(HBDT) – Thổl ngă̒i 12/9, ta̭i Nha̒ văn TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) tính tố chức dêm zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂ chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” năm 2019. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, lẳnh da̭w UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kấp Hô̭i NKT tloong tính.


Tiết mṷc muổ, hát "Ngă̒i hô̭i xử Mươ̒ng” kuố Hô̭i NKT hwiḙ̂n Iên Thwí tham za dêm zaw lưw.

Tloong dêm zaw lưw, da̭i ziḙ̂n cho hơn 103.000 hô̭i viên NKT tloong to̒n tính, nhửng ziḙ̂n viên ó chwiên la̒ thă̒nh viên kuố kác kâw la̭c bô̭ (KLB), kác dô̭i văn hwả – văn ngḙ̂ NKT kuố 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zoong dêểnh cho khản zá 22 tiết mṷc văn hwả – văn ngḙ̂ dă̭c xắc, dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c. Kác tiết mṷc ka, muổ, nha̭c, tiếw fấm bảm xát chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” dớ la̭i rẩw ẩn dâ̭m da̒, nhửng lơ̒i ka, ba̒i muổ ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước va̒ vai tlo̒ NKT tloong kác lỉnh vư̭c dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i.

Dêm zaw lưw văn ngḙ̂ ku̒ng la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hưởng dêểnh kí niḙ̂m ngă̒i Kwuố tể NKT 1/10. Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n khơi zâ̭l va̒ kúng kổ niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c cho kản bô̭, hô̭i viên NKT ku̒ng thể hḙ̂ tlé va̒ chiê̒n thôổng kắch ma̭ng, da̭w lỉ oỏng dác nhở nguô̒n kuố zân tôô̭c. Ta̭w da̒ cho foong tla̒w NKT xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh fát chiến ngă̒i ka̭ng meḙnh, thiết thư̭c.

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.

Dấi meḙnh fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...

Suối khoáng Kim Bôi - nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng

(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.