(HBDT) – Ngă̒i 15/8, Ban chí da̭w 09 xa̭ To̒ng Dâ̭w tố chức Ngă̒i hô̭i to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc (ANTK) xa̭ To̒ng Dâ̭w năm 2018

Lảnh da̭w wiḙ̂n Mai Châw tlaw zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ ANTK. 

Tloong nhửng năm kwa, foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ To̒ng Dâ̭w (Mai Châw) da̒ thu ản nhê̒w tha̒nh tích dảng gi nhâ̭n. Kấp wí dáng, chỉnh kwiê̒n luôn xác di̭nh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK la̒ kôông tác tloo̭ng tâm, cho rêênh thươ̒ng xwiên chí da̭w, tốc chức thư̭c hiḙ̂n vởi nhê̒w nô̭i zung, biḙ̂n fáp foong fủ. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c.

Bớ rỉ nơng kaw ti̒nh thâ̒n kánh zác, fo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, tổ zác thô̭i fa̭m, foo̒ngổnh chẳl rổ, kwán lỉ, zảw zṷc, kám hwả ngươ̒i vi fa̭m fáp lwâ̭t ta̭i za di̒nh, kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n dám báw ANCT ta̭i diḙ̂ fương. To̒n xa̭ tố chức 18 chiên dê̒ wê̒l văn hwả xak hô̭i, môi tlươ̒ng, lwâ̭t zaw thôông cho 2.509 lươ̭t mo̭l iểng, tố chức 7 kuô̭c tiên chiê̒n ớ 6 dơn vi̭ xỏm cho 680 lươ̭t mo̭l tham zư̭. Dêểnh ka̭ ni̒, to̒n xa̭ kỏ 36 tố liên za, 4/6 xỏm da̭t khu zân kư văn hwả, 578/717 hô̭ da̭t za di̒nh văn hwả.

Ta̭i ngă̒i hô̭i, Ban tố chức da̒ tlaw zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw cho 2 tâ̭p thế, 5 kả nhân, tlaw zẩi khen kuố UBND xa̭ cho 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK

                                                                                     Thu Hươ̒ng

 


KÁC TIN KHÁC


Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.