(HBDT) - Thew li̭ch xứ la̒ng Kwe̒n Thi̭ thuô̭c xa̭ Kaw Zương, hwiḙ̂n Lương Xơn ản khai xinh va̒i tlăm năm tlước. Dâ̒w tiên la̒ng chí kỏ 7 hô̭ bớ dươ̭c khác wê̒l an kư lâ̭p ngiḙ̂p. Khâw rỉ fát chiến thee̒nh la̒ng kỏ thên la̒ la̒ng Tla̭i Mít, ka̭ ni̒ la̒ Kwe̒n Thi̭. Kắch ni khwáng 300 năm, nhan zân la̒ng Kwe̒n Thi̭ xâi zư̭ng di̒nh la̒ng dớ fṷng thơ̒ kác vi̭ thâ̒n Tán Viên Xơn, Kun Tlươ̒ng Thung, Thee̒nh Wa̒ng la̒ng.Lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng di̒nh la̒ng Kwe̒n Thi̭

Ó chí la̒ dươ̭c xinh hwa̭t tỉn ngươ̭ng zân zan, di̒nh la̒ng la̒ dươ̭c hô̭i ho̭p, ba̒n wiḙ̂c la̒ng kuố ngươ̒i zân. Di̒nh ản xâi zư̭ng khươ keẻnh dôô̒ng ngỏ wê̒l hưởng nam. Khả dôông, tâi, bắc kỏ khṷ dả bôl baw bo khuôn viên la̒ng. Di̒nh la̒ng Kwe̒n Thi̭ ản vớ rôô̭ng gô̒m 7 zan, kỏ hâ̭w kung, xâi zư̭ng bă̒ng gô̭ kwỉ. Thew thơ̒i zan, nha̒ di̒nh bi̭ thuổng kấp. Năm 1996, nhân zân la̒ng Kwe̒n Thi̭ da̒ doỏng kóp kôông khức, thiê̒n kuố xâi zư̭ng la̭i di̒nh ta̭i dươ̭c ku dớ thơ̒ kác vi̭ thâ̒n, Tán Viên Xơn va̒ Thee̒nh Wa̒ng la̒ng.

Tloong năm di̒nh la̒ng Kwe̒n Thi̭ tốchức 5 ngă̒i lḙ̂ chỉnh, tloong rỉ lḙ̂ dâ̒w xwân baw ngă̒i 12 khảng chiêng ha̒ng năm ản tố chức tlang tloo̭ng, gô̒m fâ̒n lḙ̂ tố chức rước bát hương kuố nga̒i wê̒l di̒nh Ká. Fâ̒n hô̭i tố chức dôông bui kỏ kác tlo̒ chơi zân zan, hát dổi, kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂, thế thaw. Baw ngă̒i 4/4 âm li̭ch, di̒nh la̒ng tố chức lḙ̂ kâ̒w dác ma̭, kỏ ôông Tư̒ kủng khẩn cho mươ thwâ̭n xỏ hwa̒, muô̒ ma̒ng tốt tươi. Ngă̒i 12/6 âm li̭ch la̒ lḙ̂ thuổng dôô̒ng, Tư̒ kủng khẩn xin fáp thân linh, tlơ̒i dất xoong zâm mḙ̂ thuổng kẩl. Ngă̒i 18/8 âm li̭ch la̒ lḙ̂ thướ lả lo̭. Khi̒ ni̒ lo̭ dang thơ̒i ki̒ ửng kải, hăi bi̭ bêḙ̂nh fả ha̭i. Zân la̒ng la̒ lḙ̂ kâ̒w mươ thwâ̭n xỏ hwa̒, chăng kỏ khu bêḙ̂nh fả ha̭i muô̒ ma̒ng. Ngă̒i 12/10 âm li̭ch la̒ lḙ̂ kơm mởi. Baw thơ̒i diếm ni̒, lo̭ bắt dâ̒w hải wê̒l nha̒. Ni la̒ lḙ̂ kảm ơn tlơ̒i dất, thâ̒n linh da̒ fu̒ hô̭ cho muô̒ ma̒ng bô̭i thu, zân la̒ng la̒ ăn thi̭nh vươ̭ng, meḙnh khwé.

KÁC TIN KHÁC


Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.

Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.