(HBDT) – Thổl ngă̒i 12/9, ta̭i Nha̒ văn TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) tính tố chức dêm zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂ chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” năm 2019. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, lẳnh da̭w UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kấp Hô̭i NKT tloong tính.


Tiết mṷc muổ, hát "Ngă̒i hô̭i xử Mươ̒ng” kuố Hô̭i NKT hwiḙ̂n Iên Thwí tham za dêm zaw lưw.

Tloong dêm zaw lưw, da̭i ziḙ̂n cho hơn 103.000 hô̭i viên NKT tloong to̒n tính, nhửng ziḙ̂n viên ó chwiên la̒ thă̒nh viên kuố kác kâw la̭c bô̭ (KLB), kác dô̭i văn hwả – văn ngḙ̂ NKT kuố 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zoong dêểnh cho khản zá 22 tiết mṷc văn hwả – văn ngḙ̂ dă̭c xắc, dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c. Kác tiết mṷc ka, muổ, nha̭c, tiếw fấm bảm xát chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” dớ la̭i rẩw ẩn dâ̭m da̒, nhửng lơ̒i ka, ba̒i muổ ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước va̒ vai tlo̒ NKT tloong kác lỉnh vư̭c dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i.

Dêm zaw lưw văn ngḙ̂ ku̒ng la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hưởng dêểnh kí niḙ̂m ngă̒i Kwuố tể NKT 1/10. Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n khơi zâ̭l va̒ kúng kổ niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c cho kản bô̭, hô̭i viên NKT ku̒ng thể hḙ̂ tlé va̒ chiê̒n thôổng kắch ma̭ng, da̭w lỉ oỏng dác nhở nguô̒n kuố zân tôô̭c. Ta̭w da̒ cho foong tla̒w NKT xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh fát chiến ngă̒i ka̭ng meḙnh, thiết thư̭c.

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Pa̒ Ko̒ fát chiến foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), wa̒i vé dḙp thiên nhiên hu̒ng vi̭ ma̒ ta̭w hwả da̒ ban tă̭ng, ớ ni ko̒n kỏ bán xắc văn hwả dô̭c dảw riêng kỏ kuố zân tô̭c Mông. Tloong rỉ văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng vấn zư̭ ản nét riêng dă̭c xắc nhơ muổ khe̒n be̒, ke̒n lả, khảw... ản kác ủn ma̭i, chaa̒ng tlai biếw ziḙ̂n xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.

Nét riêng tloong tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố fṷ nư̭ Mươ̒ng

(HBDT) - Ku̒ng nét văn hwả "Kơm dô̒, nha̒ kác, dác kwa̭c, kủi hul, ngă̒i lui, khaảng tơ̒i”, tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mươ̒ng kỏ zả tli̭ dă̭c xắc, tinh tể – hiḙ̂n thân kuố tư zwi chiết ho̭c va̒ ngḙ̂ thwâ̭t ta̭w hi̒nh dô̭c dảw riêng kỏ tloong chiê̒w khu li̭ch xứ văn hwả Mươ̒ng.

Zu li̭ch ma̭w hiếm tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, thôốch va̒ hwang xơ, dâ̭m nét văn hwả kuố nhê̒w zân tô̭c khác kha̒. Hiê̒n Lương, Kaw Xơn, Tiê̒n Fong, Ngo̒i Hwa, Ba Khan... la̒ nhửng diḙ̂ zanh twiḙ̂t vơ̒i dớ tố chức kác tour zu li̭ch ma̭w hiếm. Môô̭ch xổ lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm nhơ: di bô̭, lew khṷ, di xe da̭p diḙ̂ hi̒nh kwa choỏng chắn va̒ môô̭ch xổ tlo̒ chơi kám zác meḙnh chơ̒ dác da̒ thu hút ản nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m tloong khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Ngă̒i hô̭i “Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” hwiḙ̂n La̭c Thwí

(HBDT) – Ngă̒I 6 – 10, Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức Ngă̒i hô̭i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” va̒ we chănh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” hwiḙ̂n La̭c Thwí năm 2019. Khânh 1.000 kản bô̭, hô̭i viên fṷ nư̭, tlé em va̒ ngươ̒i zân tham zư̭.