(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thácThác Ko̒ La̒w, xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Châw) kánh dḙp hwang xơdang thu hút kheéch zu li̭ch

Thác Ko̒ La̒w ko̒n kỏ thên khác la̒ thác Ko̒ Mu, thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xỏm Ko̒ Mu, xa̭ Fúc Xa̭n kắch thi̭ chẩn Mai Châw khwáng 15 km. Jỏ nhê̒w huôl dớ dêểnh thác Ko̒ La̒w, bớ kwuốc lô̭ 6, zu kheéch ngé tăm ớ chân choỏng Dả Tlẳng, thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Fủ Kươ̒ng, hwiḙ̂n Tân La̭c, kứ thể thew kon dươ̒ng nhươ̭ liên hwiḙ̂n di khwáng 20km là dêểnh thác Ko̒ La̒w. Wa̒i tha zu kheéch ko̒n kỏ thế di thew kác tâ̭w zu li̭ch dêểnh káng Ba̭i Xang (Fúc Xa̭n)
Thác Ko̒ La̒w ko̒n khả ngwiên xơ, chươ bi̭ tác dôô̭ng kuố kon mo̭l. Zo̒ng dác fân tha ba zoo̒ng chắi tlêênh la̒l khṷ chắn. Chơ̒ chân thác kỏ nhê̒w ku̒l khṷ nhấp nhô, như̒ng bṷi dác nhơ maa̒ng tloong vắch in boỏng mâl tlơ̒i. Thác Ko̒ La̒w la̒ diếm nhẩn zươ̭ ba̭t nga̒n rư̒ng few xeenh, nhơ zái luô̭ tlẳng mê̒m ma̭i, rất hơ̭p cho kác ba̭n tlé ươ khảm fả, ươ ma̭w hiếm. 
Thew thôổng kê kuố UBNZ xa̭ Fúc Xa̭n, xổ lươ̭ng kheéch zu li̭ch dêểnh tham kwan, khảm fả thác Ko̒ La̒w vấn ko̒n ha̭n chể. Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố UBNZ xa̭ Fúc Xa̭n, 8 khảng dâ̒w năm 2019 mới chí kỏ khwáng 200 lươ̭t kheéch zu li̭ch dêểnh thác. Twi vâ̭i da̒ kỏ tác dôô̭ng káp fâ̒n kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân deenh kweenh thác. Môô̭ch xổ hô̭ tăng thu nhâ̭p nhơ̒ kác zi̭ch vṷ tlôông, zư̭ xe, br kác xán fấm diḙ̂ fương nhơ văng rư̒ng, khwai xo̭...
Dôô̒ng chỉ Dinh Kông Hanh, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Fúc Xa̭n cho mắt: Da̒ kỏ nhê̒w dwa̒n kháw xát dêểnh thác Ko̒ La̒w dớ vớ kác tiển zu li̭ch, tloong rỉ kỏ dwa̒n kuố Xớ VH-TT&ZL. Ka̭ ni̒ xa̭ Fúc Xa̭n la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương năm tloong kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n dớ Fúc Xa̭n thu hút kheéch zu li̭ch. Twi nhiên, zo diê̒w kiḙ̂n ko̒n khỏ khăn wê̒l vổn, chươ thi̒m ản nha̒ dâ̒w tư cho rêênh ớ Fúc Xa̭n chươ kỏ hô̭ za di̒nh no̒ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch. Tloong thơ̒i zan dêểnh Fúc Xa̭n xḙ tâ̭p chung thu hút kác nha̒ dâ̒w tư dớ fát chiến zu li̭ch. Vớ kác tiển kweenh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh va̒ khảm fả thác Ko̒ La̒w.

Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.