̭ kỏ 36 tố liên za, 4/6 xỏm da̭t khu zân kư văn hwả, 578/717 hô̭ da̭t za di̒nh văn hwả.

Ta̭i ngă̒i hô̭i, Ban tố chức da̒ tlaw zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw cho 2 tâ̭p thế, 5 kả nhân, tlaw zẩi khen kuố UBND xa̭ cho 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK

                                                                                     Thu Hươ̒ng

 


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.